Word een Changemaker in Arnhem: Doe mee aan de Student City Challenge 2023!

Word een Changemaker in Arnhem: Doe mee aan de Student City Challenge 2023!  

Ben jij klaar om de toekomst van Arnhem mede vorm te geven en positieve veranderingen teweeg te brengen? Arnhem Studiestad nodigt jou uit om deel te nemen aan de Student City Challenge 2023!   

Arnhem Studiestad, een dynamische samenwerking tussen ArtEZ, Van Hall Larenstein, HAN, Rijn IJssel en de gemeente Arnhem, zet zich in om te laten zien dat deze stad dé plek is om te studeren én te leven.

Tijdens de Student City Challenge krijg je de kans om samen met andere studenten uitdagingen aan te gaan die je dagelijks leven beïnvloeden. Tijdens de kick-off maak je zelf al een keuze voor één van de drie thema’s:

  • Ontdek studentenhuisvesting
  • Ontdek hotspots
  • Deel schone energie

Dit evenement begint met een kick-off op 20 november waarbij je samen met gelijkgestemde studenten je creativiteit en denkkracht aan het werk zet. Vervolgens duik je 23 en 24 november dieper in de uitdagingen, met ondersteuning van ervaren professionals en boeiende workshops die je helpen om innovatieve ideeën en oplossingen te bedenken.

De drie meest veelbelovende ideeën worden niet alleen beloond met geldprijzen, maar krijgen ook de kans om verder te worden ontwikkeld met de begeleiding van coaches en financiële ondersteuning.

Durf jij de uitdaging aan om als changemaker de toekomst in eigen hand te nemen? Schrijf je dan nu in!

Belangrijke info:  


Become a Changemaker in Arnhem: Join the Student City Challenge 2023!  

Are you ready to shape the future of Arnhem and bring about positive changes? Arnhem Studiestad invites you to participate in the Student City Challenge 2023!

Arnhem Studiestad, a dynamic collaboration between ArtEZ, Van Hall Larenstein, HAN, Rijn IJssel, and the city of Arnhem, is dedicated to demonstrating that this city is the ideal place to study and live.  

During the Student City Challenge, you will have the opportunity to tackle challenges that impact your daily life alongside other students. During the kick-off event, you’ll choose one of three themes:

  • Explore student housing
  • Discover hotspots
  • Share clean energy

This event kicks off on November 20th, where you will join like-minded students to unleash your creativity and brainstorm. Subsequently, on November 23rd and 24th, you will delve deeper into the challenges with the support of experienced professionals and engaging workshops to help you generate innovative ideas and solutions. The three most promising ideas will not only be rewarded with cash prizes but also have the opportunity for further development with the guidance of coaches and financial support. Do you dare to take on the challenge of being a changemaker and shaping the future in your own hands? Sign up now!

Important information: