What de fax? Innovatie binnen een klassiek beroep: de advocatuur

Innovatie is van belang in ieder vakgebied. Zelfs een sector die vaart op historie en een oud ambacht ontkomt niet aan een zeer snel veranderende toekomst. Zo is de advocatuur bij uitstek een beroepsgroep die qua opleiding nog gestoeld is op de wijze uit de tijd van het gilde. Daarnaast heeft de juridische wereld ook een ‘behoudend’ imago. Volgens Erik en Claudine van De Kempenaer Advocaten slaan zij de brug tussen deze historie en de innovatieve technieken en omgangsvormen die nu relevant zijn. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Samen met De Kempenaer zoekt INNOVATE gepassioneerde studenten met hét gouden idee voor de vraagstukken van morgen.

OUD MAAR VERTROUWD

“Het eeuwenoude ambacht van de advocatuur heeft ons geleerd om altijd door te vragen in plaats van meteen het antwoord proberen te geven op de gestelde vraag.” Stelt Claudine Hermesdorf. Met haar jarenlange ervaring als advocaat en meerdere bestuurlijke functies is Claudine altijd op zoek naar diepgang. “We kijken altijd verder dan ‘alleen de zaak’. Weten wat er speelt, welke invloed bepaalde keuzes hebben en welke ontwikkelingen momenteel gaande zijn in de specifieke branche en/of de wereld. Dát maakt dat we een sterke dienst leveren.”

Haar collega Erik Duinkerke werd op de middelbare school gegrepen door het recht. Debatteren, doorprikken en alert zijn op onuitgesproken zaken zorgden voor de ‘spark’ die zijn advocatenvuur aanwakkerde. Ook hij vraagt door en pluist alle factoren die meespelen in een zaak grondig uit. “Doordat je de cliënt leert kennen, kun je beter en specifieker problemen oplossen. Ik krijg er ook écht een kick van als ik het schrijven van processtukken ineens zo’n welbekend eureka moment ervaar.”


Erik Duinkerke

BETROKKENHEID IS KEY!

Het is tekenend voor de aanpak van De Kempenaer. Écht contact maken, zakelijk betrokken zijn maar vanuit een persoonlijke en ongedwongen sfeer. Dat vormt het cement waarop De Kempenaer al meer dan 200 jaar bouwt aan het bedrijf. In al die tijd is de techniek nog nooit zo snel verandert als nu. “In de tijd dat ik begon hadden we per twee advocaten één secretaresse en was faxen de enige mogelijkheid om elektronisch iets te versturen. Een specifiek vonnis nodig hebben betekende urenlang bladeren in de bibliotheek. Tegenwoordig is dat allemaal bereikbaar met 3 drukken op de knop” vertelt Claudine. 

KENNIS DELEN = VOORUITGANG 

De bereikbaarheid, beschikbaarheid en deelbaarheid van kennis is een belangrijk goed voor Erik en Claudine. “Zowel binnen ons team als met onze cliënten blijven we onderling altijd in gesprek. Om nieuwe inzichten op te doen, om onze creativiteit aan te wakkeren of simpelweg om een andere kijk op zaken te krijgen.” Stelt Claudine. “Zo blijven we onze kennis opfrissen en creëren we een ruimer perspectief voor onszelf en de betrokkenen.” 


Claudine Hermesdorf

Zo was Erik vorig jaar bij de finale van de Innovatiefste Student en dat is hem goed bevallen. “Daar heb ik het inderdaad enorm naar mijn zin gehad en het was inspirerend om te zien welke creatieve innovaties daar werden gepresenteerd. Wat het extra interessant maakte was dat één student een innovatieve oplossing voor het juridisch werkveld presenteerde.” Zowel Erik als Claudine willen de studenten dan ook vragen om zich massaal op te geven om oplossingen te bedenken voor de (juridische) gaten in de markt van nu én van morgen. 

WANT, HOE PAKKEN WE DAT AAN?

Dat De Kempenaer kennis willen blijven delen staat vast. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot volgens Claudine. “De hamvraag is natuurlijk: Hoe gaan we dat nóg beter doen? De middelen zijn tegenwoordig massaal voorhanden, maar zitten mensen te wachten op een podcast of op geschreven artikelen? We zitten boordevol met relevante kennis, ervaring en modellen maar de vraag is hoe we dit over kunnen brengen op de wereld, zonder dat we in clichés vervallen.”

Zij hopen dan ook van harte dat kennisdeling een thema is dat behandeld gaat worden door de studenten. Daarnaast wil De Kempenaer jonge studenten informeren dat advocaten (en juristen) veel meer voor je kunnen betekenen dan men soms denkt. “Hoe start je een onderneming? Hoe bescherm je jouw unieke idee of product? En waar moet je op letten als je patent wil aanvragen bijvoorbeeld? Wij zijn ervan overtuigd dat de studenten van nu hun eigen toekomst en die van ons in handen hebben. Om die reden vindt De Kempenaer het altijd belangrijk om te investeren in de jeugd of andere innovatieve initiatieven.” 

WANT HET GEHEEL AAN KENNIS IS MEER DAN DE SOM DER DELEN

De vraag van De Kempenaer aan de studenten betreft dus het thema ‘Kennis delen’ en is luid en duidelijk: Wat zouden jullie bedenken om onze kennis over te brengen? Heb jij hier het gouden idee voor? Of kun jij wel wat kennis gebruiken? Neem dan contact op met De Kempenaer. Wil je meer weten over De Kempenaer? Tik dan hier!