Oproep aan het MKB: ‘We willen van AI economie maken’

De afgelopen 30 jaar heeft AI zich gestaag ontwikkeld, met een versnelling vanaf 2006. De regio Arnhem-Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost-Nederland, Nederland en Europa. De regio huisvest volop goed geschoolde werknemers, excellente kennis en bedrijven die AI toepassen. Je kunt dus gerust stellen dat AI een speerpunt is van onze regio met een enorm potentieel. Ik spreek Jan van Dellen, directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen en Tom Heskes, Hoogleraar AI, Machine Learning en Data Science aan de Radboud Universiteit.

In de regio Arnhem-Nijmegen vindt veel AI-onderzoek plaats, onder meer bij zeven faculteiten op de Radboud Universiteit, waar men al meer dan 30 jaar met AI bezig is, het Radboudumc en het Donders Institute for Brain and Cognition, dat baanbrekend onderzoek in neurotechnologie verricht. Ook is een groot aantal innovatiecentra voor kunstmatige intelligentie vertegenwoordigd, de zogenaamde ICAI-labs (Innovation Centre for Artificial Intelligence). En tenslotte is een toenemend aantal AI-gerelateerde bedrijven met toepassingen actief.

De drie O’s: overheid, onderwijs, ondernemers
“The Economic Board bestaat uit 18 bestuurders: zes vanuit de overheid (College van B&W en gedeputeerden van Provincie Gelderland), zes vanuit het onderwijs (Radboudumc, Radboud Universiteit, Wageningen University & Research, de HAN en ROC’s) en zes CEO’s vanuit het bedrijfsleven. Tom: “Ik ben een van de kartrekkers van Radboud AI, opgezet omdat studenten tijdens hun master of na hun studie naar het Westen van het land trokken. In onze regio zijn echter zóveel interessante bedrijven. Daar moeten we toch studenten en net afgestudeerden aan kunnen koppelen?” Hoe? Door relaties met het bedrijfsleven aan te gaan, bijvoorbeeld vormgegeven in ICAI labs.

Nijmegen: acht ICAI labs
Voorbeelden van ICAI labs (Nijmegen heeft er acht in totaal) is de samenwerking tussen Radboud Universiteit met ASMPT ALSI en Alliander en tussen het Radboudumc en Thirona. Die samenwerking loopt heel goed en dat samenwerkingsmodel kan een inspiratie zijn voor andere regionale bedrijven die iets met AI willen doen. Tom: “Het idee is dat relatief grote bedrijven samenwerken met een universitaire partner die minimaal vijf promovendi inzet om tot een project te komen op het gebied van AI. Kleinere bedrijven kunnen deelnemen aan door studenten begeleide pilot studies (MKB Datalab-Oost) en zo tegen relatief lage kosten meeliften. Op die manier hopen we de regio als geheel te versterken.”

Speerpunten en AI-oplossingen
Jan: “De speerpunten van The Economic Board Regio Arnhem-Nijmegen zijn Energy, Hightech, Health en – in een crossover met Ede-Wageningen – Food. Er is een groot tekort aan mensen voor transities als energie-uitrol en binnen de zorg. AI kan oplossingen bieden voor het tekort aan arbeidskrachten en kan de transities versnellen. We willen bekijken of we van AI ook economie kunnen maken. Daarvoor is het aantrekken en behouden van talent in de regio nodig.” Hoe? Door bijvoorbeeld starters en scale-ups te steunen en te bekijken hoe het regionale ondernemersveld kan profiteren van bedrijven die voorop lopen en van de producten die we in de regio ontwikkelen.

Concrete voorbeelden
Jan: “We kijken bijvoorbeeld met Alliander of we middels scenarioplanning het energienetwerk versneld kunnen uitrollen. Een vervolgstap zou kunnen zijn, dat een makelaar dezelfde techniek inzet om te voorspellen welke woningen het komende jaar vrij komen en daarop kan acteren én op andere makelaars vooruit kan lopen.” Een ander concreet voorbeeld is CCV. Ook hier kan via AI scenarioplanning worden toegepast. Anonieme transacties over heel Nederland geven inzicht in welke huizen je in een bepaalde regio moet bouwen: zoveel sociale huurwoningen, zoveel starterswoningen, et cetera.

Meld je onderneming aan!
Resumerend: de ontwikkeling én het gebruik van AI zijn speerpunten in nationaal en internationaal onderzoek. Daarentegen is – zowel binnen als buiten de regio – slechts beperkt bekend hoeveel er in de regio gebeurt op het vlak van AI. Hierdoor worden kansen gemist als het gaat om nieuwe samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe kennis/oplossingen, het binnenhalen en vasthouden van talent en het aantrekken van financiering. AI kan binnen verschillende domeinen een meerwaarde opleveren voor zowel inwoners als ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en zorg, duurzame energievoorziening, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en verbetering van het onderwijs.

Jan besluit: “Ik ben megatrots op wat er in de regio gebeurt. Het stopt niet na Lifeport Regio Arnhem Nijmegen, maar het heeft impact op de hele samenleving.”

Meer weten? Kijk op ICai of op MKB Datalab Oost. 

Bron: RAN Business

Tom Heskes en Jan van Dellen

Tijdens onze AI Meetup op 28 februari vertelt Tom Heskes over de zogeheten ICAI labs en wat er gebeurt op het Alliander AI Lab. Meer informatie en tickets.