NXP en de HAN zoeken naar ‘lastpakken’ die écht anders durven te denken

 “De Innovatiefste Student van Nederland” wordt bijgestaan door prachtige bedrijven en instanties met dezelfde, gedeelde missie. Onze moderne wereld staat bol van complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en technologie. Daarvoor moeten we samenwerken, kennis delen en bevlogen jongeren kansen geven om met verfrissende oplossingen te komen. Oude denkpatronen hebben definitief geen bestaansrecht meer vanwege de toegenomen druk. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en NXP Semiconductors denken hier net zo over en gaan een samenwerking aan waarin kennis, kunde en creativiteit uitgewisseld wordt. Dat gaat zorgen voor onverwachte oplossingen vanuit nieuwe invalshoeken! 

Innovatie is absoluut noodzakelijk om de uitdagingen van vandaag én morgen het hoofd te bieden. O.a. klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwcrisis kunnen alleen opgevangen worden op het moment dat we er flink de schouders onder gaan zetten als maatschappij. Om zo voorbereid mogelijk de toekomst in te gaan is het van belang dat het onderwijs, de bedrijfswereld én onze overheid samenwerken om tot de juiste oplossingen te komen. Rob Verhofstad van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Jean Schreurs van NXP Semiconductors vertegenwoordigen hun eigen instituut en zetten gezamenlijk een handtekening onder het document genaamd: Verkenning Duurzame Samenwerking. 

Bright minds die slim, schoon én sociaal kunnen denken en handelen

Rob is voorzitter van het College van Bestuur bij de HAN en Jean is de directeur van NXP Nederland. Eenmaal in gesprek zit de energie er bij beide heren goed in. “Bringing together bright minds, dát is wat we hier aan het doen zijn” stelt Jean gepassioneerd. “We willen zoveel mogelijk kennis bij elkaar brengen én technologische oplossingen bedenken om de wereld veiliger, beter, duurzamer en socialer te maken.” Dat is iets waar Rob zich ook direct in herkent. “Slim, schoon en sociaal. Dát zijn de speerpunten van de HAN. We willen echt dat al onze 37.000 studenten en 4300 medewerkers motortjes worden om de samenleving nog beter te maken. Daarnaast willen we dat ze altijd in gedachten houden: ‘Met welk achterliggend doel doe ik dit?’”.

Wie (onder)zoekt zal vinden

Beide partijen begrijpen hoe noodzakelijk kennisdeling tegenwoordig is. “Die kennis en nieuwe, verfrissende ideeën hebben we écht nodig om vooruit te komen. Om die reden investeren we als bedrijf in het delen van kennis en sponsoren we talloze studententeams om hen niet alleen financieel, maar zeker ook met onze producten en technisch advies te ondersteunen” vertelt Jean trots. Ook bij de HAN zijn ze intensief bezig met kennisdeling. “We hebben toevallig binnenkort een meetup met lectoren van verschillende hogescholen om te praten over energietransitie en het gebruik van waterstof. Iedereen praat daar vanuit zijn eigen specialisme om zo de gezamenlijke missie zo goed mogelijk te dienen. 

Met het ‘Verkenning Duurzame Samenwerking’ document tekenen beide heren voor een samenwerking die veel dieper gaat dan het aanleveren van stagiaires en lectoren. Het moet oplossingen bieden voor de vraagstukken die in rap tempo op onze maatschappij afkomen. Middels deze samenwerking brengen de HAN en NXP denkkracht en creativiteit van jonge, gemotiveerde studenten bij elkaar om écht van betekenis te kunnen zijn. Jonge, ambitieuze mensen gaan hierdoor in de nabije toekomst een nóg grotere rol spelen in het oplossen van deze problemen. 

Missie gedreven samenwerkingen vormen de oplossing voor de toekomst

Overal in Nederland (en ver daarbuiten) poppen onderzoeken en ideeën op die bijdragen aan een betere toekomst. “Het is prachtig om te zien dat een bedrijf als Lightyear dit jaar de eerste auto’s produceert voor consumenten die  rijden op zonne-energie. Dat project startte ooit met World Solar Challenge in Australië en het bedrijf heeft nu ruim 500 medewerkers. Veel mensen beseffen niet dat uit dat soort projecten de oplossingen voor de toekomst kunnen ontstaan.” stelt Jean van NXP. Een ander onderwerp waarbij techniek en innovatie prachtig samenkomen is ‘platooning’. 

Dat is een nieuwe techniek – waaraan overigens ook NXP bijdraagt – waardoor vrachtwagens heel dicht op elkaar kunnen rijden waardoor tot 10% minder brandstof wordt verbruikt vanwege de geringere luchtweerstand. Een perfect voorbeeld van hoe innovatie kan leiden tot minder energieverbruik. Rob licht verder toe: “Platooning klinkt fantastisch, maar we moeten dan ook de aanpassing aan bruggen, wegen en infrastructuur niet vergeten.” Dat is de reden dat een multidisciplinaire benadering zo noodzakelijk is voor een duurzame toekomst! 

Nieuwe doelgroepen aanboren op het gebied van techniek

Naast het delen en samenbrengen van kennis is ook het verbreden van de ‘technische’ doelgroep van groot belang. “Bij NXP hebben we recent meiden uitgenodigd en in gesprek laten gaan met uitvinders van NXP. Gewoon om dat gesprek op gang te brengen. Eén van onze uitvinders liet daar zien dat je met alleen een appel genoeg elektriciteit kunt opwekken om een lampje te laten branden. In fruit zit tenslotte ook energie. Als je de reacties kijkt van die meiden dan zie je direct hoe gaaf zoiets kleins kan zijn. Je brengt daarmee de techniek naar jongeren toe.” vertelt Jean. 

Ook bij de HAN zijn ze bezig met doelgroepen die actief zijn met techniek. “Het verbinden van een purpose aan techniek is een mooie manier om een bredere doelgroep aan te spreken.” stelt Rob. “Zo zien we heel duidelijk dat Circulaire Techniek beduidend meer meiden aantrekt dan bijvoorbeeld Civiele Techniek. Missie gedreven bedrijven komen daarnaast makkelijker aan personeel om dezelfde redenen” vertelt Rob. “Bij een bedrijf in Utrecht dat bussen ombouwt tot elektrische lichtgewicht bussen werd mij verteld dat het heersende personeelstekort totaal niet van toepassing is op hen. Zo zie je maar hoe belangrijk purpose is bij een bedrijf. Ook in het aanroepen van talent en personeel.”

Op zoek naar rebellen, lastpakken en omdenkers 

Die missiegedreven bedrijfsvoering zien we daarnaast terugkomen in de ‘employer branding’ van NXP. “Jonge mensen willen het gevoel hebben dat ze actief bijdragen aan de maatschappij. Als werkgever moet je dat dan ook uitdragen. De medewerkers die het anders en beter willen doen moet je de ruimte en de middelen geven om ernaar te handelen. Zo kom je samen verder.” Jean ligt dat toe met een voorbeeld. “Recent kreeg ik bericht van ons facility management. Ze hadden het plan om waterbesparende toiletten te installeren in een gebouw. Helemaal top! Maar binnen tien minuten kwam daar een mailtje achteraan van een jonge medewerker die zich afvroeg waarom we niet naar toiletten keken die helemaal geen water gebruiken. Dát is de instelling die we zoeken.” 

“Het zijn die lastpakken die wij willen opleiden!” zegt Rob lachend. “Dat is echt onze ambitie. Vorig jaar zaten studenten van ons in de finale van ‘De Innovatiefste Student van Nederland’. Dat is nu nog een voorhoede, het zijn tenslotte maar een paar studenten. Wij streven ernaar dat iedere student die onze school verlaat de vraag kan beantwoorden: Waarin maak jij het verschil? Dan mag het antwoord nog zo divers zijn. Het gaat erom dat we die vraag normaliseren en dat we studenten bewust maken van hun kracht om actief bij te dragen aan betere toekomst.”

Wie durft het aan? 

“Uiteindelijk zoeken we naar jonge mensen die écht een knuppel in het hoenderhok durven te gooien. Die verder durven te denken.” stelt Jean. Rob vult dat direct aan: “Inderdaad. Dat is een bepaalde disruptie die voortkomt uit urgentie. En dat is nodig. Het triggert mij direct zodra ik iemand hoor zeggen ‘Dat doen we dus helemaal verkeerd’. Een winnaar van een wedstrijd zoals ‘De Innovatiefste Student’ moet mijns inziens ook aan kunnen tonen waaróm diegene zijn innovatie bijdraagt aan een betere wereld.” Jean vult aan: “We hebben in principe nog 5 jaar om met iets op de proppen te komen dat ons kan redden in de toekomst. Dan houden we een krappe twee jaar over om de gezamenlijke doelen voor 2030 ook daadwerkelijk te bereiken.”

Hét idee dat de toekomst gaat redden.
De samenwerking tussen HAN en NXP is een van de vele vormen die bijdraagt aan de gezamenlijke doelen van 2030. Uiteindelijk is dat ook het doel voor ‘De Innovatiefste Student van Nederland. Wie weet wordt in de finale hét idee geopperd waarmee we de energietransitie, verduurzaming of huidige woningcrisis constructief kunnen aanpakken. Dat creëert een betere wereld voor onszelf én alle toekomstige generaties. Hoe mooi zou dat zijn? De finale van ‘De Innovatiefste Student van Nederland’ vindt plaats op 13 oktober. Houdt de kanalen van INNOVATE in de gaten voor meer informatie.