Nijmeegs bedrijf vecht wereldwijd tegen corona

Gezondheidszorg en data zijn een hele goede combinatie. Dat vindt ook het in Nijmegen ontwikkelde platform Teamscope. Met de mobiele app van het platform kunnen onderzoekers gegevens verzamelen, delen en analyseren. Een oplossing waar tijdens de coronacrisis ontzettend veel vraag naar is.

Van Chili naar Nijmegen

Teamscope is gevestigd op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Oprichter Diego Menchaca kwam in 2015 van Chili naar Nijmegen voor het Rockstart Health-programma. Hier werkte hij verder aan de innovatie waar hij in Chili al mee gestart was: Teamscope. De app wordt al in meer dan vijftig klinische onderzoeken gebruikt, onder andere om de onderzoeksinfrastructuur in ontwikkelingslanden te verbeteren. Door de coronacrisis wordt het platform nu meer dan ooit gebruikt. Zo was de Italiaanse gezondheidsorganisatie SIMIT de eerste partij die tijdens de crisis bij Teamscope aanklopte. De organisatie had hulp nodig bij het bestrijden van corona en zag mogelijkheden in dataverzameling. De ervaring was zo positief dat Teamscope nu van over de hele wereld vragen krijgt over hun platform.

Makkelijker samenwerken

Met de app van Teamscope kunnen artsen medische data eenvoudig verzamelen, verwerken en met elkaar delen. Hierdoor verliezen artsen minder tijd en werken ze makkelijker met elkaar samen. Van opname tot ontslag uit het ziekenhuis en nazorg: alle informatie wordt bijgehouden in de app. Op ziekenhuisniveau, binnen een bepaald demografische gebied maar ook op mondiaal niveau.