Nieuwe samenwerkingen in de regio geven jong talent de kans om impact te maken

HAN University of Applied Sciences en INNOVATE gaan samenwerken. Hun doel: nieuwe samenwerkingen tussen talent, studenten, ondernemers en kansen in de regio. Recent aangetreden Innovate bestuurslid en strategisch adviseur bij de HAN, Cécile de Boer: ‘De jongere generatie is ontzettend betrokken bij de ontwikkelingen in de wereld en wil zich laten zien en iets betekenen. Tegelijkertijd heeft de regio te maken met een human capital uitdaging en worstelen bedrijven met het aantrekken van talent. Innovate brengt dat dichter naar elkaar toe.’

Het partnership creëert nieuwe mogelijkheden voor studenten om in te stromen bij indrukwekkende projecten in de regio. Rob Verhofstad, Bestuursvoorzitter van de HAN: “Een mooi voorbeeld zijn de projecten bij apparatuurbouwer ATAG, waar onze studenten bezig zijn met slimme, schone en sociale oplossingen voor de consument en de professional. Onze studenten en onderzoekers houden zich bezig met innovaties en maatschappelijke vraagstukken, vanuit die verbinding versterken we samen onze regio en economie.”

Van Brazilië tot aan Bhutan
Cécile de Boer: ‘We leven in een transformatieve tijd. Overal om ons heen zien we verandering. Op maatschappelijk gebied, geo-politiek, maar ook in de wereld van media en cultuur – en wat dacht je van technologie, voeding en gezondheid. Het is daarin heel makkelijk om elkaar kwijt te raken, de deur dicht te doen of zelfs tegenover elkaar te gaan staan. Maar dat is niet de oplossing.’

De Boer heeft als adviseur in- en externe betrekkingen veel ervaring (in binnen- en buitenland) met het belang van verbinding tijdens maatschappelijk onrustige periodes. ‘Ik heb op meerdere plekken in de wereld kunnen zien hoe je positieve impact kan creëren door jezelf open te stellen; door vragen te stellen of door simpelweg te luisteren. Dat is echt nodig om tot oplossingen te komen. In Brazilië leerde ik wat dat betekende voor de grondrechten van kinderen, in Bhutan zag ik de impact van educatie en in Indonesië zag ik hoe een goed gesprek kan leiden tot meer gelijkheid.”

Wat AI met creativiteit te maken heeft
Wouter Sluis-Thiescheffer, docent Media & IT aan de HAN, ziet nog een belangrijk antwoord op de uitdagingen in deze tijd: creativiteit. “De World Economic Forum zegt dat we de komende 10 jaar de menselijke creativiteit en kritisch denken heel hard nodig hebben. We moeten namelijk na gaan denken over onze omgang met nieuwe technologieën, zoals AI. Hoe kunnen we deze technologieën inzetten om onze eigen processen te verbeteren? Ik ben bijvoorbeeld nu met studenten aan het kijken naar tools om het menselijke creatieve proces te verbeteren. Een vraag die daarbij vaak terugkomt is: gebruiken wij AI om aan betere ideeën te komen, of is AI een tool om onze ideeën uit te voeren?”

Wouter denkt dat het belangrijk is dat studenten zich bewust blijven van hun verhouding ten opzichte van technologie. “De huidige generatie die met AI werkt is nog deels ‘analoog’ opgevoed, zij hebben een soort richting of kader waarvan zij vinden dat AI aan moet voldoen. De jongere en komende generatie heeft dat nog niet of beperkt. Daarin schuilt een gevaar dat we onze creatieve autonomie verliezen, en we klakkeloos overnemen wat AI of een computer zegt. Ik denk dat we met de partnership tussen Innovate en de HAN nog scherper op kunnen halen welke kansen, maar ook risico’s en vragen er in de maatschappij leven rondom AI – om hier vervolgens met studenten aan te werken.”

Impact door verbinding
“Een antwoord formuleren op de complexe maatschappelijke uitdagingen lukt je niet in je eentje.” Innovate directeur Hilmer Thijs staat in het centrum van de nieuwe ontwikkelingen. “Nieuwe verbindingen tussen kennisinstellingen en bedrijven zijn nodig om talent in deze regio te behouden en om nieuw talent aan te trekken. Vanuit Innovate faciliteren we deze verbinding: tijdens onze evenementen zitten studenten naast beslissers in de zaal en staan ze samen op het podium. Dankzij het partnership met de HAN betrekken we nieuwe lectoren en docenten, dat geeft onze programma’s een inhoudelijke boost. Al met al laten we aan jong talent zien dat ze in deze regio van betekenis kunnen zijn en dat we samen impact maken op de maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen.”

Inmiddels zet De Boer, als bestuurslid bij Innovate én strategisch adviseur in- & externe betrekkingen bij de HAN, haar expertise in voor de regio Arnhem-Nijmegen. ‘Ik zie in deze regio een schat aan potentie, aan talent. Studenten die eager zijn om mee te doen en van betekenis te zijn, en tegelijkertijd bedrijven die met elkaar ook echt van betekenis willen zijn voor die jongere generatie en ook de kansen hebben om ze iets te bieden. Ik zie het als mijn taak om deze kansen en uitdagingen vanuit de Innovate-missie ‘impact door verbinden’ bij elkaar te brengen.”