Nieuw gat in de milieumarkt: CO2 door de vriezer

Schadelijke stoffen uit de lucht halen door ze te bevriezen: de startup Cryocop maakt het mogelijk. Met hun techniek halen ze CO2 uit de lucht en verkopen ze de opgevangen zuurstof en stikstof weer door. Duurzaamheid is zo opeens toegankelijk én goedkoop. Hoe zit het met dit nieuwe gat in de milieumarkt?

Max Kersten, medeoprichter van Cryocop, legt uit dat de startup voortkwam uit een wedstrijd voor technische universiteiten. “De XPRIZE Carbon Removal student Competition zette mijn compagnon Tonny Manalal aan het denken. Hij baseerde zijn ontwerp op eerder onderzoek waaruit bleek dat een aantal technieken om CO2 uit de lucht te halen wel effectief, maar niet rendabel waren. Hij combineerde dat onderzoek met zijn nieuwe ideeën en zo werd de toekomst van de carbon capture geboren: Cryocop.” Met hun nieuwe machine hopen zij in de toekomst CO2 op te vangen bij fabrieken.

Bevroren CO2

Met hun nieuwe technologie haalt Cryocop CO2, zuurstof en stikstof uit de uitstoot van fabrieken, met name bij de staalindustrie en afvalverbranding. “De Cryocop machine is eigenlijk een soort koelkast of vriezer die je aansluit op fabrieksschoorstenen. De lucht wordt in onze machine gezogen en gaat door een vriezer heen. We gebruiken dan een techniek die cryogenics (extreme koeling) wordt genoemd. Ons apparaat koelt de uitlaatgassen tot temperaturen rond de -200 graden Celsius. Doordat de schoorsteengassen zo koud worden, kan je makkelijker de CO2 uit de lucht filteren en als vloeistof opvangen. Ook is het op deze manier makkelijk om zuurstof en stikstof mee te filteren. Dit doen we bewust.” Max legt uit dat het maar een klein beetje extra energie kost om tot lagere temperaturen te koelen. “We zijn toch al aan het koelen, dus het is logisch om die extra stap te zetten.” Cryocop verkoopt de zuurstof en stikstof door aan bedrijven, om zo de kosten te drukken. 

Ook de keus om direct bij de uitstoot te filteren is bewust gemaakt. “Uit die fabrieksschoorstenen komt enorm veel rook. Het gasmengsel bij een fabriek bevat snel 5 tot 15 procent CO2, de buitenlucht maar 0,03%. Door de Cryocop machine aan te sluiten op de schoorstenen vangen we dus CO2 zo efficiënt mogelijk op en halen we het meeste rendement.” 

Circulair gebruik van CO2

Deze nieuwe methode van CO2 uit de lucht halen is niet alleen goedkoop, het is ook nog eens goed voor het milieu. “Winst is niet het doel”, vertelt Max. “We willen voornamelijk een goedkoop en duurzaam alternatief aanbieden. Andere bedrijven die aan carbon capture werken, gebruiken namelijk chemicaliën, wat ook schadelijk voor het milieu is. Door cryogenics te gebruiken, kunnen we het gehele proces elektrisch maken en dus op duurzame energie laten lopen.”

“We willen naar een nieuwe economie toe, waarin CO2-hergebruik een plaats heeft. We horen vaak mensen zeggen dat carbon capture afleidt van andere duurzaamheidsinitiatieven. Door juist te focussen op circulaire hergebruik van CO2, is het geen vervuiling meer en kan het naast nieuwe initiatieven bestaan.”

De CO2 die opgevangen wordt, hoopt Cryocop uiteindelijk weer te kunnen hergebruiken. Door in de toekomst samen te werken met bedrijven die CO2 hergebruiken, willen ze uiteindelijk bijdragen aan een circulair systeem. “Het gaat nog lang duren voordat we als maatschappij volledig op duurzame bronnen kunnen vertrouwen. Er zullen voorlopig dus nog steeds grote, vervuilende bedrijven blijven bestaan. Met hulp van Cryocop kunnen die grote bedrijven ervoor zorgen dat zij minder vervuilen.”

Hoe nu verder?

Hoewel het product voorlopig nog meer testen nodig heeft, is Max hoopvol over de toekomst. Samen met de Universiteit Twente en Universiteit Eindhoven zijn ze bezig met het ontwikkelen en testen van de eerste prototypes. “Het bouwen van zo’n machine kost veel geld, daarom willen we extra goed testen voordat we de markt opgaan.” Cryocop hoopt de eerste klanten te helpen met verduurzamen voor het einde van dit decennium. “Zo dragen we bij aan het halen van de wereldwijde klimaatdoelen van 2030!”

Wil je meer weten over Cryocop? Kijk dan op hun LinkedInpagina!

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk