Torenhoge ambities: Kleefse Waard wil meest duurzame bedrijventerrein van Nederland worden

Alles op en rondom Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem ademt duurzaamheid. De werklocatie huisvest én verbindt bedrijven in de duurzame energie en werkt zo aan de cleantech campus van de toekomst. Maar het kan altijd duurzamer, vindt directeur Kevin Rijke. “In 2025 willen we het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland zijn.”

Industriepark Kleefse Waard zit midden in een ontwikkeling van productielocatie naar een echte campus. “Dat betekent dat we de afgelopen tijd bezig zijn geweest om onderwijs te koppelen aan de maakindustrie op het park”, legt Kevin uit. “En daarbij betrekken we ook de onderzoekswereld én de overheid. Op die manier willen we al die werelden bij elkaar brengen om een echte cleantech campus te creëren waar alle relevante partijen heel makkelijk met elkaar in verbinding komen.”
Maar om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te worden is meer nodig. “We zijn bezig met een enorme verduurzamingsslag van het park. We huisvesten natuurlijk duurzame bedrijven, maar als park zelf willen we ook zo duurzaam mogelijk zijn.”

Helemaal van het gas af
Daarvoor onderscheidt IPKW vijf belangrijke thema’s, waarvan energie de belangrijkste is. “We waren nog één van de 200 meest energie-consumerende plekken van Nederland”, legt Kevin uit. “Tijd voor verandering, dus. En daar zijn we al een tijdje mee bezig. We hebben het gebruik van Gronings gas al flink gereduceerd en gaan daar helemaal mee stoppen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk zelf duurzame energie opwekken. We hebben al 4 windmolens en 24.000 zonnepanelen geplaatst. Daarnaast produceert bijvoorbeeld Veolia – die hier op ons terrein zit – heel veel stoom, waarbij warmte vrijkomt die normaal verloren gaat. Wij slaan die restwarmte op in een warmtenet. En met een biowarmtecentrale kunnen we straks helemaal van het gas af.”

Het grote voordeel van al die duurzame bedrijven bij elkaar is dat het park zich in de kraamkamer van allerlei innovatieve duurzame ideeën bevindt. “En daar kunnen we dan meteen gebruik van maken”, legt Kevin uit. “Zo is een van de bedrijven hier bezig om door ijzerverbranding duurzame warmte te produceren. Zonder dat er CO2 vrijkomt. Dat soort inspirerende innovaties maken wij van dichtbij mee.”

Koploper op het gebied van duurzame mobiliteit
Ook op het gebied van afval en mobiliteit ziet IPKW duurzame kansen. “We willen afval niet meer van het terrein af laten gaan, maar zelf recyclen. We onderzoeken welke afvalstromen we hebben en hoe we daar nieuwe grondstoffen of producten van kunnen maken.” Daarnaast wil het park koploper worden op het gebied van duurzame mobiliteit. Onder andere door zoveel mogelijk deelauto’s en laadpalen te gebruiken. “En we willen bijvoorbeeld ook elektrische steps introduceren. En wat dacht je van een waterstoftankstation op ons terrein?”, aldus Kevin.

Tot slot zijn ook gebouwen en mensen heel belangrijk voor de verduurzaming van IPKW. “Wij zijn eigenaar van de gebouwen en zien onszelf als langetermijninvesteerder. We zitten hier in principe voor de eeuwigheid. We gaan dus geen gebouwen oppimpen om te verkopen, maar juist langdurig investeren. En daarbij houden we altijd de kracht van de bestaande gebouwen in ons achterhoofd, in plaats van dat we alles platgooien en opnieuw bouwen.”

IPKW vergeet natuurlijk ook hun mensen niet in de verduurzaming. “Hoe zorgen we dat ieder mens met passende kwaliteiten en uitdagingen een fijne werkplek vindt bij ons? Dat doen we onder andere door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en door onze opleidingspartners op het park. En voor iedereen die hier werkt, zorgen we dat het ook echt een plek is waar mensen graag zijn. Een plek waar je behalve kunt werken, ook fijn kunt wandelen, sporten en eten. Zo zorgen we voor duurzame inzetbaarheid van onze mensen.”

Nieuwe branding voor nog meer verbondenheid
Om straks ook echt bekend te staan als het duurzaamste park van Nederland, werkt IPKW hard aan een nieuwe branding. Kevin: “We willen laten zien dat we zelfs nog méér zijn dan dat. We willen de huurders en de innovaties centraal gaan zetten. Zodat de techniek en de samenwerkingen echt in de spotlight komen te staan, en niet het park zelf.” Kevin wil ervoor zorgen dat alle partners op het terrein zich nog meer verbonden voelen met elkaar. “Dat campusgevoel willen we versterken.”
Met de nieuwe branding wil Kevin Arnhem en de regio Gelderland Europees en wereldwijd echt op de kaart zetten als hotspot voor duurzame elektriciteit. “Want daar zijn we supergoed in als stad. Alleen laten we dat nog niet genoeg zien. Iedereen kent Silicon Valley en zelfs Eindhoven: plekken die zich onderscheiden in hun innovaties. Maar als je mensen in het buitenland vraagt naar Arnhem, dan weten ze niet wat voor tofs hier allemaal gebeurt. We zijn echt koploper op het gebied van elektrisch laden bijvoorbeeld, maar dat weten niet genoeg mensen.” Het uiteindelijke doel? “Verschil maken”, concludeert Kevin. “We willen laten zien dat het wél kan.”

IPKW vergeet natuurlijk ook hun mensen niet in de verduurzaming. “Hoe zorgen we dat ieder mens met passende kwaliteiten en uitdagingen een fijne werkplek vindt bij ons? Dat doen we onder andere door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en door onze opleidingspartners op het park. En voor iedereen die hier werkt, zorgen we dat het ook echt een plek is waar mensen graag zijn. Een plek waar je behalve kunt werken, ook fijn kunt wandelen, sporten en eten. Zo zorgen we voor duurzame inzetbaarheid van onze mensen.”

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk