Innovatief ondernemerschap met Voor-Sprong en de HAN: de dubbelrol van Tom Spanjaard

Iedere week interviewt INNOVATE een organisatie uit de regio over duurzaam, sociaal of innovatief ondernemerschap. Deze week: Tom Spanjaard over zijn dubbelrol als managing partner van Voor-Sprong en grondlegger van de nieuwe studie Commerciële Economie – Innovation bij de HAN. Hij leidt de volgende generatie innovators op en zorgt dat zij zo goed mogelijk zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

Innovatief ondernemerschap op twee manieren

Wij als Nederlanders, maar eigenlijk iedereen op aarde, staan voor grote vraagstukken. Van een zoektocht naar duurzaamheid tot de grote sociale ongelijkheid. Om die problemen op te kunnen lossen is het nodig dat we uitdagingen anders gaan aanpakken. “Met Voor-Sprong helpen wij mensen met het vergroten van hun eigen impact. Dat doen we in de vorm van coaching, we helpen talenten met het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om toekomstbestendig te zijn. Hoe beïnvloedt de snelveranderende wereld je organisatie en wat vraagt het van jou en je team om hier goed mee om te gaan?”

“Wij leggen de verbinding tussen waar iemand nu staat en waar iemand in de toekomst naar toe moet. Zo hebben onze talenten, SPRNG’Rs, een grote kennisorganisatie geholpen om de online zichtbaarheid naar stakeholders te verbeteren. We hebben een team van een zorgverzekeraar begeleid om klanten te verassen met vernieuwende manieren van online klantcontact. Altijd vanuit ons motto ‘anders denken, anders doen’”

De coaching die Tom vanuit Voor-Sprong geeft, is echter niet de enige manier waarop hij talent wil helpen innovatieve impact te maken. “De uitdagingen die komen kijken bij de grote transities vragen om een nieuwe manier om studenten klaar te stomen. Ik heb daarom het initiatief genomen voor een nieuwe studie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Commerciële Economie – Innovation. Deze studie laat het vaste stramien van het hoger onderwijs los en richt zich puur op de innovatievraagstukken die ontstaan vanuit de actuele problematiek.”

Noodzaak tot blijvende vernieuwing in het onderwijs

Volgens Tom is het onderwijs in de afgelopen 70 jaar te weinig veranderd om bij te blijven bij de snelveranderende wereld. “De studie Commerciële Economie – Innovation hebben we dan ook volledig gebouwd op de actuele kennis over onderwijs en leertechnieken.” Dat onderzoek brengt drie belangrijke aspecten naar voren die Tom vervolgens in de studie heeft verwerkt.

  1. Leren vanuit urgentie. Geen verzonnen opdrachten, maar echte vraagstukken van echte opdrachtgevers. Studenten moeten iets relevants toevoegen aan het werkveld.
  2. Ruimte maken voor focus. Er is één groot project waar studenten aan werken, waardoor ze al hun focus kunnen richten op relevante waarde voor de opdrachtgever. Hun periode draait om die ene opdracht, die ze goed moeten uitvoeren. 
  3. Coaches en studenten werken samen. De studie werkt vanuit het meester-gezelprincipe. Professionals uit het beroepenveld werken naast de studenten aan het project, om hen te ondersteunen en te coachen. 

“Deze nieuwe manier van leren werkt. Het is ongelofelijk om te zien wat de eerste studenten hebben geleerd rondom hun projecten. Ze laten in assessments niet alleen zien wat ze hebben gedaan, maar hebben ook het reflectief vermogen om te benoemen wat ze de volgende keer beter of anders zouden doen. ”

De impact van innovatief ondernemerschap

Tom is niet zomaar gestart met het ontwikkelen van deze studie. “Ik wil een best innovative practice zijn voor het hoger economisch onderwijs. Ik wil laten zien hoe het anders kan en anderen inspireren om ook die stappen te maken. Want om de uitdagingen van de toekomst op te kunnen lossen, moeten we het anders aanpakken.”  De studie laat zien dat studenten al vanaf het eerste studiejaar grote impact kunnen maken. “Er zijn zo veel bedrijven die baat hebben wij deze nieuwe professionals. Mobiliteit, de zorg, de energietransitie. Het is bijna in elke sector crisis en al die vraagstukken hebben economische inbedding nodig. Want hoe je het wendt of keert, in de toekomst moet er ook geld verdiend worden, maar op een compleet nieuwe manier.”

Om ervoor te zorgen dat de kennis die studenten opdoen bij de studie, relevant blijft, moet wat ze leren aansluiten bij de sustainable development goals. “Dat klinkt heftig, maar je wil dat studenten over 20, 30 jaar nog steeds iets toe kunnen voegen. Daarom kijken we bijvoorbeeld niet meer naar het lineaire economisch model, maar naar het circulaire model.”


Responsief werken

Het werk van Tom bij Voor-Sprong sluit goed aan bij de studie die hij met zijn team heeft ontworpen. Dat is geen toeval. “Voor-Sprong zit een stap verder in de carrière van talenten. We richten ons niet op de opleiding, maar op professionalisering. Het verbinden van generaties en kennis, zodat talent meer impact kan maken met hun carrière. Wat dat betreft sluit het goed aan bij het mooie werk dat we binnen de studie doen.” 

Zowel het bedrijf als de studie besteedt veel aandacht aan responsief en innovatief werken. “Je moet dicht op het werkveld zitten en snel inspelen op vragen vanuit die omgeving. Zo hebben we bij Innovation een adviesraad waar we trots op zijn, met mooie partners uit organisaties als KIEMT, Dekra, RCT Gelderland, maar ook de gemeente Nijmegen. Dat is niet alleen belangrijk voor studenten, maar ook voor ons als professionals.  Hoe zorg je voor een relevant onderwijsaanbod dat ook na het afstuderen nog aansluit? En welke skills moet je ontwikkelen om over 10 jaar nog innovatieve impact te maken? Onze partners helpen ons bij het beantwoorden van dat soort vragen.”

Innovatief ondernemerschap met INNOVATE

INNOVATE ontwikkelde zich in 2020 als een online platform waar innovatieve bedrijven zich kunnen presenteren. Duurzaam, sociaal en innovatief ondernemerschap in de regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen staat centraal. Van technische innovaties tot sustainable development goals: bij INNOVATE lees je het allemaal. Zo zorgen wij voor verbinding, inspiratie en activatie. De INNOVATE community bestaat uit honderden partijen en wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en inspiratie. Meer weten? Neem contact met ons op!

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk.