HyMatters wil zo snel mogelijk, zo veel mogelijk impact maken met waterstof

De wereld overtuigen om fossiele brandstoffen vaarwel te zeggen en over te stappen op waterstof is geen gemakkelijke klus. Daarom is Jerom Janssen, algemeen directeur van HyMatters, vanaf het begin eerlijk over de uitdaging waar zijn bedrijf voor staat. “Als startup ben je klein en moet je realistisch zijn. We willen waterstof zo breed mogelijk inzetten, en daarmee het gebruik van diesel en benzine afremmen. Dat doe je niet zomaar.” Hoe pakken ze dat aan?

Volgens Jerom is het terugdringen van de CO2-uitstoot op dit moment de belangrijkste taak van de mensheid. “Daar wil ik aan bijdragen. Niet alleen zeggen dat we moeten veranderen, maar die verandering ook echt mogelijk maken door een simpel alternatief te bieden. Gedrag aanpassen is heel moeilijk, dus een alternatief voor diesel en benzine bieden is de makkelijkste optie.”

Jerom legt uit dat HyMatters uit twee bedrijven bestaat. “Door onze focus in tweeën te splitsen, bereiken we meer. Het ene bedrijf focust op consultancy en kennisdeling over waterstof, het andere heeft een eigen product ontwikkeld waarmee we mensen de regie teruggeven over hun energie.”

De waterstoftrailer

Van dat product, door HyMatters Operations liefkozend de ‘waterstoftrailer’ genoemd, worden nu de eerste tien stuks gebouwd. “De afgelopen tijd zijn we allemaal heel bewust geworden van de schommelende energieprijzen. Niemand heeft daar zin in, je wilt die prijzen kunnen controleren. Dat kan, door zelf je eigen energie te produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. Maar door overbelasting van ons elektranet is het niet altijd mogelijk om energie terug te leveren. En dan los je nog steeds niks op.”

Wat is dán de oplossing? “Waterstof”, zegt Jerom. “Je sluit ons apparaat aan op een laagspanningsnet, net zoals zonnepanelen. Daarnaast sluit je ons product ook aan op een waterkraan. Als je zonnepanelen meer energie opwekken dat je gebruikt, gaat die energie naar onze waterstoftrailer. Met behulp van elektrolyse splitsen we water in zuurstof- en waterstofgas. Die zuurstof laten we ontsnappen, maar de waterstof gaat naar een opslagtank. Na die opslag, heb je eigen waterstof om als energie te gebruiken, hoe en wanneer je wilt. Je kunt er voertuigen mee tanken, maar het ook verbranden als verwarming. Ideaal dus!”

 Foto: Tech Gelderland, Gerard Burgers

Kennis is de sleutel

In vergelijking met HyMatters Operations, is HyMatters Research and Consultancy meer gefocust op het delen van kennis over waterstof. “Zo geven we bijvoorbeeld een waterstofcursus op post-hbo-niveau in samenwerking met de HAN. HyMatters maakt het cursusmateriaal en geeft de lessen. Met die kennisdeling willen we impact maken die breder is dan we zelf kunnen maken. Hetzelfde geldt voor onze consultancy. We helpen andere bedrijven met vragen over het inzetten van waterstof.”

Jerom geeft het voorbeeld van een logistiekhal, die in de winter verwarmd wordt. In de winter gebruikt het bedrijf aardgas, en in de zomer zonnepanelen. Het elektranet is vol, dus terugleveren is geen optie. “Dan is de winter slecht vanwege het aardgas, en de zomer valt tegen omdat je meer energie produceert dan je nodig hebt. Wij bieden dan oplossingen aan en geven inzicht in je energetische situatie. Wat is interessant in jouw geval, met welke wet en regelgeving moet je rekening houden?” Zo heeft HyMatters plannen gemaakt voor de Eusebiuskerk in Arnhem, die wil gaan verwarmen met waterstof, en voor Rijnstate ziekenhuizen in Elst.

Overbelast netwerk

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland komt uit de jaren net na de Tweede Wereldoorlog. “Dat netwerk hebben we toen aangelegd met het geld uit de Marshallhulp uit de Verenigde Staten. Het netwerk is destijds ‘overgedimensioneerd’. Dat betekent dat het een enorme transportcapaciteit had, die toen totaal onnodig was. En dat heeft ervoor gezorgd dat ons netwerk nooit extreem belast is, waardoor het heel stabiel is.”

De energietransitie zorgt echter voor een instabiele belasting van het netwerk. Zonne- en windenergie zorgen voor een hoge en wisselende belasting, wat technisch onprettig is voor het net. “Met HyMatters willen we ook die belasting oplossen. We halen het overschot aan elektriciteit van het net, en zetten het om naar waterstof. We leveren het niet terug op een later moment, maar maken er echt iets anders van. Zo lossen we het transportprobleem permanent op.”

Meer weten over HyMatters? Klik hier.