Duurzaam ondernemen met MTSA: Energie bufferen voor bewolkte en windstille dagen

Iedere week interviewt Innovate een organisatie uit de regio over technologische innovaties en sociaal, innovatief of duurzaam ondernemen. Deze week: MTSA over hun waterstoftechnologie. Wind- en zonne-energie zijn er niet continu en daarmee is een stabiel duurzaam elektriciteitsnet niet te garanderen. Tenzij je een manier verzint om de energie op te slaan. Met hun Power to Power-systeem heeft het Arnhemse MTSA Technopower een innovatief antwoord op de vraag naar stabiele, duurzame energie. Jerome van Beek, salesmanager bij dit innovatieve bedrijf, vertelt over de energietransitie en de toekomst.

Duurzaam ondernemen en schone energie

Als je in de toekomst thuis alleen nog maar zonne-energie gebruikt, hoe kijk je dan ’s avonds televisie? Het grootste probleem van wind en zon is het feit dat ze niet constant beschikbaar zijn, waardoor het geen stabiele energiebronnen zijn. Een decentraal energiemanagementsysteem lost dit probleem op en voorkomt tegelijkertijd piekbelasting van het elektriciteitsnet. Jerome legt uit hoe het systeem van MTSA werkt: “Ondanks dat er niet altijd wind of zon is om gebruik van te maken, zorgt ons systeem ervoor dat je wel altijd gebruik kunt maken van deze duurzame energiesoorten. Dat doen we door de gewonnen elektriciteit om te zetten naar waterstofgas. Dat gas kun je opslaan, als een buffer waar je later weer energie uit kunt halen. Zo heb je altijd beschikking over schone en duurzame elektriciteit.”

Jerome legt uit dat MTSA duurzame energie niet altijd opslaat. “We werken primair aan lokale projecten, waar het eerste doel altijd het gebruiken van duurzame energie is, in de vorm van elektriciteit, waterstof of warmte. Pas als er te veel energie is, komt het bufferen in beeld. Het is een spel van vraag en aanbod van energie, die je samen moet laten komen.” MTSA heeft het energiemanagementsysteem niet alleen ontworpen, het bedrijf bouwt de installatie ook zelf. “We gaan als bedrijf verder dan alleen ideeën en concepten. We realiseren innovaties in de praktijk.”

Jerome van Beek,
Salesmanager MTSA

Twee sporen

MTSA wil op twee verschillende manieren innoveren op het gebied van waterstof en de energietransitie. “Onze waterstoftechnologiesystemen zoals Power to Power, maar ook Power to Gas (elektrolyser) en Gas to Power (brandstofcelsysteem), zijn maar één onderdeel van ons bedrijf. We maken ook speciale installaties voor bedrijven die innovatieve processen hebben of specifieke apparatuur nodig hebben om nieuwe producten te maken of te kunnen testen. In tegenstelling tot die installaties hebben we de waterstofsystemen modulair opgebouwd, zodat die heel breed inzetbaar zijn. 

Jerome legt uit dat de losse onderdelen van Power to Power zich al op grote schaal bewezen hebben. “We hebben in China een brandstofcelsysteem geïnstalleerd dat tot 2 megawatt aan energie kan opwekken. Zo’n systeem is ook onderdeel van het Power to Power-systeem.” Het is volgens Jerome goed om te beseffen dat het probleem van stabiele duurzame energie niet door één partij opgelost kan worden. “We moeten echt samenwerken met iedereen die in de energieketen zit. Je kunt alle oplossingen niet in je eentje verzinnen.”

De uitdaging van de energietransitie

De energietransitie is volgens Jerome uitdagend, omdat het een vraagstuk is met meerdere lagen. “De eerste stappen, zoals het zoeken naar duurzame energie-oplossingen, vereisen veel kennis. Maar de latere stappen, zoals schaalvergroting, zijn ook uitdagend.” MTSA ziet in dat waterstof geen doel op zich is. “We zien waterstof als middel, als een onderdeel van de oplossing voor de energietransitie. Onze bedrijfsvisie sluit aan bij de klimaatdoelen van 2030 en 2050. We willen met duurzaam ondernemen helpen met het integreren van waterstof in het huidige energiesysteem.”

Voor het innovatieve bedrijf is Arnhem de perfecte locatie. “Er zitten hier ontzettend veel partijen die zich bezighouden met de energietransitie. Dat is natuurlijk prettig met het zoeken van samenwerkingen voor projecten en oplossingen.” Jerome geeft wel aan dat een vraagstuk als de energietransitie te groot is om op regionale schaal op te lossen. “Dit is een probleem dat we internationaal moeten oplossen. Maar een begin maken op lokale schaal zorgt uiteindelijk voor een internationale oplossing. Wanneer je op kleine schaal begint, kom je veel eenvoudiger tot realiseerbare oplossingen en technologische innovaties. Uiteindelijk is ons doel ook om onze waterstofsystemen verder te brengen dan alleen Gelderland. Onze droom is om tientallen Power to Powersystemen in Nederland en de rest van Europa te hebben staan. Als we het systeem verder uitrollen wordt het uiteindelijk een gangbare oplossing.”

Duurzaam ondernemen met Innovate

Innovate ontwikkelde zich in 2020 als een online platform waar innovatieve bedrijven zich kunnen presenteren. Sociaal, innovatief en duurzaam ondernemen in de regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen staat centraal. Van technische innovaties tot sustainable development goals: bij Innovate lees je het allemaal. Zo zorgen wij voor verbinding, inspiratie en activatie. De Innovate community bestaat uit honderden partijen en wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en inspiratie. Meer weten? Neem contact met ons op!   

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk.