Duitsland en Nederland slaan de handen ineen voor een toekomstige duurzame industrie

Wist je dat in 2019 Nederland na Frankrijk de belangrijkste handelspartner van Duitsland binnen de EU was? En ter wereld zelfs de op drie na belangrijkste? Tijdens een online workshop tussen deze landen wisselden honderd experts uit de industrie en van kennisinstellingen, regio’s en overheden ideeën met elkaar uit. Ideeën over een bilaterale agenda over waterstof en groene elektronen voor een toekomstige duurzame industrie. Onder andere de bilaterale agenda wordt in november aan de Duitse en Nederlandse overheid gepresenteerd.

Een sterke basis
Thomas Goerden, hoofd samenwerkingen bij Covestro, geeft aan dat het toewerken naar een bilaterale agenda nodig is voor het intensiveren van een grensoverschrijdende samenwerking. “Zo’n agenda moet aangeven waar de interessante aanknopingspunten liggen, met name in een bilaterale setting. Bovendien kan een dergelijke bilaterale samenwerking ook worden beschouwd als de opstap naar sterke multilaterale allianties in Europese samenwerkingsverbanden.”

Grenzeloze verbinding
Matthias Wesseling, in het verleden hoogleraar aan de University of Twente en een van de organisatoren van het online event, is positief over de mogelijkheid om een bilateraal programma op te bouwen. Hij geeft aan dat Nederland als relatief klein land met een open economie zich realiseert dat innovatieve technologie een belangrijk exportproduct is. “Het is interessant om te zien dat beide regeringen belangstelling hebben om de chemische, energie- en hightechsector en topwetenschap met elkaar te verbinden met het oog op de uitdagingen die we moeten aanpakken.”

Bilateraal fonds
Richard van de Sanden, medeorganisator en voorzitter van de Nederlandse overheidsadviescommissie voor elektrochemische conversie & materialen (ECCM), heeft er vertrouwen in dat het met de steun van de nationale overheden mogelijk moet zijn om een bilateraal programma te realiseren. Aan het einde van de workshop kondigde hij een Duits-Nederlands fonds van 3,5 miljoen euro aan voor samenwerking op het gebied van elektrochemische conversie en materialen. Dit fonds, dat de Nederlandse overheid verstrekt, voorziet in startkapitaal om de netwerkvorming en de uitwisseling van expertise verder te ondersteunen en om de eerste bilaterale partnerschappen op elkaar af te stemmen, met het oog op een bilateraal programma volgend jaar.

Bron: Aha24x7