Voedselverspilling tegengaan door het herwaarden van reststromen uit de agro en food sector!

Mohammed Ali, Hogeschool Rotterdam

Gedurende mijn afstudeerstage heb ik een concept bedacht waarbij wij reststromen uit de agro en food sector kunnen herwaarden door deze te verwerken tot 2D sheets.

Reststromen zoals appels, mango, banaan enzovoorts kunnen wij herwaarden door er 2D sheets van te maken, dit gebeurd door het fruit te blancheren en te verwerken tot puree waarna deze gedroogd worden met behulp van een voedseldroger .

Home