TiroPay

TiroPay verwerkt betalingen veiliger dan notaristransacties. We beschermen de koper en verkoper tot maanden na de transactie om oplichting en fraude wereldwijd tegen te gaan.

Benjamin Mertens
Universiteit Maastricht
Master Tax and Technology

Over het initiatief / About the initiative

TiroPay

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Ja, door middel van marktonderzoek/interviews. Eens we de integratie met een betaalsysteem hebben, kunnen we klanten werven en de échte validatie krijgen.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Elk jaar worden er in Europa minstens 20,5 miljoen consumenten opgelicht, waarvan ruim 90% hun geld definitief kwijt is. Daarnaast moeten MKB-ondernemers in Nederland ruim 3% tot 10% van hun omzet reserveren voor dubieuze debiteuren. Dat heeft meerdere oorzaken. Ten eerste houdt oplichting niet altijd in dat er geen geld wordt betaald, omdat het vaak gaat over services of goederen die niet voldoen aan de afspraak. Ten tweede zien we dat er in zulke situaties meestal geen concrete overeenkomst is gesloten, waardoor oneerlijkheid van de tegenpartij moeilijk te bewijzen valt. Ten derde weten slachtoffers vaak niet goed bij wie ze moeten aankloppen en kunnen processen vaak kostelijk en tijdrovend zijn. Dat blijkt ook uit ons eigen marktonderzoek, waarin we vonden dat maar liefst 65% van alle gedupeerden geen actie onderneemt. Ten slotte kunnen de meeste betalingsproviders geen degelijke garantie bieden tegen oplichting, omdat zij slechts als tussenpersoon optreden. Daaruit blijkt dat de voornaamste problemen zich situeren in het ontbreken van formele overeenkomsten, complexe processen en de beperkte aansprakelijkheid van betaalproviders.

TiroPay is uniek omdat we via ons platform een gezamenlijke oplossing voorzien tegen bovenstaande problemen. Dat doen we door het recht te combineren met een betaalsysteem. Met andere woorden, wij voorzien automatisch eenvoudige verkoopcontracten die direct rechtsgeldig zijn. Omdat we werken met “escrow”, hebben we de mogelijkheid om het geld veilig op een derdenrekening vast te houden, totdat beide partijen toestemming geven om het geld over te maken aan de verkoper. Mocht er zich tijdens of na de verkoop een probleem voordoen bij één van de partijen (e.g., defect product), dan zijn wij als arbitragecommissie in staat om juridische uitspraken te doen die bij de rechtbank worden ingeschreven. Dat zorgt ervoor dat we geschillen substantieel sneller kunnen oplossen dan via de traditionele methode waarbij er vaak ook geen duidelijke verkoopovereenkomst werd opgesteld. Onze jurisdictie is geldig in maar liefst 166 landen, waardoor we op korte termijn over de grenzen heen kunnen uitbreiden. Deze extra bescherming op een eenvoudig, schaalbaar all-in-oneplatform onderscheidt ons van populaire betaalsystemen als PayPal of Mollie.

Omdat TiroPay geen onderscheid maakt tussen productsoorten of diensten, heeft het een groot marktpotentieel. Op dit moment focussen we ons op MKB-ondernemers in de bouw-/groensector. Aangezien we hier een grote vraag zien van zowel de MKB-ondernemers die veel last hebben van dubieuze debiteuren, als van consumenten die last hebben van ondernemers die hun afspraken niet correct nakomen.

Op termijn zien we veel potentieel op de tweedehands markt, autosector en tevens bij het faciliteren van huurcontracten (voor zowel lange als korte termijn), zodat kleine geschillen snel en efficiënt kunnen worden opgelost.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Op juridisch vlak is alles compleet en geverifieerd door een professor zakelijk recht en een arbitragerechter. De volgende en meest belangrijke stap is de verwerking van betalingen. De wetgeving rondom het verwerken van betalingen is streng, waardoor het verkrijgen van de correcte licenties een erg kostbaar en tijdrovend proces is.

Na lang zoeken hebben we een partij gevonden die voor ons de betalingen kan verwerken en vasthouden (escrow), tegen een eerlijk tarief. Momenteel zijn we bezig om alle benodigde informatie te verzamelen voor een samenwerking en de website aan te passen zodat de betaling ook daadwerkelijk veilig en correct verwerkt kunnen worden. De belangrijkste stap is nu dus het integreren van het betaalsysteem in onze website.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Het belangrijkste om TiroPay te laten slagen is dat mensen vertrouwen krijgen in het bedrijf en hetgeen we aanbieden. Mensen kijken ons vaak vol ongeloof aan, wanneer we vertellen dat we uitspraken kunnen maken die bij de rechtbank ingeschreven worden en daardoor even rechtsgeldig zijn als de uitspraken van een overheidsrechter. Toch is het een principe dat al vele jaren bestaat en waarover in 1958 zelfs een verdrag is gemaakt, met ondertussen 166 deelnemende landen.

Om écht een impact te maken moet TiroPay goede naamsbekendheid krijgen. Alleen dan kunnen we van onze naam een kwaliteitslabel maken en het aantal oplichtings- en fraudepraktijken wereldwijd terugdringen.