ShapeReality – Een intuïtieve design app voor een groenere leefomgeving

ShapeReality ontwikkelt een augmented reality design app, waarmee iedereen kan ontwerpen voor een groenere stad, tuin en huis.

Arjo Nagelhout
Eindhoven University of Technology
BSc Industrial Design

Over het initiatief / About the initiative

ShapeReality – Een intuïtieve design app voor een groenere leefomgeving

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Ja, we hebben een werkend prototype wat onder andere getest is met de Gemeente van Eindhoven.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Klimaatverandering gaat in Nederland zorgen voor extremere weersomstandigheden, zoals gecommuniceerd door het IPCC en de KNMI. Om de steden leefbaar te houden en resistent te maken tegen extreme hitte en wateroverlast, is het belangrijk hierop te anticiperen. Een van de meest effectieve oplossingen hiervoor is het implementeren van nature-based solutions — het groener maken van de stad.

Om dit te realiseren, moet iedereen bijdragen: gemeentes, bedrijven, bewoners en gemeenschappen. Zo kunnen buurttuinen, geveltuintjes en ander groen gerealiseerd worden vanuit een samenwerking tussen gemeente en bewoners. Omdat een diverse groep mensen betrokken is bij dit soort projecten staan communicatie, inspireren en motiveren centraal.

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. En een 3D voorstelling van een plan zegt meer dan duizend plaatjes.

Mijn doel met ShapeReality is om het maken van zo een 3D voorstelling toegankelijk te maken. Met de intuïtieve design app kan iedereen, zonder eerdere ontwerp ervaring, een 3D voorstelling maken van hoe een deel van de stad groener gemaakt kan worden.

Een bewoner kan dan laten zien aan andere bewoners zien hoe hun straat eruit zou zien met extra bomen, hoe een moestuin zou staan of laten zien aan de gemeente waar behoefte aan is in de buurt.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

De eerste stap die nu genomen gaat worden is het publiek toegankelijk maken van de app in Nederland voor iOS en Android devices. Daarnaast ga ik komend jaar fulltime werken samen met het team wat ik heb opgezet om de app verder te ontwikkelen.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Het opzetten van samenwerkingen met gemeentes en partners, fondsen werven, investeerders zoeken en het uitbreiden van het team met meer enthousiaste teamleden gaat belangrijk zijn om de meeste impact te kunnen maken.