Real Estimate

Real Estimate poogt een omgeving te bieden waar mensen direct met elkaar in contact kunnen komen in het kader van de koop en verkoop van hun huis.

Mathijs Goethals
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rotterdam

Over het initiatief / About the initiative

Real Estimate

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Ideefase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Ja

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Het is vaak dat mensen in het kader van de belangrijkste transactie van hun leven, onnodig vervelende dingen meemaken.

Het wort naar mijn idee tijd om de laatste gilde van Nederland buiten werking te stellen en Nederlanders de mogelijkheid te geven het heft in eigen handen te nemen.

Op die manier kan op een transparante wijze worden gehandeld en worden overbodig hoge commissies voorkomen.

Zo hopen we zowel de prijs als de kwaliteit van vastgoeddiensten te verbeteren.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Er bestaat nog geen oplossing op het probleem dat ik hierboven heb geschetst.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Contact zoeken met de juiste mensen om het platform dat ik visualiseer:

  1. Grafisch vorm te geven + technologisch werkbaar te maken
  2. Onder de aandacht te brengen van onze target-audience; mensen van tussen de 25 en 40

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

  • Funding
  • Brand awareness