QApp: Conversational knowledge management

Met de QApp willen wij gebruikers op een conversationele manier met hun kennisbank om laten gaan, niet meer zoeken op trefwoorden maar in een gesprek je casus uitleggen en relevant antwoord uit de kennisbank krijgen.

Niek van Dam
Fontys ICT
HBO-ICT

Over het initiatief / About the initiative

QApp: Conversational knowledge management

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Met interviews in verschillende marktsegmenten hebben wij gevalideerd dat kennisbanken navigeren een bekend probleem is bij een breed scala aan bedrijven.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

De QApp, ontwikkeld door OpenMaze, is een innovatieve applicatie die bedrijven helpt met efficiënte kennisbeheer. Met behulp van nieuwe natuurlijke taalverwerking technieken stelt de QApp gebruikers in staat om op een intuïtieve en interactieve manier te communiceren met hun interne kennisbank.

Door simpelweg met de kennisbank “te praten”, kunnen gebruikers vragen stellen, context geven en direct relevante informatie ontvangen. De QApp begrijpt de nuances van gebruikersverzoeken en haalt op basis daarvan de meest relevante en nauwkeurige antwoorden op uit de kennisbank. Dit bespaart waardevolle tijd die anders zou worden besteed aan het doorzoeken van lange documenten.

Bovendien gaat de QApp verder dan alleen informatie ophalen. Het kan informatie combineren uit verschillende bronnen en samenhangende en uitgebreide antwoorden genereren. Hierdoor kunnen gebruikers niet alleen directe citaten uit de kennisbank ontvangen, maar ook diepgaande redeneringen en relevant advies op basis van de context van het gesprek.

Met de QApp kunnen bedrijven hun kennisbronnen optimaal benutten en de productiviteit van medewerkers verhogen. Snelle toegang tot relevante informatie stelt gebruikers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en taken efficiënter uit te voeren. Bovendien kan de QApp worden aangepast aan de branding en stijl van elk bedrijf, waardoor een naadloze en gepersonaliseerde gebruikerservaring wordt geboden.

Kortom, met de QApp transformeert OpenMaze kennisbeheer binnen bedrijven, waardoor gebruikers op een gebruiksvriendelijke manier toegang krijgen tot waardevolle informatie en de productiviteit wordt verhoogd.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

De QApp, ontwikkeld door OpenMaze, onderscheidt zich op verschillende manieren van huidige chatGPT-achtige systemen, met name op het gebied van privacy, personalisatie, data veiligheid en het monitoren van AI-gebruik binnen bedrijven.

Privacy staat centraal bij de QApp. In tegenstelling tot conventionele chatbots, waarbij gebruikersinformatie mogelijk wordt opgeslagen en geanalyseerd, is de QApp ontworpen met privacybescherming in gedachten. De laatste tijd komen er meer verhalen naar boven over werknemers die bedrijfsgeheimen in ChatGPT achtige software lekken. De QApp respecteert de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens en waarborgt dat gebruikersinteracties met de kennisbank veilig en vertrouwelijk blijven. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gedeeld, waardoor de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft. Hierdoor kan ChatGPT-achtige technologie worden geïmplementeerd bij bedrijven zonder zorgen over datalekken naar derde partijen.

Een ander belangrijk aspect is personalisatie. De QApp kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en stijl van elk bedrijf. Bedrijven kunnen de QApp configureren en afstemmen op hun eigen branding, terminologie en specifieke context. Dit biedt een gepersonaliseerde gebruikerservaring en zorgt ervoor dat de QApp soepel integreert met de bestaande bedrijfsprocessen en workflows.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Vervolgstappen voor de ontwikkeling van de QApp omvatten het realiseren van een volwaardige conversationele interface waarmee gebruikers kunnen communiceren. Dit impliceert de verdere verfijning en optimalisatie van het gespreksmechanisme, zodat de QApp intuïtief en natuurlijk reageert op de input van gebruikers. Door continu te werken aan de verbetering van de conversatiefunctie, streven we ernaar om een naadloze gebruikerservaring te bieden die het mogelijk maakt om efficiënt en effectief kennis uit de QApp te halen.

Daarnaast ligt er een belangrijke prioriteit bij het ontwikkelen van data-adapters voor verschillende datatypes en databronnen. Hierdoor kan de QApp flexibel worden geïntegreerd met uiteenlopende systemen en informatiebronnen. Door de QApp in staat te stellen gegevens uit diverse bronnen te verwerken, zoals databases, API’s en andere datatypes, wordt de toepasbaarheid van de QApp vergroot. Dit stelt gebruikers in staat om een breed scala aan informatie en kennis te benutten, ongeacht de bron of het formaat.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het waarborgen van de betrouwbaarheid van de gegenereerde antwoorden door de QApp. Gezien de inherente uitdagingen van conversationele taalmodellen, zoals mogelijke hallucinaties, is het essentieel om mechanismen te ontwikkelen die de kwaliteit en nauwkeurigheid van de antwoorden bewaken. Dit omvat het verfijnen van de algoritmen en modellen die ten grondslag liggen aan de QApp, evenals het implementeren van rigoureuze validatie- en verificatieprocessen. Door deze inspanningen willen we ervoor zorgen dat de QApp alleen betrouwbare en relevante informatie verstrekt aan gebruikers, en het risico op onjuiste interpretaties of ‘hallucinaties’ minimaliseren.

Door te focussen op deze vervolgstappen streven we ernaar om de QApp verder te verbeteren en uit te breiden, zodat het een krachtige en betrouwbare tool wordt voor gebruikers om toegang te krijgen tot waardevolle kennis op een veilige en efficiënte manier.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om meer impact te maken met dit initiatief zijn er verschillende aspecten waar we behoefte aan hebben:

  1. Expertise: Om onze expertise op het gebied van AI, conversational interfaces en dataverwerking verder te versterken, is het belangrijk om te blijven investeren in het vergaren van kennis en vaardigheden. Dit kan worden bereikt door middel van trainingen, het aantrekken van ervaren professionals of het samenwerken met gespecialiseerde consultants. Door voortdurend onze expertise te vergroten, kunnen we hoogwaardige oplossingen bieden aan klanten en de concurrentiepositie van de QApp versterken.
  2. Business Consulting: Om onze impact te vergroten en ons bereik uit te breiden, kan het waardevol zijn om samen te werken met ervaren business consultants. Zij kunnen ons helpen bij het identificeren van nieuwe marktkansen, het ontwikkelen van strategieën om ons product verder te laten groeien en het verkennen van potentiële partnerships met andere bedrijven in de branche. Door gebruik te maken van business consulting kunnen we onze zakelijke groei versnellen en nieuwe mogelijkheden verkennen.
  3. Mankracht – Development: Om de ontwikkeling van de QApp voort te zetten en nieuwe functionaliteiten toe te voegen, hebben we voldoende mankracht nodig. Het uitbreiden van ons ontwikkelingsteam met gekwalificeerde professionals stelt ons in staat om sneller te innoveren en de QApp te verbeteren. Hierbij is het belangrijk om te investeren in continue professionele ontwikkeling van het team, zodat ze op de hoogte blijven van de nieuwste technologieën en best practices.
  4. Financiële middelen: Om al het bovenstaande te realiseren, is er voldoende financiële ondersteuning nodig. Dit omvat het verkrijgen van fondsen voor onderzoek, ontwikkeling en het aantrekken van de benodigde expertise. Het kan gaan om externe financiering, zoals investeerders of subsidies, maar ook om het genereren van inkomsten uit licenties of dienstverlening. Door de juiste financiële middelen te verkrijgen, kunnen we de benodigde stappen nemen om onze impact te vergroten en de QApp verder te laten groeien.

Met de juiste expertise, zakelijke inzichten, ontwikkelingscapaciteit en financiële middelen kunnen we de nodige stappen zetten om meer impact te maken met de QApp en ons initiatief verder te laten groeien.