Missie Prikkelbestendig

Missie Prikkelbestendig is een serious game die prikkelgevoelige jongeren leert hoe ze beter om kunnen gaan met de prikkels om zich heen.

Ida Veldhuijzen van Zanten
De HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Communication & MultimediaDesign

Over het initiatief / About the initiative

Missie Prikkelbestendig

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Tijdens de zomereditie van Open Up Your Talent 2024 (georganiseerd door de Academie IT en Mediadesign van de HAN) is het project beoordeeld door een vakjury. En heeft twee (van de 3) awards gewonnen voor het beste design en voor toegankelijkheid. Tijdens de ontwikkeling van het prototype zijn gebruikerstests gedaan en is feedback verwerkt.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Bij mensen die prikkelgevoelig zijn omdat ze bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis, ADHD of niet aangeboren hersenletsel hebben, werken de hersenen net iets anders dan bij de meeste mensen. Daardoor komen bepaalde prikkels harder binnen en kosten meer moeite om te verwerken. Dit kan leiden tot overprikkeling, stress, en extreme vermoeidheid. In een wereld waar het dagelijks leven steeds meer prikkels bevat betekent dit vaak dat prikkelgevoelige jongeren zich terugtrekken omdat dingen die voor anderen simpel zijn voor hen te overweldigend zijn, waar niet altijd begrip voor is. Dit zorgt voor eenzaamheid en een afstand tot de maatschappij.

In Missie Prikkelbestendig wordt je, als prikkelgevoelige jongere, verleid om op een speelse manier te onderzoeken hoe je met prikkels en overprikkeling om kunt gaan. Hierbij wordt er gefocust op 3 reflectievragen:

  1. het verzamelen van informatie over prikkels en het effect dat ze op je hebben,
  2. hoe deze prikkels mogelijk gedempt of ontweken kunnen worden en
  3. hoe je grenzen kan stellen en communiceren aan je omgeving. 

Het spel volgt een prikkelgevoelige detective die veel last heeft van overprikkeling tijdens haar werk. Om te onderzoeken hoe ze haar prikkelgevoeligheid beter kan navigeren heeft ze een bewijsbord opgesteld. Aan de hand van de bewijsstukken op het bord kan de gebruiker leren hoe hij/zij kan reflecteren op prikkelsituaties om hier beter mee om te leren gaan. 

Goed omgaan met prikkels betekent voor prikkelgevoelige mensen dat ze meer tijd, energie en emotionele bandbreedte nodig hebben. Door tijdens school en/of studietijd te leren dit voor zichzelf te organiseren en hierover met hun omgeving te communiceren kunnen ze meer volwaardig meedoen en krijgen ze gelijke kansen.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Met Missie Prikkelbestendig kunnen prikkelgevoelige jongeren zelfstandig spelenderwijs leren reflecteren op hoe ze met de prikkels in hun leven om kunnen gaan.

De opdeling in de drie reflectievragen biedt een raamwerk waarmee de verschillende aspecten van het omgaan met prikkels overzichtelijk gepresenteerd kunnen worden in de game.

De game is gebaseerd op interviews met, en ervaringen van prikkelgevoelige jongeren waardoor er herkenbare en praktische oplossingen worden geboden voor hun dagelijks leven.

Ook biedt Missie Prikkelbestendig een laagdrempelige manier om deze kennis tot zich te nemen voor prikkelgevoelige jongeren die geen duidelijke diagnose of toegang tot begeleiding/therapie hebben.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Ik heb voor mijn concept een speelbaar prototype gemaakt van het introductie level en dit getest bij prikkelgevoelige jongeren. Om Missie Prikkelbestendig verder te ontwikkelen wil ik graag de rest van de game uitwerken. Door meer levels te ontwerpen die meer interactie-mogelijkheden geven en dieper ingaan op het reflectiemodel. Ook wil ik de mogelijkheid toevoegen om je eigen bewijsbord te maken. Daarmee kan je op je eigen prikkelsituaties reflecteren en de kennis die je in de game geleerd hebt toepassen. 

Naast het doorontwikkelen van de game wil ik meer aandacht besteden aan de context waarin het spel wordt aangeboden, en hoe het spel daarop kan worden geoptimaliseerd. Mogelijk kan Missie Prikkelbestendig worden doorontwikkeld tot een online community voor prikkelgevoelige jongeren, zodat die ook onderling ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

Wanneer ik het ontwerp en de implementatie-mogelijkheden helder heb wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn om de game uit te geven.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om impact te maken met Missie Prikkelbestendig moet het bij zoveel mogelijk prikkelgevoelige jongeren terecht komen. Hiervoor is het belangrijk dat het onder de aandacht van de juiste mensen komt die er aan mee willen helpen en hun kennis en ervaring willen delen. Zo heb ik hulp nodig bij het bouwen van de game zodat hij technisch goed werkt. En om te zorgen dat Missie Prikkelbestendig aangeboden wordt op scholen en/of als hulpmiddel bij therapie. Hier is geld, tijd en zichtbaarheid voor nodig.

Verder is het van belang om in contact te komen met prikkelgevoelige jongeren. Zij zijn een belangrijke bron van kennis en hun input is onmisbaar om de effectiviteit van de game te kunnen beoordelen.