Mijn Wijk Soortenrijk

Het leven op aarde is een fijn verweven keten, een gevoelig ecosysteem cruciaal voor het voortbestaan van ons als mensheid. In 27 jaar tijd verdween maar liefst driekwart van onze insecten. Met ons initiatief maken we van elke tuin een potentieel wereldreddende omgeving.

Job Sluiter
HAN
Ondernemerschap & Retailmanagement

Over het initiatief / About the initiative

Mijn Wijk Soortenrijk

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Ons initiatief De biodiversiteitsboxheeft al op meerdere manieren erkenning gekregen en we zijn ontzettend trots op onze prestaties. Eind 2022 hebben we deelgenomen aan de pitchwedstrijd 'Pitch for the Future' in Nijmegen, waar we de Publieksprijs hebben gewonnen. De afgelopen zes maanden hebben we keihard gewerkt aan de ontwikkeling van onze website, de inhoud van onze boxen en het investeren in het netwerk. Afgelopen mei stonden we vol enthousiasme met onze eigen kraam op de 'StartUp TestMarkt', waar we niet alleen onze boxen verkochten, maar ook ons verhaal deelden met geïnteresseerden. Het is geweldig om te zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Onze website is nu al enkele maanden actief en met slechts beperkte marketinginspanningen hebben we al 40 boxen verkocht. Het is fantastisch om te merken dat steeds meer mensen geïnteresseerd raken in het vergroten van de biodiversiteit en dat ze ons initiatief omarmen. Bovendien hebben we dankzij alle positieve feedback uit ons netwerk de mogelijkheid gekregen om een samenwerking met de Novio Tech Campus te verkennen. We zijn momenteel in gesprekken om hen te helpen een concreet plan van aanpak te ontwikkelen waarmee we de biodiversiteit kunnen vergroten. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de Gemeente Nijmegen, waar we graag willen bijdragen aan het vergroenen van bedrijfsterreinen. Binnenkort is onze innovatie ook te zien in het OndernemersLab Nijmegen (OLN), een fysieke plek waar gewerkt wordt aan slimme, schone en sociale oplossingen in de regio Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Het leven op de aarde staat onder druk. Biodiversiteit, de variatie van leven op de aarde is essentieel voor ons welzijn. Het geeft ons eten, kleding en medicijnen. Wij verliezen biodiversiteit met een alarmerende snelheid. Een miljoen planten- en diersoorten worden bedreigd met uitsterven. Wij hebben de helft van de koraalriffen
van de wereld verloren. Iedere minuut verliezen wij 27 voetbalvelden groot aan bossen. Bossen hebben wij nodig om Co 2  op te vangen, om het klimaat te stabiliseren. Als wij niets doen verliest de generatie na ons alles wat wij als vanzelfsprekend vinden. De planten en dieren in onze omgeving. Iedereen heeft het recht om te leven in een schone, gezonde en duurzame leefomgeving, ook de generatie na ons.

Visie en missie van ‘Mijn Wijk Soortenrijk’:

Bij ‘Mijn Wijk Soortenrijk’ geloven we dat het essentieel is dat we als mensheid een nauwere band met de natuur ontwikkelen en actief werken aan het herstel van wat vernietigd is. Ons doel is het creëren van een betere toekomst voor de biodiversiteit, dieren en meer groen. We streven ernaar om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden om zelf een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in hun directe omgeving, zoals hun tuin, wijk of stad.

Onze aanpak:
Bij ‘Mijn Wijk Soortenrijk’ verkopen we zorgvuldig samengestelde
biodiversiteitsboxen aan particulieren en bedrijven, gebaseerd op de postcode waar ze wonen. Deze op maat gemaakte boxen bevatten verschillende producten die specifieke soorten beschermen en aantrekken. Onze producten zijn uitvoerig getest en onderbouwd door professionele ecologen. Door eerst de postcode of het gebied
van de ontvanger te vragen, kunnen we producten selecteren die een maximale impact hebben op de biodiversiteit. Elke tuin en wijk is immers uniek. We maken gebruik van bestaande databases om te achterhalen welke diersoorten het meest voorkomen in een bepaalde regio, zodat we onze producten daarop kunnen afstemmen. De biodiversiteit box nodigt uit om zelf iets concreets te doen aan het vergroten van biodiversiteit, te beginnen in de eigen tuin.

 

Een familiebeleving:
Het uitpakken van de biodiversiteitsbox maken we tot een familiebeleving. De box bevat instructies voor het zaaien van bloemen, het plaatsen van bijenhotels, paddenhuisjes, vlinderstruiken en meer, allemaal gemaakt van duurzame materialen. Deze producten kunnen direct worden ingezet om de biodiversiteit te vergroten. Zo betrekken we gezinnen bij het herstel van de natuur en creëren we bewustwording rondom het belang van insecten.

Ook bedrijven dragen bij:
Naast particulieren verkopen we onze boxen ook aan bedrijven voor hun bedrijfsomgeving. We stellen op maat gemaakte boxen en producten samen voor bijvoorbeeld makelaars of woningstichtingen. Ook willen we bedrijfsterreinen gaan helpen om de biodiversiteit in hun omgeving te vergroten zodat ook industrieterreinen biodiverser kunnen worden. Het vergroenen van bedrijfsterreinen heeft niet alleen
voordelen voor de natuur, maar ook voor het werkklimaat op deze terreinen. Dit komt zowel dieren als mensen ten goede.

 • https://www.nationalgeographic.nl/natuur-
  leefomgeving/a44113505/waarom-minder-vlinders-hommels-en-
  bijen (2023)
 • https://www.nu.nl/klimaat/6242246/krijgt-nederland-zijn-insecten-terug-
  heggen-oevers-en-dijken-geven-hoop.html (2023)
 • https://www.groene.nl/artikel/apocalyps-voor-onze-kleinste-
  vrienden (2022)
 • Living planet index https://www.livingplanetindex.org (2023)
 • https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in
  _het_kort/pvdd-vraagt-naar-de-alarmerende-insectensterfte (2023)

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Wat ons onderscheidt, is onze benadering van het vergroten van biodiversiteit op een persoonlijke en toegankelijke manier. We bieden op maat gemaakte biodiversiteitsboxen aan particulieren en bedrijven, gebaseerd op hun specifieke locatie. Door rekening te houden met de postcode of het gebied waar iemand woont, kunnen we producten selecteren die het meest effectief zijn voor de lokale biodiversiteit.

Bovendien leggen we sterk de nadruk op het creëren van een familiebeleving. Onze boxen bevatten niet alleen producten, maar ook duidelijke instructies en materialen van duurzame kwaliteit. Hiermee kunnen gezinnen direct aan de slag om de biodiversiteit te vergroten. We geloven dat betrokkenheid en bewustwording essentieel zijn om blijvende verandering teweeg te brengen. Mijn Wijk Soortenrijk
geeft met de laagdrempelige producten mensen direct de mogelijkheid om tot actie over te gaan voor vergroten biodiversiteit.

Ons initiatief onderscheidt zich ook doordat we nauw samenwerken met een ervaren ecoloog, mijn vader, die veel kennis en expertise heeft op het gebied van biodiversiteit. Hij schreef zelfs mee aan landelijke actieplannen van de overheid om biodiversiteit te vergroten. Dit geeft ons een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie, omdat we weten waar we het over hebben en effectieve maatregelen kunnen nemen om de biodiversiteit daadwerkelijk te vergroten.

Daarnaast wil Mijn Wijk Soortenrijk zelf nieuwe producten op de markt brengen. Veel van de huidige producten werken niet goed en zijn vaak gemaakt door middel van massa productie. Door samenwerking een ecoloog en Start up’s (bijvoorbeeld 3D printbedrijf) creëren we producten die deskundig onderbouwd zijn, duurzaam geproduceerd zijn en een grotere slagingskans hebben om de biodiversiteit te
vergroten.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Mijn volgende stappen zijn:

 • Samen met het OndernemersLab Nijmegen (OLN) kijken naar de invulling van een plek in de POPHUB-tentoonstelling van Nijmeegse innovaties. Daarnaast is vanuit het OLN een breed netwerk beschikbaar en aangeboden om vervolgstappen te zetten in de doorontwikkeling van het bedrijfsconcept, product en netwerk aan mogelijke afnemers;

 

 • Het afgelopen jaar heb ik aan het startersprogramma Businessbooster deelgenomen. Een halfjaarlijks programma voor studentondernemers met een (gevalideerd) business idee om met gelijkgestemde elkaar te versterken op inhoud, kennis en ervaringen te delen mét als doel de eigen business een boost te geven. Vanuit deze feedback en dit netwerk kan ik in mijn ogen verdere stappen zetten met mijn onderneming;

 

 • Verder bouwen aan een relevant netwerk van stakeholders die een vergelijkbare ambitie hebben. Denk aan organisaties zoals: Flinc (product developers), Black Pigeon (3d-print bedrijf), OmLab (3-dprintbedrijf), Lentekracht ( gespecialiseerd in participatie), sprinklr (webshop).

 

 • Een vervolg maken met innovatie. Mijn Wijk Soortenrijk is concreet bezig om de productie van grotere objecten/ grotere oplagen van hout (of ander materiaal) onder te brengen bij sociale werkplaatsen in Nijmegen. Sociale werkplaatsen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

 

 • Het betreden van de zakelijke markt. Waar ik relatiegeschenken wil gaan aanbieden met het logo van het desbetreffende bedrijf. Gepersonaliseerd op het bedrijf en de wensen      Met als doel: Het verbeteren van de biodiversiteit! Wij geven het bedrijf de instrumenten in handen om hun groenenmissie (biodiversiteit) extra te bevorderen.

 

 • De verbeteringen kunnen worden doorgevoerd op hun bedrijfsterrein/ (hoge)scholen. Zo kan je van een parkeerplek ook een rustplaats maken voor verschillende insecten en dieren. Maak je eigen schuilgelegenheid voor een egel. Maak een bijenhotel en zaai bijenplanten in. Om het aanbod van het vergroten van biodiversiteit op bedrijventerreinen compleet te krijgen hebben we ook strategische samenwerkingen met andere startups.

 

 • Om meer bewustwording en educatie over insecten te bevorderen, willen we in 2024 ook nauwe samenwerkingen met opleidingsinstellingen verkennen. We willen mensen informeren en verwonderen over het belang van insecten en hen inspireren om actie te ondernemen.

 

 • Ook staat als doelstelling, onder andere door deelname aan initiatieven zoals deze, om nauwere aansluiting te vinden met andere belanghebbenden die hetzelfde doel nastreven. Door krachten te bundelen met gelijkgestemde organisaties en partners, kunnen we gezamenlijk een grotere impact hebben en de bescherming van insecten/ biodiversiteit te bevorderen.

 

 • Daarnaast moeten gemeentes ook een rol spelen als aanjager om de biodiversiteit te vergroten door wijken, industrieterreinen, parken en bossen te verbinden aan elkaar.

 

 • Tot slot streven we ernaar om in 2024 uit te breiden naar andere Europese landen. We geloven dat het vergroten van bewustzijn en het stimuleren van positieve acties voor insecten van cruciaal belang is op een breder internationaal niveau.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om nog meer impact te maken met ons initiatief op de korte termijn, kunnen we de volgende onderwerpen goed gebruiken en hopelijk helpt deelname aan De innovatiefste student van Nederland 2023 hier bij:

Toegang tot netwerken. We streven naar contacten met stakeholders binnen de overheid om op grotere schaal impact te kunnen maken. Samenwerking met de overheid stelt ons in staat om onze initiatieven uit te breiden en meer biodiversiteit te realiseren.

Contact met investeerders. Door onze eerste kennismaking met investeerders kunnen we de mogelijkheid verkennen om ons initiatief op te schalen en een nog grotere positieve impact te creëren.

Vergroten van bewustwording bij een breder publiek. We willen ons initiatief bekend maken bij een groter publiek, zodat meer mensen betrokken raken bij het vergroten van biodiversiteit. Door bewustwording te creëren, kunnen we een bredere maatschappelijke verandering teweegbrengen.

Samenwerken is het nieuwe normaal:
zoek samenwerking (samenwerken = het nieuwe concurreren) met gelijkgestemde missie-gedreven impact-ondernemers die elkaar kunnen helpen. Bouw een netwerk rondom je bedrijf van impact-ondernemers. Lift each other up.