Kansenongelijkheid in gezonde voeding | De Eetkantine

De Eetkantine is een initiatief dat kansenongelijkheid in gezonde voeding wil verminderen.

Samira Racdu
Maastricht University
Master Global Supply Chain Management and Change

Over het initiatief / About the initiative

Kansenongelijkheid in gezonde voeding | De Eetkantine

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Ideefase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Er zijn verschillende persoonsprofielen opgesteld aan de hand van causale invloeden en wij zijn momenteel behoefteonderzoek aan het doen om de wensen van de doelgroep in kaart te brengen en deze behoefte te integreren in het platform

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Dit initiatief is opgezet tijdens de Nederland Maakt Impact Academie door drie jonge impactmakers. Dit initiatief is al ver in ontwikkeling, maar kan nog niet gerealiseerd worden.

Ruben van der Geest, Anne te Koppele en Samira Racdu zijn hiermee gestart.

De Eetkantine is een initiatief dat kansenongelijkheid in gezonde voeding wil verminderen. Dit initiatief is opgezet tijdens de Nederland Maakt Impact Academie door drie jonge impactmakers. Dit initiatief is al ver in ontwikkeling, maar kan nog niet gerealiseerd worden.

Ruben van der Geest, Anne te Koppele en Samira Racdu zijn hiermee gestart.

Het project heeft als doel om de kansenongelijkheid te verminderen. Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan en door middel van alle causale invloeden naar het probleem gezocht om vervolgens door het vaststellen van de doelgroep, waarde propositie en kernmiddelen tot de huidige oplossing te komen.

De Eetkantine is een platform wat volledig gefocust is op gezonde voeding. Iedere Nederlandse consument kan hierop terecht voor zowel voedingsinformatie, marktplaats voor voeding, voedingsexpertise en evenementen.

Voeding is de belangrijkste bouwsteen van elk mens. Het beïnvloedt zowel je fysieke als je mentale gezondheid, en maar liefst 90% van de Nederlanders is hier niet bewust van. Het is erg lastig om gezond te eten, zowel financieel als tijdgebonden kan je er gelimiteerd in zijn. Stel je voor dat je thuis komt na een lange en zware dag, wil je niet nog boodschappen doen om vervolgens een uur in de keuken te staan. En stel je voor als je niet genoeg financiële middelen hebt om eten te kunnen kopen, laat staan er keuze in te hebben?

Daarnaast is niet alle informatie altijd juist, aangezien er veel belangen schuilen achter voeding. Voeding is beïnvloedbaar door winstbejag van grote commerciële bedrijven. Een pak jus kan namelijk overkomen als gezond, maar de informatie is niet transparant. Dat er minder suiker in het éne pak zit, betekend dat het gezonder is dan het ander merk, maar niet dat het gezond is. Bedrijven maken hier dan ook misbruik van. Lokale ondernemers in de Nederlandse economie hebben hier ook echt baat bij, want waarom zou jij je voeding van een internationaal bedrijf halen als het ook om de hoek kan? Dit heeft ook grote invloed op de CO2-uitstoot en met name de emissie dat onze lieftallige natuur beschadigd.

Daarom willen wij een platform opzetten met de juiste informatievoorzieningen, die niet gesubsidieerd zijn met commerciële winstoogmerk, (on)bewuste consumenten informeren over gezondere en toegankelijke opties/voeding. Op basis van persoonsprofielen kan er maatwerk geleverd worden wat gepaard gaat met voedingsexperts, recepten, boodschappenlijstjes, workshops en zelfs groepen waar je lid van kan worden.

Onze doelgroep is:

  1. De Nederlandse consument die bewust of onbewust kansenongelijkheid ervaart in gezonde voeding
  2. De Nederlandse inwoner die openstaat voor gezonde voeding
  3. Nederlandse (toekomstige) inwoners die een taalbarrière ervaren, onbekend zijn met de Nederlandse keuken, winkels en/of voeding
  4. (Internationale) bedrijven die willen bijdragen aan het verminderen van kansenongelijkheid voor gezond voedsel in Nederland

Het eerste doel is het uitsluiten van kansenongelijkheid omtrent gezond voedsel onder de Nederlandse consument binnen twintig jaar ten opzichte van de huidige realiteit. Hiervoor willen wij een pilot starten binnen één gemeente in Nederland door specifieke wijken te selecteren waar grote impact mogelijk is.

Ik wil toegang tot gezonde voeding – Voorbijganger op straat

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Continuïteit

Het platform gaat ontwikkeld worden en groeit mee met de veranderingen in de huidige samenleving. De samenleving is continue in ontwikkeling en dit blijven wij waarborgen in het platform.

Inclusiviteit

Ieder mens heeft behoeften. Deze personen schreeuwen om begrepen te worden, gehoord voor hun situatie. Wij willen ze die kans geven. Ons platform waarborgt inclusiviteit door middel van behoefteonderzoek en het blijven toespitsen van persoonsprofielen. Alles om de Nederlandse consument zo goed, en inclusief, mogelijk van dienst te zijn.

Diversiteit

Iedereen in Nederland is uniek, zo ook ons divers platform omdat er voor ieder uniek persoon een unieke oplossing is.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Netwerk

Alleen kom je er sneller, maar samen kom je veel verder.

Wij willen niet het wiel opnieuw uitvinden. Daarom willen wij de samenwerking aangaan met verschillende partners om samen verder te bouwen aan een duurzame, gezonde toekomst.

Expertise

Als eenieder vanuit zijn eigen expertise werkt, en je hebt een divers team met vakkennis, dan kom je tot het beste resultaat.

Sponsoren

Wij hebben JOU nodig om dit te bewerkstelligen. Investeer in ons, en daarmee ook in jezelf.