Huurplek

Huurplek is hét online platform waarbij vraag en aanbod voor het (ver)huren van producten bij elkaar worden gebracht. Huurplek creëert hiermee draagvlak voor de deeleconomie en draagt zo bij aan de verduurzaming van de maatschappij.

Jorn Vlijm
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ondernemerschap & Retail Management

Over het initiatief / About the initiative

Huurplek

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Ja, door meerdere interviews af te nemen met de doelgroep

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Huurplek is hét online platform waarbij vraag en aanbod voor het (ver)huren van producten bij elkaar worden gebracht. Huurplek functioneert als intermediair en brengt huurder en verhuurder bij elkaar. Het (ver)huren op Huurplek is voor zowel huurder als verhuurder aantrekkelijk: de huurder heeft geen grote aanschafkosten en de verhuurder verdient wat bij aan het verhuren van een product.
Misschien nog wel belangrijker is dat het Huurplek draagvlak creëert voor de deeleconomie en
daarmee bijdraagt aan de verduurzaming. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de
deeleconomie steeds meer in trek is. Mensen willen steeds meer gezamenlijk consumeren. Door samen te gebruiken, stimuleren wij de duurzaamheid.

De slogan van Huurplek is daarom “Duurzaamheid door verbondenheid”.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

De aankomende tijd gaan wij beginnen met de marketing. Het doel hiervan is om meer aanbieders op het platform te krijgen en op deze manier om meer aanbod te creëren. Hoe meer aanbod er is op Huurplek, hoe meer er wordt verhuurd en wordt bijgedragen aan de duurzaamheid. Verhuurders zijn mensen die gebruiksproducten thuis hebben staan en bereidt zijn om deze te verhuren en daarmee bij te dragen aan de deeleconomie.

Daarnaast gaan we een blogwebsite opzetten om meer aandacht en bewustwording voor de duurzaamheid en deeleconomie te creëren. Dit zal binnenkort ook op ons platform zichtbaar zijn.

Samenvattend ligt de focus momenteel op het vergroten van het aanbod op Huurplek.

 

 

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om meer impact te kunnen maken met Huurplek, is bewustwording van de duurzaamheid in de maatschappij het belangrijkst. Hiermee hopen wij aanbieders aan te spreken die hun producten gaan aanbieden om meer aanbod te krijgen. Op deze manier kunnen wij  een grotere rol spelen in het creëren van een draagvlak voor de deeleconomie.