Healthy work environments for teachers

Van werkdruk naar werkplezier. Het verminderen van stress en burn-out onder docenten door middel van werkomgevingen die sociale verbondenheid vergroten, helpen met plannen en mensen in beweging brengen.

Lisa Boas
HAN University of Applied Sciences
Industrieel product ontwerpen

Over het initiatief / About the initiative

Healthy work environments for teachers

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Ideefase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

De concepten zijn deels gevalideerd. Er zijn verschillende prototypes gemaakt en getest. Ook zijn er door middel van co-creaties concepten ontwikkeld samen met docenten. Verder moet nog wel getest worden met de concepten 'WorkWalk', 'MII-Bord' en 'Taakpiramide', om te kijken of de concepten ook op lange termijn werken.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Het percentage docenten met burn-outklachten ligt in Nederland op 27% terwijl het landelijk percentage van mensen met burn-outklachten 17% is. Deze getallen zijn de laatste jaren alleen maar gestegen en zullen dat blijven doen. Daarom is dit project ontstaan, om te onderzoeken hoe door middel van gezonde werkomgevingen burn-outs onder docenten verminderd en voorkomen kunnen worden.

Er is onderzoek gedaan naar de verschillende factoren van stress en hoe deze op een eigen manier voorkomen kunnen worden, zodat stress verminderd kan worden. Een deel van de verantwoordelijkheid en oplossingen ligt bij het individu zelf, zoals plannen en het aangeven van knelpunten, maar een ander deel weer bij de organisatie, zoals eenduidige communicatie en een luisterend oor bieden richting haar medewerkers. Daarnaast speelt de werkomgeving ook mee, hoe deze is ingericht en welke faciliteiten er beschikbaar zijn.

Er is gesproken met de doelgroep en experts rondom burn-out en ruimtelijke inrichting om op die manier een beeld te krijgen van de wensen en eisen van beide kanten en hoe het project daarmee verrijkt kon worden. De oplossingen die daaruit voort zijn gekomen zijn helpen bij het verminderen van stress op ruimtelijk niveau en persoonlijk niveau. Uit de gesprekken, focusgroepen en co-creatiesessies zijn daarnaast ook eisen en wensen gekomen die op hun beurt weer ingezet zijn in de ontworpen oplossingen.

De Taakpiramide helpt bij plannen van de werkdag, de WorkWalk en ZenWalk zijn wandelroutes voor tijdens het vergaderen of om te helpen ontspannen en het MII-Bord is een nieuw soort prikbord waarop artikelen en beelden laten zien kunnen worden die de sociale verbondenheid onder docenten vergroten. Het ontwerp voor een gezonde werkomgeving voor hogeschooldocenten ligt dus niet in een enkel product, of inrichting van een werkruimte, maar bevat veel verschillende aspecten die allemaal op een eigen manier meewerken aan het verminderen van stress.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

De volgende stappen:
Voor al onze concepten zou er meer tijd moeten worden besteed aan testen en verder onderzoek. De testen zullen met meer verschillende mensen uit onze doelgroep gedaan moeten worden. En de mogelijkheid om 1:1 modellen van de prototypes te maken, zodat we de concepten naar behoren kunnen testen.

  • MII-Bord: het 1:1 prototype daadwerkelijk in de school op een openbare plek zetten om zo goed getest te kunnen worden.
  • WorkWalk en ZenWalk: Deze moeten voor een langere tijd getest worden, om te kijken of het wandelen in deze vorm een positief effect heeft in het dagelijkse leven, dat het stress verminderend werkt, en dat het op de lange termijn een positieve impact heeft op je geluksgevoel.
  • Taakpiramide: Deze moet ook voor langere tijd getest worden met een brede doelgroep, zodat we weten of het echt helpt bij het prioriteiten stellen en rust aanbrengen in de werkdag.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om meer impact te creëren met het project moeten de verschillende concepten voor een langere tijd met de doelgroep getest worden, om te zien of dat ze ook echt stres verminderend werken. Daarnaast moet er een betere samenhang gemaakt worden tussen de verschillende concepten.