Foodswapp

Mensen het plezier teruggeven in koken door ze te helpen met kiezen wat ze die avond gaan eten.

David Snijder
Christelijke Hogeschool Ede
Bedrijfskunde

Over het initiatief / About the initiative

Foodswapp

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Er is een enquête uitgezet waar 150 respondenten op gereageerd hadden. De resultaten waren voor Foodswapp erg positief. Bijna driekwart van de respondenten hadden behoefte aan een tool of app die hen helpt met kiezen wat ze die avond willen gaan eten. Daarnaast zijn de suggesties ook getest in een pilot. Het doel was om te testen hoe thuiskoks het ervaren om suggesties voor recepten te ontvangen op basis van hun eigen input. Er was een kleine vragenlijst die werd toegestuurd. Vervolgens werden, op basis van de output van de vragenlijst, recepten verzameld die aansloten bij de wensen van de gebruiker. Meer dan 90% gaf aan dit vaker te willen ontvangen en dat was weer een bewijsstuk voor Foodswapp. De banner is een foto van het prototype wat gemaakt is van de app. Het prototype is gemaakt als voorbeeld hoe Foodswapp er uit kan komen te zien. Bij het prototype zijn er ook User Tests afgenomen met als doel om de oplossing te meten bij de potentiële doelgroep van Foodswapp. Citaten uit de User Tests: 'Ik wil maar steeds nieuwe recepten ontdekken.' 'De persoonlijke suggesties maakt het voor mij persoonlijk.' ‘Het oogt wat netjes, het mag wat speelser’ 'De gezelschappen zijn erg goed gevonden!' 'Recepten zijn gevarieerd en persoonlijk en dat is positief'

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Mijn grootste hobby is koken. Ik vind het leuk om te experimenteren en mensen te voorzien van een goede maaltijd. Echter ervaren steeds meer jonge Nederlanders een hoge tijdsdruk waardoor het makkelijker is om eten te bestellen.

Met Foodswapp wil ik het plezier wat ik heb met koken teruggeven aan anderen, door het kiezen van eten gemakkelijker en eenvoudiger voor hen te maken. Foodswapp is een app dat leert, door middel van een algoritme, wat iemand lekker vind en op basis daarvan geeft het suggesties wat iemand die avond kan eten. Dit zorgt tijdsbesparing, gemak en inspiratie.

Met Foodswapp zorg ik ervoor dat mensen minder snel eten gaan bestellen wat vaak duurder is en waar vaak ongezonde keuzes de overhand nemen. Daarbij maken ze een bewuste keuze wat ze die dag willen gaan eten, omdat ze drie suggesties voorgeschoteld krijgen die ze zelf bij elkaar ‘geliked’ hebben.

Op termijn wilt Foodswapp twee zaken toevoegen aan de app:

  • In een korte tijd de ingrediënten leveren (< 1 uur)
  • Eigen groepen aanmaken. Het algortime van Foodswapp neemt de voorkeuren, allergieën en diëten mee van degenen met wie je gaat eten.
  • Algoritme zorgt voor het aantrekkelijker vinden van gezond eten.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Aankomende periode wil ik mijn laatste fase afronden met mijn werkende prototype om in januari 2023 Foodswapp live te zetten. Daarnaast wilt Foodswapp een community bouwen door o.a. via Instagram recepten te maken speciaal voor juist die personen die niet al te veel tijd hebben. Ook zal er personeel gezocht worden die helpt met Foodswapp op de kaart te zetten in Nederland.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

De missie van Foodswapp is het plezier teruggeven met koken door het eenvoudig en makkelijk te maken voor de thuiskok! Foodswapp onderscheid zich door een slim algoritme wat persoonlijke suggesties kan geven aan een gebruiker. Dit zal ervoor zorgen dat de gebruiker mogelijk minder slecht voedsel gaat bestellen, zeker in de tijd van stijgend aantal Nederlanders met obesitas op jonge leeftijd.

Daarnaast wilt Foodswapp op termijn de mogelijkheid bieden om persoonlijke groepen te maken met bijvoorbeeld je huisgenoten of gezin. De voorkeuren, diëten en allergieën van degene met wie je gaat eten worden meegenomen in de feed, waardoor je makkelijker kan kiezen wat je met elkaar gaat eten.

Foodswapp gaat impact maken door barrières weg te nemen tijdens het koken, zodat het plezier in koken terugkomt en dat je gewoon lekker kan genieten van je eten. Wie wilt dat nou niet!