Een muzikale trip

Het inzetten van muziektherapie tijdens psilocybine-ondersteunde therapie.

Marco Schaeffers & Aila Farley
HAN
Muziektherapie

Over het initiatief / About the initiative

Een muzikale trip

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Ideefase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Nee

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Wij zijn twee enthousiaste muziektherapie studenten die de opkomst van psychedelica-ondersteunde therapie als een veelbelovend en belangrijk aspect binnen de toekomstige reguliere zorg in Nederland zien. De hernieuwde wetenschappelijke en maatschappelijke interesse in deze vorm van therapie biedt nieuwe perspectieven.

In psychedelica-ondersteunde therapie worden psychedelica als medium gebruikt om therapeutische doelen te behalen. Psychedelica zorgen voor een snelle, diepgaande en persoonlijke betekenisvolle emotionele ervaring en verminderen tijdelijk de werking van ontwikkelde beschermingsmechanismen die diepe gevoelens of herinneringen afremmen. Psychedelica bieden in combinatie met gesprekstherapie door een therapeut de mogelijkheid om moeilijke psychologische problemen aan te pakken. Psychedelische therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van psilocybine (de werkzame stof in truffels), staat ook wel bekend als psilocybine-ondersteunde therapie.

Binnen psilocybine-ondersteunde therapie wordt de waarde van muziek door vele onderzoeken benadrukt, maar er is een gebrek is aan betrokkenheid van muziekexperts bij deze therapievorm. In onze opleiding is nooit aandacht besteed aan deze behandelingsstijl en muziektherapeuten worden niet betrokken bij de ontwikkeling ervan. In onze scriptie hebben we daarom een aanzet gegeven en ideeën verzameld over hoe muziektherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van psilocybine-ondersteunde therapie

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

In Nederland is er een aanzienlijke toename van gezondheidsproblemen die negatieve effecten hebben op de samenleving en die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Reguliere behandelmethoden blijken niet altijd effectief te zijn en kunnen enorme financiële middelen en tijdsinvesteringen vergen. Hierdoor ontstaat er een groeiende behoefte aan alternatieve benaderingen die efficiënter en kosteneffectiever zijn.

Psilocybine-ondersteunde therapie is zo’n veelbelovende benadering die aan deze behoefte kan voldoen. Onze scriptie draagt bij aan het vergroten van de kennis op dit gebied en benadrukt de voordelen van psilocybine-ondersteunde therapie in vergelijking met traditionele behandelmethoden. Naast de potentiële effectiviteit van psilocybine-ondersteunde therapie, is het ook aanzienlijk goedkoper en kan het in sommige gevallen al na een enkele sessie positieve resultaten opleveren.

De integratie van psilocybine-ondersteunde therapie in de reguliere zorg kan een aanzienlijke kostenbesparing betekenen en de druk op het zorgsysteem verminderen. Bovendien biedt deze benadering hoop aan patiënten die geen baat hebben bij traditionele behandelingen en die geconfronteerd worden met langdurige en kostbare trajecten.

Door muziektherapie actief te betrekken bij psilocybine-ondersteunde therapieën, kunnen we niet alleen de therapeutische resultaten verbeteren, maar ook de financiële en tijdsinvesteringen voor patiënten en zorginstellingen verminderen. Dit bevordert een duurzamere, gezondere en eerlijkere benadering van de behandeling, waarbij de nadruk ligt op effectiviteit en kostenefficiëntie, en waarbij de individuele behoeften van de patiënten centraal staan.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Doordat de ontwikkeling van de psilocybine-ondersteunde therapie nog in hun kinderschoenen zijn, zijn er nog weinig mogelijkheden om aan dit thema te werken. We hopen met onze scriptie een deur voor vervolgstudenten geopend te hebben om verder te gaan met dit onderzoek. Er moet nog veel onderzoek worden gedaan. Met deze prijs hopen we aandacht aan deze belangstelling te kunnen brengen en connecties te kunnen maken en deuren met nieuwe kansen te openen voor het te kunnen doen van praktijkonderzoek.

Voortzetten van onderzoek: We willen ons onderzoek naar de rol van muziek in psilocybine-ondersteunde therapie uitbreiden door diepgaander onderzoek uit te voeren.

Samenwerkingen en netwerken: We willen samenwerken met andere professionals en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in psilocybine-ondersteunde therapie en muziektherapie. Door connecties te maken met experts in het veld kunnen we kennis uitwisselen, samenwerken aan onderzoeksprojecten en de impact van muziek in de therapie verder verkennen.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Meer aandacht voor het belang van de muziek tijdens het onderzoek naar psilocybine-ondersteunde therapie en connecties maken met lopende onderzoeken om praktijkonderzoek te kunnen gaan doen hiernaar.

Ondersteuning en erkenning: Het is van belang dat onze inspanningen worden erkend en ondersteund door relevante instanties, onderwijsinstellingen en gezondheidsorganisaties. Dit omvat ook financiële steun en het creëren van een omgeving waarin muziektherapeuten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van psilocybine-ondersteunde therapie.

Samenwerking met professionals: Het is belangrijk om samen te werken met andere professionals die betrokken zijn bij psilocybine-ondersteunde therapie. Door samen te werken kunnen we kennis samenvoegen en de impact van muziektherapie maximaliseren.

Toegang tot middelen en faciliteiten: Het krijgen van toegang tot middelen zoals opnameapparatuur en geschikte therapeutische ruimtes is van belang om muziektherapie effectief te implementeren binnen psilocybine-ondersteunde therapie.