De titel van ons initiatief is “New habits: Een Innovatieve Benadering om Roken te Verminderen onder Jonge Horecamedewerkers” i.c.m. de Newie waterfles.

Ons initiatief richt zich op het verminderen van rookgedrag onder jonge horecamedewerkers door middel van een innovatieve waterfles, en een interactieve voorstelling die bewustwording en motivatie stimuleert. Met deze gecombineerde aanpak willen we een frisse, effectieve verandering teweegbrengen in de leefstijl van de Gen Z-werknemers.

Dayon Hulshof/ Zoë Maassen
HAN Nijmegen
Toegepaste psychologie

Over het initiatief / About the initiative

De titel van ons initiatief is “New habits: Een Innovatieve Benadering om Roken te Verminderen onder Jonge Horecamedewerkers” i.c.m. de Newie waterfles.

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Hoewel wij in de beginfase van ons project zitten, zijn er plannen om ons initiatief te valideren door middel van verschillende methoden. Pilotstudie: We zullen een pilotversie van de interactieve voorstelling en de uitdeling van de Newie waterfles uitvoeren in een geselecteerd horecabedrijf. Hierbij zullen we de reacties en feedback van de deelnemers verzamelen. Enquêtes: Voor en na de interventie zullen we enquêtes afnemen bij de deelnemers om hun houding, bewustzijn en intenties ten opzichte van roken te meten. Dit helpt ons om te bepalen of de voorstelling en de waterfles een positief effect hebben gehad. Observaties: Tijdens de voorstelling en na het uitdelen van de waterflessen zullen we observaties doen om te zien hoe de deelnemers reageren en of er gedragsveranderingen zichtbaar zijn. Follow-up: Na een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, zullen we een follow-up uitvoeren om te beoordelen of de effecten van de interventie duurzaam zijn. Dit kan door middel van nieuwe enquêtes of interviews. Data-analyse: De verzamelde data uit de enquêtes, interviews en observaties zullen geanalyseerd worden om te bepalen of de interventie succesvol is in het verminderen van rookgedrag onder de deelnemers.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Ons initiatief combineert innovatieve interventies om rookgedrag onder jonge horecamedewerkers van Generatie Z te verminderen. Door een interactieve toneelvoorstelling en een speciaal ontworpen waterfles, de “Newie”, richten we ons op zowel bewustwording als gedragsverandering.

Interactieve Toneelvoorstelling

De interactieve voorstelling speelt een centrale rol in ons initiatief. Deze voorstelling is ontworpen om rokers bewust te maken van hun gedrag en de impact daarvan. Tijdens de voorstelling worden scènes getoond die nauw aansluiten bij de dagelijkse ervaringen van de doelgroep. Dit maakt het makkelijker voor de deelnemers om zich te identificeren met de situaties en de boodschap van de voorstelling.

De deelnemers worden actief betrokken door middel van opdrachten en interacties gedurende de voorstelling. Dit bevordert niet alleen de betrokkenheid maar maakt de boodschap ook persoonlijker en krachtiger.

De Newie Waterfles

Als aanvulling op de voorstelling is de “Newie” waterfles geïntroduceerd. Deze groene waterfles, ontworpen in de vorm van een pakje sigaretten met een inhoud van 200 ml, heeft een meerdere functies. Ten eerste fungeert het als een constante herinnering aan de voorstelling en de keuze voor een gezondere levensstijl. Ten tweede biedt de fles, met een geïntegreerde fidget toy (de drukknoppen), de mogelijkheid om het zenuwstelsel te kalmeren. Net voordat mensen een nieuwe sigaret gaan roken, slaat het zenuwstelsel op hol en ervaren mensen stress. Door het roken van een sigaret kalmeert dit weer, de Newie geeft hetzelfde effect door de drukknoppen.
Op de voorkant de waterfles staat ‘water drinken is gezond’, hierbij is een positieve benadering gebruikt. Het tegenovergestelde van ‘roken is dodelijk’. Dit is een los kaartje, waarin nog informatie staat. Zodra u de waterfles gaat gebruiken, kan dit kaartje er dus af.
Als laatst kan het drinken van water helpen op het moment dat er trek is in een sigaret, het kan u over het moment heen helpen. Ook helpt het tegen het honger gevoel wat u kan krijgen zodra u mindert/stopt met roken.

De Newie wordt uitgedeeld aan alle medewerkers van het horecabedrijf, zowel rokers als niet-rokers, na afloop van de voorstelling. Aan de fles is een dubbelgevouwen kaartje bevestigd met een korte beschrijving en verdere uitleg wordt tijdens de voorstelling gegeven.

De Newie is zo ontworpen dat hij in de schort/het sloofje van horecamedewerkers past, als hier geen gebruik van wordt gemaakt kan hij worden bevestigd aan uw kleding d.m.v. een bevestigstuk aan de achterkant.
Het materiaal wat wordt gebruikt is volledig recyclebaar, dit is bij de doelgroep die wij hebben gekozen van belang.

Doel en Verwachtingen

Ons doel is om met deze gecombineerde aanpak een significante bijdrage te leveren aan de vermindering van rookgedrag onder jonge horecamedewerkers. De interactieve voorstelling verhoogt de bewustwording en motivatie om te stoppen met roken, terwijl de Newie waterfles een dagelijkse herinnering en hulpmiddel biedt om de nieuwe gewoonte vol te houden.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Ons idee onderscheidt zich van bestaande oplossingen door een unieke combinatie van interactieve en fysieke interventies die specifiek zijn afgestemd op jonge horecamedewerkers van Generatie Z.

1. Interactieve Toneelvoorstelling

 • Realistische en Relevante Scènes: De voorstelling bevat scènes die direct aansluiten bij de dagelijkse ervaringen van horecamedewerkers, waardoor de boodschap relevanter en herkenbaarder wordt.
 • Actieve Deelname: Deelnemers worden niet alleen toeschouwers maar ook actieve deelnemers door opdrachten en interacties, wat de betrokkenheid en impact van de voorstelling verhoogt.

2. Newie Waterfles

 • Innovatief Ontwerp: De Newie waterfles is ontworpen in de vorm van een pakje sigaretten, wat visueel sterk en symbolisch is. Dit onderscheidt zich van gewone waterflessen en fungeert als een constante herinnering aan de keuze voor een gezondere levensstijl.
 • Multifunctioneel Hulpmiddel: Naast het bevorderen van hydratatie, bevat de Newie een geïntegreerde fidget toy, die een positieve effecten biedt voor rokers en helpt bij het verminderen van stress en de drang om te roken.

3. Combinatie van Sociale en Fysieke Interventies

 • Holistische Benadering: In plaats van alleen te focussen op bewustwording of alleen op fysieke hulpmiddelen, combineert ons initiatief beide. Dit creëert een synergie waarbij de voorstelling motivatie en bewustwording verhoogt, terwijl de waterfles praktische ondersteuning biedt.
 • Continuïteit en Ondersteuning: De Newie waterfles fungeert als een doorlopende herinnering aan de voorstelling en de gemaakte keuzes, waardoor de impact van de interventie langduriger is.

4. Specifieke Focus op Generatie Z

 • Gericht op Jonge Horecamedewerkers: Onze interventie is specifiek ontworpen voor jonge medewerkers (18-25 jaar) in de horecasector, met aandacht voor hun unieke behoeften, leefstijlen en gedragskenmerken.
 • Gebruik van Moderne Communicatiemiddelen: De aankondiging en promotie van de voorstelling en de interventie worden gedaan via moderne kanalen zoals e-mail en sociale media, wat beter aansluit bij de communicatievoorkeuren van Generatie Z.

5. Eenvoudige Implementatie in Horecabedrijven

 • Praktische en Toegankelijke Implementatie: De interventie is eenvoudig te implementeren in horecabedrijven zonder ingrijpende veranderingen of grote investeringen, waardoor het aantrekkelijk en haalbaar is voor werkgevers.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Volgende Stappen om het Initiatief te Ontwikkelen:

 1. Uitwerken en Verfijnen
  • Verfijnen van het script en scènes van de voorstelling.
  • Verbeteren van het ontwerp van de Newie waterfles.
 2. Pilotversie Uitvoeren
  • Selecteren van een testlocatie en afspraken maken.
  • Uitvoeren van de interactieve voorstelling en uitdelen van de Newie waterfles.
 3. Gegevensverzameling en Analyse
  • Afnemen van enquêtes en interviews voor en na de interventie.
  • Observeren van het gebruik van de waterfles en analyseren van het rookgedrag.
 4. Feedback en Optimalisatie
  • Verwerken van feedback van deelnemers.
  • Doorvoeren van aanpassingen in de interventies.
 5. Schalen en Implementeren
  • Uitbreiden naar meerdere horecabedrijven.
  • Bieden van training en ondersteuning aan nieuwe locaties.
 6. Communicatie en Promotie
  • Gebruik van e-mail, sociale media en posters voor aankondigingen.
  • Delen van succesverhalen en resultaten.
 7. Monitoring en Evaluatie
  • Continu monitoren van de impact op het rookgedrag.
  • Regelmatige evaluaties uitvoeren voor blijvende effectiviteit.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om nog meer impact te maken met ons initiatief om rookgedrag te verminderen onder jonge horecamedewerkers, zijn de volgende elementen essentieel:

 1. Partnerschappen en Samenwerkingen:
  • Samenwerking met lokale horecabedrijven en brancheorganisaties om deelname en ondersteuning te vergroten.
  • Partnerschappen met gezondheidsorganisaties en experts op het gebied van gedragsverandering en stoppen met roken.
 2. Financiële Ondersteuning:
  • Toegang tot financiering of subsidies om de kosten van implementatie, materialen zoals de Newie waterfles, en promotie te dekken.
  • Sponsoring van bedrijven die zich inzetten voor gezondheid en welzijn om de schaalbaarheid van het initiatief te vergroten.
 3. Technologisch:
  • Ontwikkeling van een digitaal platform of app om deelnemers te ondersteunen bij hun reis naar een rookvrij leven, inclusief monitoring, herinneringen en sociale ondersteuning.
  • Gebruik van technologische tools zoals data-analyse om de effectiviteit van de interventie in realtime te meten en aan te passen.
 4. Community Engagement:
  • Betrekken van de lokale gemeenschap door bewustmakingscampagnes en evenementen gericht op rookpreventie en gezonde levensstijlen.
  • Opzetten van peer support groups of online community’s waar deelnemers ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen motiveren.
 5. Langdurige Monitoring en Evaluatie:
  • Implementeren van een langetermijnmonitoringssysteem om de gedragsveranderingen op lange termijn te volgen.
  • Regelmatige evaluaties en feedbackloops om het initiatief voortdurend te verbeteren en aan te passen aan veranderende behoeften en omstandigheden.

Door deze elementen te integreren, kunnen we de impact van ons initiatief vergroten en een duurzame verandering in het rookgedrag van jonge horecamedewerkers bewerkstelligen.