De Suweve

Voor rolstoelgebruikers is het hebben van sociale interactie tijdens een wandeling heel lastig (en in bepaalde gevallen zelfs onmogelijk) omdat hun dierbare hen van achteren moet duwen. Onze oplossing voor dit probleem is een rolstoelaccessoire waarmee je in een mum van tijd vrijwel elke manuele rolstoel tijdelijk kan transformeren in een omgekeerde rolstoel.

Wouter Witteman
Technische Universiteit Eindhoven
Embedded Systems

Over het initiatief / About the initiative

De Suweve

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Tot nu toe hebben we met ongeveer 30 verschillende mogelijke gebruikers getest. Deze groep heeft ons niet alleen geholpen om onze prototypes met elke iteratie weer wat gebruiksvriendelijker te maken, maar heeft ons ook helpen valideren dat mensen over het algemeen wennen/comfortabel raken met het achteruit geduwd worden. De rolstoelgebruikers en hun dierbaren waren over het algemeen heel enthousiast over de ervaring. Het was bij elke testsessie duidelijk zichtbaar dat bij het van voren duwen de inzittende en de duwer veel meer emotie, gezichtsuitdrukkingen en gebaren gebruikten om met elkaar te communiceren. Daarnaast was er significant meer (vrolijkere) interactie en waren de gespreken langer en dieper.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Voor de meesten van ons is het maken van een wandeling een populaire sociale activiteit en een katalysator voor goede gesprekken, maar wanneer je in een rolstoel zit dan is dit helaas niet het geval. Rolstoelgebruikers worden namelijk altijd van achteren geduwd, waardoor je elkaar niet aan kan kijken. Dit maakt non-verbale communicatie onmogelijk, wat als gevolg heeft dat je elkaars emoties niet kan zien/ervaren en dus ook niet op elkaars emoties kan reageren. Daarnaast maakt het ook verbale communicatie lastig, vooral wanneer degene in de rolstoel slechthorend is en/of niet meer zo hard kan praten.

In het geval dat de inzittende dementie heeft, zien we zelfs vaak dat interactie totaal onmogelijk wordt. De capaciteiten van deze groep mensen om zich verbaal uit te drukken gaan namelijk doorgaans snel achteruit. Ze blijven daarentegen wel goed in staat om zich non-verbaal uit te drukken, maar daar hebben ze helaas niks aan wanneer ze hun dierbare niet aan kunnen kijken. Het gevolg is dat deze mensen zich regelmatig geïsoleerd voelen tijdens een wandeling.

Onze (patent pending) oplossing voor deze problemen is een rolstoelaccessoire waarmee je vrijwel elke manuele rolstoel binnen 20 seconde tijdelijk kan transformeren in een omgekeerde rolstoel. Op die manier kan de rolstoel tijdens een wandeling van voren worden geduwd en kunnen de duwer en inzittende elkaar aankijken, wat elke vorm van interactie weer mogelijk maakt. Mocht u benieuwd zijn hoe dat er uit ziet, dan geeft deze video een korte demonstratie van ons product.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Voor zover wij weten is er geen vergelijkbaar rolstoelaccessoire op de markt verkrijgbaar. Daarnaast hebben wij ook geen standaard omgekeerde rolstoelen op de markt kunnen vinden (wat ons in eerste instantie ook verbaasde). Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat een omgekeerde rolstoel zeer onpraktisch zou zijn wanneer deze ook binnenshuis gebruikt dient te kunnen worden (wat vrijwel altijd het geval is). Een omgekeerde rolstoel zou immers veel langer en groter zijn dan een conventionele rolstoel, wat gebruik in kleine ruimtes onhandig maakt. Daarnaast zou je als inzittende altijd een duwconstructie voor je hebben, wat een barrière vormt wanneer je bijvoorbeeld aan wil schuiven aan tafel. Verder is het uiteraard zo dat mensen over het algemeen graag overzicht hebben in de richting waarin ze bewegen, waar een omgekeerde rolstoel in de basis niet in voorziet.

Bij onze innovatie bestaat het eerste probleem niet omdat het accessoire binnen 20 seconde vanuit de duwstand, waarin deze voor op de rolstoel gemonteerd is, naar de opbergpositie achter op de rolstoel kan worden gebracht. In die positie vormt het systeem geen extra barrière wanneer de rolstoel binnenshuis wordt gebruikt. Het tweede probleem is verholpen door op de handvaten van het systeem twee kleine spiegeltjes aan te brengen, die de inzittende een goed overzicht geven in de richting waarin hij of zij wordt geduwd.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

De eerstvolgende stap op onze agenda is het doen van een grootschaligere validatieronde, waarin we met veel meer potentiële gebruikers/klanten willen gaan testen. In deze fase gaan we er onder anderen achter komen hoeveel vraag er daadwerkelijk vanuit de markt is en hoeveel particulieren en zorginstellingen bereid zijn te betalen voor onze oplossing. Daarnaast zal de feedback die we ontvangen ons ongetwijfeld weer gaan helpen om ons product nog gebruiksvriendelijker te maken.

Bij een positieve uitkomst van dit validatietraject zijn we van plan een eerste ontwerp voor productie te maken, wat ons in staat stelt om in te schatten hoe hoog de productiekosten van ons product gaan zijn. Hieruit kunnen we vervolgens afleiden hoeveel we minimaal voor ons product zullen moeten vragen om een gezond bedrijf op te kunnen bouwen. Daarna willen we de informatie die we hebben verzameld in de voorgaande stappen gebruiken om een businessmodel rondom het product te bouwen, welke we vervolgens kunnen gebruiken om de investeringen aan te trekken die nodig zijn om productie op te starten. Parallel met de zoektocht naar de juiste investeerder(s) zullen we ook op zoek gaan naar een productiepartner.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Op korte termijn hebben we, na een hopelijk succesvolle validatie fase, veel baat bij advies op het gebied van DFM (design for manufacturing). Zelf hebben wij namelijk geen ervaring met het ontwerpen voor massaproductie, dus op dat gebied kunnen we zeker wat advies van partnerbedrijven gebruiken. Het gaat namelijk best een uitdaging zijn om het product zowel goedkoop te fabriceren als robuust te maken.

Vervolgens zullen we uiteraard een significante investering nodig hebben om de productie op te kunnen starten, en moeten we een geschikte productiepartner zien te vinden.