De Bosspot

De Bosspot slaat een brug tussen de stad en lokale voedselinitiatieven.

Iris Bastianen
Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen

Over het initiatief / About the initiative

De Bosspot

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

De Bosspot heeft meegedaan aan een training van Mercator Launch via de Radboud Universiteit. Hierbij heeft De Bosspot ideeën geconcretiseerd, uitgewerkt en gevalideerd op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via interviews en het geven van workshops met voor- en nabespreking.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

De Bosspot slaat een brug tussen de inwoners uit Nijmegen en de omliggende voedselinitiatieven. Met voedselinitiatieven bedoelen wij voedselbossen en zelfoogstmoestuinen. Deze initiatieven zorgen voor lokaal eten. Wij, Iris, Marieke en Rachel, stimuleren lokaal eten voor de volle 100%. Wij geloven namelijk dat lokaal eten de CO2 uitstoot vermindert, gezond eten stimuleert en verbinding tussen mensen creëert. Hoe slaat De Bosspot deze brug? Door, zoals onze naam zegt, de spot van het bos in de stad te zijn. Bij De Bosspot, gelegen in een studio hartje Nijmegen (in de Paraplufabrieken), worden proeverijen, workshops en cursussen verzorgd. Deze activiteiten hebben het doel om inwoners van Nijmegen te motiveren om bij de lokale voedselinitiatieven boodschappen te doen.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

De Bosspot is vernieuwend door het creëren van een verbindende factor. Daarmee bedoelen wij de verbinding zijn tussen de lokale voedselinitiatieven rondom Nijmegen, denk hierbij aan voedselbossen en zelfoogstmoestuinen, én de inwoners uit de stad. Wij hebben gezien dat lokale initiatieven minimale animo hebben. De Bosspot wil de afname bij lokale voedselinitiatieven verhogen omdat wij geloven dat lokaal eten de toekomst is.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

De volgende stap die De Bosspot gaat zetten, is het uitbreiden van het aanbod. Voorlopig zijn onze ‘eten wat De Bosspot schaft’ avonden leidend. Dit zijn avonden waarbij inwoners zich kunnen inschrijven voor een laagdrempelige avondmaaltijd gemaakt met oogst uit de lokale voedselinitiatieven. Dit willen wij uitbreiden naar het geven van structurele workshops (hoe gebruik je nou eigenlijk de winterlinde als groente?) en het voorzien van diepgaande cursussen (wat houdt de landbouwvorm permacultuur in?). Daarnaast willen wij een sociale bijdrage leveren in de vorm van het faciliteren van plekken waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen integreren. Daarbij vinden wij het niet alleen belangrijk dat zij een leerzame, gestructureerde plek krijgen om zichzelf te ontwikkelen, maar ook een plek zijn om ideeën te verwerkelijken.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Om De Bosspot een grotere impact te laten maken is er tijd en geld nodig om ideeën te realiseren en structureel in te zetten. Hierdoor wordt een groter publiek bereikt waardoor de inwoners van Nijmegen de weg naar lokale voedselinitiatieven weten te vinden.