InnoFlex – Creating a pollution free world through nanotechnology

InnoFlex brings a new solution to the market for the nitrogen problem. A foil that purifies the air using solar energy.

Kevin Lagarde
Technical University of Eindhoven (TU/e)
Mechanical engineering

Over het initiatief / About the initiative

InnoFlex – Creating a pollution free world through nanotechnology

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Ja

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Inleiding:

Met InnoFlex hebben wij een gepatenteerde productie technologie om lagen te deponeren op folies om zo geavanceerde folies op grote schaal te produceren. De productie platform levert zich perfect aan om de volgende generatie sustainable folies als zonnecellen en batterijen te produceren. InnoFlex heeft gekozen om de markt zo vroeg mogelijk te betreden door een relatief eenvoudige folie te maken. Het gaat hierbij om een folie die lucht zuivert door middel van het fotokatalytische effect. Momenteel is de stikstof problematiek een absoluut hot topic in Nederland waarbij geen goede oplossing beschikbaar is. Door deze folie toe te passen op allerlei oppervlakken in de stedelijke omgevingen kunnen hele steden voorzien worden van schone lucht of in bijvoorbeeld de stalomgeving  kan de net uitstoot van ammoniak zo verlaagd worden zodat de boer kan voldoen aan de regelgeving.

Werking folie: Fotokatalytisch effect

Simpele uitleg:

Op de folie zit een speciale dunne materiaal laag die het fotokatalytische effect tot stand brengt, deze gebruikt licht energie en waterdamp om vervuilende deeltjes om te zetten in schadeloze gassen. De productie technologie is cruciaal om dit process ordegroottes te verbeteren.

Technische uitleg:

Een semiconducter materiaal is hiervoor vereist, in een semiconducter heeft een eigenschap dat er een bepaalde range is waarbij er geen energie toestanden kunnen plaats vinden. Dit is ook wel een bandgap. Voor een typisch materiaal is deze bandgap waarover geen energietoestanden mogelijk zijn 3.0 eV. Als er licht op het oppervlak schijnt met voldoende energie (>3.0 eV) dan schieten elektronen naar een hogere energie toestand en reageren deze met waterdamp in de lucht. Deze waterdamp wordt dan omgezet in energieke deeltjes (radicalen) die vervolgens reageren met allerlei vervuilende gassen, bacteriën, virussen en stofjes die in aanraking komen met het oppervlak. Algemene voorbeeld reacties zijn.

Ammoniak:  NH3 + O2* –> H2O + N2

Methaan:     CH4 + O2* –> H2O + CO2

Stikstofoxide:  NOx + O2* –> NO3-

De stofjes worden dus afgebroken in kleinere schadeloze moleculen.

Beachhead markt:

Nederland is in de landbouw een absolute grootmacht op wereldniveau. Momenteel is deze industrie in gevaar omdat de hoge ammoniak uitstoot de Nederlandse natuur in hoge mate beschadigd. Door onvoldoende verminderingen in uitstoot is de overheid genoodzaakt om over te gaan naar uitkoop van boeren. InnoFlex heeft gekozen voor deze markt omdat het volgende speelt:

 1. De boer loopt hoog risico om onvrijwillig uitgekocht te worden
 2. Als een boer wilt uitbreiden kan deze in bijna elk geval geen vergunning krijgen en loopt dus een hoop omzet mis
 3. De algehele impact op de landbouw industrie zal zo groot zijn dat de hele landbouwketen kleiner zal worden.

De oplossing:

De folie kan in een systeem met een lichtbron in de stalomgeving geplaatst worden waarbij deze ammoniak omzet in water en N2 (beide compleet onschadelijk). Omdat deze in de omgeving geplaatst worden waar de dieren aanwezig zijn in plaats van op de plek waarbij de stallucht naar buiten geblazen wordt (zoals met huidige luchtwassers) wordt de dier leefomgeving sterk verbeterd. Dit is goed voor dierenwelzijn maar ook wordt tot 10-15% meer vlees en biggen geproduceerd. Hierbij kan de boer dus voldoen aan regelgeving en heeft de boer ook een financiële incentive om de technologie toe te passen.

Toekomstbeeld:

Zoals aan het begin geschreven is dit onze weg naar de markt. Gaandeweg zal InnoFlex zijn kennis en kunde uitbreiden op het gebied van folies zodat ook andere markten toegankelijk worden. Waarbij in een tijdspanne van ongeveer 5-7 jaar ook op grote schaal geproduceerd gaat worden voor de volgende generatie zonnecellen. InnoFlex heeft dan ook de potentie en de vastberadenheid om de grootste speciale folie leverancier te worden in de wereld.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

De belangrijkste stappen zijn:

 1. Het leveren van bewijslast over bereidheid van kopen in de landbouw markt.
 2. Opstellen van een geschikte strategie om aan een groot deel van de landbouwmarkt te leveren, waaronder dus key partners met bestaand netwerk.
 3. Uitontwikkelen van de receptuur van de folie technologie
 4. Uitontwikkelen van productie technologie
 5. Het versterken van het team
 6. Het verkrijgen van funding om zo snel mogelijk in 2 jaar de markt te kunnen betreden.

InnoFlex heeft reeds al een groot netwerk opgebouwd om de technologie uit te kunnen ontwikkelen. Bestaande uit 5 universiteiten, grote techniek bedrijven: AMSL, VDL, Demcon, representatieve bedrijven in de landbouw markt en een scala aan experts.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Snelheid is cruciaal. Want elke maand dat er geen goede oplossingen beschikbaar zijn, zal resulteren in een aantal boerenbedrijven die moeten stoppen.

 1. Financiering, 5 miljoen euro om de markt te kunnen betreden en 10 miljoen euro om serieus te kunnen versnellen en het probleem op grote schaal te kunnen oplossen.
 2. Zichtbaarheid bij de boeren en overheid, om zo draagvlak te creëren voor deze nieuwe oplossingsrichting en productorders en/of bewijslast te verkrijgen
 3. Extra teamleden