CASPER

Mentale en fysieke problemen bij zelfstandig wonende ouderen + grote werkdruk in de zorg

Thomas van Heuvelen
Fontys Hogeschool
Werktuigbouwkunde

Over het initiatief / About the initiative

CASPER

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Ideefase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Preventieve zorg verlenen aan zelfstandig wonende ouderen door middel van data.

Veel zelfstandige ouderen krijgen minimale zorg per week omdat de zorgsector enorm belast is, in combinatie met vergijzing zal deze sector nog meer belast worden. Dit resulteert in een generatie ouderen die niet de volledige zorg kunnen krijgen die ze willen.

Hier wil ik inspringen door de dagelijkse routines van de oudere te meten en uit die data een gedragsmodel te maken, een mens is immers een gewoontedier. Als activiteiten te veel afwijken van het gemiddelde (gedragsmodel) dan kun je daar bepaalde conclusies uit trekken, zoals dat de oudere fysiek of mentaal achteruit gaat. Uiteindelijk kan er, als er genoeg data gegenereerd is, van te voren voorspeld worden dat de oudere zich slecht gaat voelen. Hierdoor is het mogelijk om zorg preventief te verlenen.

De dataverwekking zal gebeuren door bestaande sensoren in te kopen, hiervan een pakket maken die de familie/mantelzorger/thuiszorg(bedrijf) kan kopen. Als bedrijf zullen we deze sensoren plaatsen en een gesprek aangaan met de ouderen om alles helder te maken van wat er gebeurd en waarom het nodig is, we hebben al ondervonden dat ouderen bereid zijn om techniek in huis te nemen maar hier zal wel een gesprek vooraf moeten gaan. Uiteindelijk zal de data verwerkt worden in ons eigen systeem, uit dit systeem zullen suggesties ontstaan over de ouderen omtrent de fysieke en/of mentale gezondheid. Deze suggesties zullen worden doorgegeven aan de zorgverlener (familie/mantelzorger/bedrijf) in een duidelijke manier en hieruit kan beter zorg verleend kunnen worden.

Het doel is uiteindelijk om oudere langer zelfstandig te laten kunnen wonen doordat ze fysiek en mentaal gezonder zijn. Een tweede resultaat zal zijn dat de werkdruk verlaagt in de thuiszorg doordat de zorg meer efficiënt verleend kan worden, hierbij zullen de stijgende kosten voor de zorg van ouderen ook nog eens afnemen.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Pilot doen om het concept te verifiëren; onderzoeken welk onderwerp, gedragsmodel opzetten, hoe data op te slaan ivm privacy, enz.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Ouderen waarvan hun leven is verbeterd door mijn bedrijf