Biotegel

De eerste erosiebescherming die de lokale biodiversiteit verhoogt, de bodemkwaliteit verbeterd met een lage CO2-uitstoot tijdens de levensduur. Daarmee is het een uniek product dat zowel een functie heeft voor de mens, als dat het een significante impact maakt op de natuur.

Beert Atsma
UvA en VU (joint degree)
MSc Entrepreneurship

Over het initiatief / About the initiative

Biotegel

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Startupfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Voor de ontwikkeling van het product heb ik meerdere experts geïnterviewd op het gebied van erosie, biodiversiteit en ecologie (WUR, UU, UvA en VU). Daarnaast ben ik op het moment de eerste experimenten aan het voorbereiden met een PhD'er op erosie (Nan Zhang) en ga ik volgende week de eerste (betaalde) pilot installeren in Veldhoven voor Van Gelder Groep.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Vanuit mijn studies biologie en ondernemerschap kwam de passie om de Nederlandse natuur te herstellen. Aangezien het menselijk belang nog steeds boven het belang van de natuur wordt geplaatst, moest ik ergens mee komen waar klanten iets aan hadden voor zichzelf, maar  tegelijkertijd daarmee de natuur hielpen.

De voornaamste reden voor de achteruitgang van biodiversiteit is het verlies van levensgebieden voor plant en dier. De logische oplossing hiervoor is deze ruimte teruggeven, alleen hebben we niet veel ruimte meer over in Nederland. Toen ging ik op zoek naar plekken die we nog wel zouden kunnen toewijzen aan natuur en kwam ik uit bij hellingen; hellingen van spoorwegen door het weiland, hellingen van wegbermen en hellingen van oevers om er maar een paar te noemen. Een schatting van het totale oppervlakte aan hellingen in ons land, komt neer op zo’n 6% van Nederland. Door de schuine hellingen kan er niks op deze grond worden gebouwd en dus gebruiken wij deze stukken land niet.

Na installatie/uitgraven van hellingen moeten deze worden beschermd tegen instorten, ofwel erosie. Op het moment worden hellingen na installatie ofwel geasfalteerd, ofwel graszaden erop gedaan ofwel helemaal niks mee gedaan. Al deze opties voegen niet veel toe aan de nederlandse natuur en de laatste kan tot veel onderhoudskosten leiden.

Uit onderzoek is gebleken dat de wortels van planten de beste bescherming bieden tegen erosie op hellingen. Hier ontstond mijn idee om bedrijven de best mogelijke bescherming te bieden voor erosie, en tegelijkertijd hen te helpen de natuur te versterken. Vanuit overheden en de samenleving wordt de zorg van natuur steeds belangrijker en bedrijven zullen met deze trend mee moeten gaan. Echter, willen zij geen grond toewijzen aan natuur waar ze ook winstgevende constructies als huizen kunnen bouwen. Met mijn product geef ik hen de gelegenheid om bij te dragen aan biodiversiteit, zonder dat zij daar grond voor hoeven op te geven en tegelijkertijd het probleem van erosie voor ze op te lossen. Dit product zal bijdragen bij aan de paradigmaverschuiving van ‘de natuur of de mens’, naar ‘de natuur en de mens’.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Dit is de eerste erosiebescherming die direct werkt, de lokale biodiversiteit verhoogt, de bodemkwaliteit verbeterd en lage CO2-uitstoot heeft tijdens de levensduur.

Het meest vergelijkbare product zou zijn een mat van biologisch afbreekbaar materiaal (bijvoorbeeld gevlochten kokosvezels) waar planten tussen worden geïnstalleerd. Dit product zou direct werken, de lokale biodiversiteit verhogen, maar verbeterd in mindere mate de bodemkwaliteit en zal een hogere CO2-uitstoot hebben op de levensduur.

Door de unieke combinatie van eigenschappen zal er een natuurlijk systeem worden opgestart dat een oneindige erosiebescherming zal bieden, met hogere kans op een positieve impact op de lokale biodiversiteit dan het meest vergelijkbare product. Hiermee heeft dit product de grootste impact op de Nederlandse natuur in vergelijking met alternatieven.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Met de resultaten van de komende pilot wil ik gaan kijken waar ik het product kan verbeteren. Afhankelijk hiervan zal ik kijken waar de meeste winst m.b.t. het vergroten van impact zal liggen; of dit is op het gebied van de ontwikkeling van het product, de plantenkeuze of wijze van installatie.

Ik ben op het moment in gesprek over met een potentiële co-founder die zich zou gaan richten op de productie en productontwikkeling, zodat ik mij volledig kan storten op het verder ontwikkelen van het bedrijf. Waar ik nu geniet van de flexibiliteit van alleen werken, begrijp ik dat het aantrekken van complementaire talenten cruciaal is voor het maken van meer impact.

Het doel van mijn bedrijf is om de koploper te worden op het gebied van commerciële biodiversiteit, omdat winst nog steeds het hoogste belang is van bedrijven.  Na de succesvolle markt introductie van dit product, zal ik op zoek gaan naar andere producten die de biodiversiteit verhogen en tegelijkertijd van directe toegevoegde waarde zijn voor bedrijven. Indirect zullen bedrijven natuurlijk ook profiteren van een hogere biodiversiteit, aangezien dit het imago van bedrijven zal verbeteren en daarmee meer natuur-bewuste klanten zal aantrekken. Hiermee ben ik als het ware het handvat voor bedrijven waarmee zij hun impact kunnen leveren o het gebied van natuurherstel.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Financiering om de productieprijs omlaag te schroeven en resultaten vanuit pilots.

Mijn doelgroep is de infrastructuur- en bouw-sector en deze staan erom bekend dat zij traditioneel te werk gaan. Hierbij heerst veel “eerst zien, dan geloven”. Met het omlaag krijgen van de productieprijs zal het aantrekkelijker zijn voor deze bedrijven en met resultaten uit eerdere pilots zal de drempel voor een eerste project hiermee omlaag gaan.