Myfinity

Een kledinglijn gemaakt van natuurlijke materialen en Mycelium voor in (natuur)graven. Hiermee keert het lichaam terug naar de natuur op een zo verantwoord mogelijke wijze.

Anne te Kulve
Hogeschool van Amsterdam
AMFI - Fashion & Design

Over het initiatief / About the initiative

Myfinity

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Mijn idee stond centraal in mijn afstuur collectie, met als hoofdvraag; Welke meerwaarde heeft een textielcollectie gemaakt van natuurlijke materialen en Mycelium voor het begraven van het menselijk lichaam? (studie AMFI Fashion and Design) Ik studeerde met een Hybrid Textile Collection met een 9 af.In mijn afstudeerscriptie is de validatie te vinden.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

De mens wordt zich steeds meer bewust van zijn negatieve en destructieve voetafdruk in de natuur. Ons huidige gedrag resulteert in uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vernietiging van ecosystemen: verschillende plaatsen op aarde hebben al meer dan 40% van hun biodiversiteit verloren. Zelfs na de dood laten we een litteken achter op onze prachtige planeet. Door onze moderne levensstijl bevat het gemiddelde lichaam nu zo’n 219 chemicaliën die ecosystemen kunnen bedreigen.

Meer dan 92% van alle plantensoorten is afhankelijk van mycelium en diens vermogen om organisch materiaal te recyclen tot essentiële voedingsstoffen voor zaailingen om te bloeien. Het is een enorm ondergronds netwerk dat de wortels van planten met elkaar verbindt Mycelium deelt niet alleen voedingsstoffen, het is ook in staat om te communiceren en informatie te delen. Daarom ontstaat er een kans voor de mensheid om zijn vastgeroeste ideeën te doorbreken en echt deel uit te maken van het ecosysteem van de natuur. Stel Je voor een kledingstuk dat groeit, ademt en zichzelf geneest. Een snelgroeiende groep Nederlanders kiest ervoor om niet begraven te worden op een conventionele begraafplaats, maar in de natuur. Hieruit is ook te leiden dat mensen na hun dood ook nog bezig zijn om hun negatieve footprint op de aarde te verbeteren Tijdens mijn Minor Makers Lab – Making as Research – werkte ik voor het eerst met Mycelium Corona zorgde ervoor dat mensen hun kledingkast gingen opruimen, veel van deze kleding kwam terecht bij een textielrecycling bedrijf Het merendeel van deze kleding bleek te slecht om gerecycled te worden en werd alsnog vernietigd (verbrand) Daarom hebben we onderzocht of Mycelium kon zorgen voor een duurzame manier om materiaal van de aardbodem te laten verdwijnen Mycelium wekte meteen mijn interesse, ik was benieuwd wat er verder met dit materiaal gedaan kan worden In deze context ga ik op zoek naar de mogelijkheden en het bestaan van een hybrid textile collection voor na de dood. Een modecollectie gemaakt van stoffen en materialen die iets toevoegen aan de bodem en die voor iets nieuws kunnen zorgen, een nieuw leven, waarbij aanwezige bodemorganismen eerder een rol gaan spelen. Een materiaal dat bijdraagt aan een snellere opname in de aarde en daarnaast ook nog een reinigende (absorberende) werking heeft, om zodoende een klein steentje bij te dragen aan het herstel.  Hierin wil ik tevens de betrokkene zelf en diens nabestaanden een keuze geven in de manier van begraven die gevoelsmatig het best bij hen past.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Myfinity in de markt brengen (stuk ondernemerschap).

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

De juiste markt en communicatie middelen vinden, onderzoek naar de werking en naamsbekendheid.