Connectr wordt dé ontmoetingsplek van de energietransitie

Regio Arnhem-Nijmegen werkt hard aan de energietransitie. Maar er ontbrak echter nog één ding: een fysieke plaats waar bedrijven samen kunnen komen. Connectr wil daarom op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem bedrijven, kennisinstellingen en de overheid bij elkaar brengen om zo de energietransitie versnellen.

Kijken naar kansen

Jeroen Herremans is als interim bestuurslid nauw betrokken bij het opstarten van Connectr. Hij vat het project samen: “We willen met Connectr bijdragen aan de maatschappelijke uitdaging van de energietransitie en daarnaast die energietransitie omzetten in economie.” Volgens Jeroen heeft de regio baat bij een fysieke hotspot met gedeelde faciliteiten, een innovatieprogramma en een ondersteunende organisatie. Bedrijven kunnen een enorme schaalsprong maken wanneer zij hier op aanhaken. “Wij gaan zelf geen fundamenteel onderzoek doen, dat is de rol van technische universiteiten. Wij willen bijdragen door die kennis met bedrijven naar toepassingen te brengen. Om die kennis te benutten, werken we samen met alle onderwijsinstellingen uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het beperkt zich echter niet tot de regio, ook de TU Delft heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in het project.”

Sleuteltechnologieën

We moeten in 2030 al grote stappen hebben gezet om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Volgens Jeroen is de opdracht aan Connectr om ervoor te zorgen dat innovaties sneller de weg vinden naar toepassingen. “Er loopt nu heel veel onderzoek naar mogelijkheden. Wij willen dat onderzoek ook echt toepasbaar maken, zodat we er mee aan de slag kunnen. Connectr kan fungeren als een hub die innovaties en bedrijven in de regio samenbrengt om te laten opschalen. “Mensen moeten in contact komen met elkaar, zodat ideeën kunnen botsen. Connectr wordt een fysieke plek waar we samen aan de energietransitie werken.” Naast een fysieke plaats wil het project bedrijven ook shared facilities bieden. “Als startup heb je geen geld om dure apparatuur aan te schaffen. Ook hieraan willen we een bijdrage leveren.”

Op weg naar een CO2-neutrale energievoorziening

Vanuit regionale bedrijven en kennisinstellingen heeft Connectr drie sleuteltechnologieën gekozen. Met deze technologieën kunnen ze in 2030 al grote stappen gemaakt hebben in aanloop naar een CO2-neutrale energievoorziening in Nederland.

  1. Het elektriciteitsnet als verbinder. Hoe houden we het elektriciteitsnet betrouwbaar met de grote vraag en het decentrale aanbod van elektriciteit dat ontstaat?
  2. Het opwekken van duurzame energie vindt niet altijd plaats op de momenten dat je het nodig hebt. Hoe gaan we om met piekvermogen in de zomer en piekbelasting in de winter?
  3. Duurzame aandrijving. Aandrijvingen op fossiele brandstoffen dienen duurzaam gemaakt te worden. Hoe doen we dat?

“Bedrijven en instellingen moeten als regio’s kiezen waar ze aan willen bijdragen wat betreft de energietransitie. Door het goed te doen, maak je ook meer kans om oplossingen als eerste te kunnen gebruiken. Dat biedt de bedrijven in de regio weer kansen om te groeien. Binnen deze ontwikkelingen willen wij met Connectr verder gaan dan faciliteren en steunen. We moeten samen echt deuren gaan openen. Uiteindelijk is er zo veel mogelijkheid tot groei. Niet alleen in de regio, maar heel Europa heeft baat bij deze technologieën.”

Startschot

Met ideeën en doelen zit het dus wel goed. Maar wanneer gaat Connectr dat tastbaar maken? Daar geeft Jeroen een duidelijk antwoord op. “Grote ontwikkelingen zoals deze kosten tijd en geld. We zijn begonnen met de initiatiefnemers IPKW, de HAN, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Inmiddels aangevuld met OostNL, Kiemt en tientallen bedrijven en instellingen die in de startblokken staan zich aan Connectr te verbinden. Begin 2021 starten we met een kernorganisatie om met de activiteiten te beginnen. Het belangrijkste is om samen met het bedrijfsleven snel invulling te geven aan de programmalijnen, nog voor de ontmoetingsplek klaar is.” Jeroen verwacht binnen een jaar dat alle onderdelen van Connectr samen zijn gekomen. “Tegen die tijd kunnen we Nederland en Europa frequent verrassen met toepassingen uit de regio Arnhem-Nijmegen, om de energietransitie te bewerkstelligen.”