Philippe Schoonejans inspireert een nieuwe generatie Europese ruimtevaarders

“Grote hemellichamen zoals de maan en de zon zijn altijd al bronnen van inspiratie geweest, met een symbolische en soms ook spirituele functie.” Philippe Schoonejans was altijd al gefascineerd door het gehele zonnestelsel. Met zijn werk voor de ESA zet hij deze passie om in fundamentele kennis en draagt bij aan internationaal onderzoek naar het universum. “Ik kijk ernaar uit om op 20 juni tijdens de Nacht van de Ruimte meer te vertellen over de Solar Orbiter, een laboratorium heel dicht bij de zon, waarmee we meer leren over de ster die het leven op aarde mogelijk maakt.”

“Ik ben momenteel veel bezig met het spreading-the-word,” vertelt Philippe. “De ruimtevaart heeft lange tijd een nogal “nerdy” imago gehad, maar ik heb het idee dat dat nu weer aan het veranderen is. We zoeken zoveel mensen in onze industrie, dus ik zie het ook echt als mijn taak om jong talent te inspireren en te vertellen over alle kansen die onze industrie biedt.”

Zon in close-up
20 juni is Philippe op de Nacht van de Ruimte, onder andere om te vertellen over de Solar Orbiter. Het laboratorium, in 2020 gelanceerd, draait op ongeveer 42 miljoen kilometer van de zon. “Dat klinkt misschien ver weg, maar in astronomische termen is het toch relatief dichtbij. Hierdoor kunnen we gedetailleerde beelden maken, zelfs filmpjes. Het zijn hele indrukwekkende beelden, die we onder andere gebruiken om de corona te bestuderen: de hete atmosfeer rondom de zon. Maar ook zonnewinden. Deze beelden gebruiken we voor de wetenschap; we willen de zon beter begrijpen en meer leren over de fenomenen die we hier vanaf aarde al honderden jaren observeren.”

Volgens Philippe is er nog heel veel dat we niet weten van de zon. “Wist je bijvoorbeeld dat de zon niet overal even snel om z’n eigen as draait? Dat kan doordat de zon een enorme bol van gas is en dus geen vaste kern of oppervlakte heeft, zoals de aarde. Ook de polen van de zon veranderen iedere 11 jaar van plek. Deze verschijnselen hebben tot gevolg dat satellieten verstoord raken en dat resulteert dan weer in problemen met de communicatienetwerken op aarde. We kunnen niet ingrijpen in de zon, maar met projecten zoals de Solar Orbiter kunnen we dit beter in beeld brengen en in de gaten houden, zodat we voorbereid zijn en onze satellieten erop in kunnen stellen.”

De impact van kapitalisme
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe ook ondernemers, zoals Elon Musk en Jeff Bezos, een steeds grotere rol kregen in de commerciële ontwikkeling van de ruimtevaart. Philippe is positief. “Ze hebben de toegankelijkheid van de ruimtevaart enorm vergroot. En de filosofie erachter is ook interessant: je bouwt een raket, hij spat waarschijnlijk uit elkaar, maar je leert ervan, bouwt een nieuwe en de volgende keer kom je weer een stukje verder. Deze methode is sneller en goedkoper dan met een groep engineers twintig jaar lang nadenken en dan proberen in een keer iets goeds te bouwen. Dat is een aanwinst en ik denk dat we de komende jaren ook gaan zien dat hiermee de ontwikkeling van een commerciële lijndienst naar de maan een stuk dichterbij komt.”

Tegelijkertijd maakt Philippe zich zorgen over de invloed van deze rijke individuen op de ontwikkeling van de ruimtevaart. “Er ontstaat een monopolie-positie voor sommige bedrijven, kijk bijvoorbeeld naar SpaceX in Amerika, bijna iedereen gebruikt hun raketten inmiddels. Het is geweldig dat we gebruik kunnen maken van nieuwe mogelijkheden, ook voor de Europese ruimtevaart; maar het is ook een risico. Het zijn soms wispelturige leiders en hun trial and error manier van werken gaat vooralsnog goed, maar wat als er iets misgaat wanneer ze ook bemande ruimtevaarten gaan doen? Daarom werken we ook vanuit Europa aan projecten waarmee we commerciële ruimtevaart stimuleren. Op die manier wordt het heelal breder toegankelijk en de ruimtevaart steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven.”

Internationale samenwerkingen
In de ruimtevaart wordt veel samengewerkt. “ESA werkt het meeste samen met de VS, en daarnaast ook met Canada, Japan, en Rusland. Die laatste samenwerking is natuurlijk wat gecompliceerder vanwege de oorlog; we zijn gestopt met ons gezamenlijke raketprogramma en het Mars- en Maan-programma is ook afgelast. We zien een nieuwe potentiële partner in China, maar dat ligt momenteel gevoelig bij onze traditionele partner, de VS. Het zijn natuurlijk ook ingewikkelde verbanden en belangen, op meerdere niveaus, maar uiteindelijk ben ik van mening
dat we beter met elkaar kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in de ruimtevaart, dan dat we een bom op elkaars hoofd te gooien.”

Nederland is een kenniseconomie en Philippe heeft als doel om mensen te inspireren om daar onderdeel van te zijn en een carrière te zoeken in de wetenschap en techniek. “Ruimtereizen vergroten onze kennis en stellen ons in staat om onderzoek te doen in een door mensen nog onaangetaste omgeving. Maar ze hebben ook een enorm inspirerende rol; dit creëert een wow- factor en prikkelt onze fantasie. Ik wil iets van dat gevoel meenemen naar de Nacht van de Ruimte en mensen laten zien en beleven hoe het is om naar de Maan of naar Mars te reizen, daar met een robot rond te rijden en na te denken over of daar ooit leven is geweest en hoe dat zou zijn ontstaan. Hopelijk kunnen we daarmee weer een nieuwe generatie inspireren om mee te werken aan de Europese en wereldwijde ruimtevaart.”

Kom ook naar De Nacht van de Ruimte op 20 juni. Meer informatie en tickets.

Een octrooi, ook wel bekend als een patent, beschermt een technische uitvinding, zoals een nieuw of verbeterd product, een werkwijze of apparaat. Zo kun je voorkomen dat anderen jouw uitvinding zomaar kopiëren.

Octrooien spelen een cruciale rol in het stimuleren van innovatie, aangezien ze uitvinders en organisaties aanmoedigen om tijd en middelen te investeren in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, producten of processen.

Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen octrooien aangevraagd, en in Nederland alleen al varieert dit aantal in de duizenden.

Hoewel het indienen van een octrooi gepaard gaat met kosten, wordt het vaak beschouwd als een strategische investering die organisaties kan helpen hun intellectuele eigendommen te beschermen en zelfs nieuwe inkomstenstromen te genereren door licenties of verkoop van octrooirechten. Het speelt dus niet alleen een cruciale rol in het beschermen van innovaties, maar kan ook een waardevolle financiële bron zijn voor innovatieve bedrijven.

Duurzame uitvinding – wel of niet beschermen met IE (intellectueel eigendom)?
Eén van de redenen waarom mensen twijfelen of ze wel patent (=octrooi) moeten aanvragen voor hun uitvinding is dat ze eigenlijk vinden dat iedereen hun uitvinding mag gebruiken. Dit horen we vooral vaak wanneer het gaat om uitvindingen op het gebied van duurzaamheid (energietransitie, materiaaltransitie en voedseltransitie). Toch kan juist het niet beschermen van een uitvinding er ironisch genoeg voor zorgen dat deze uiteindelijk minder wordt gebruikt. Hoe zit dat?
Onze partner AOMB Intellectual property kan je hier meer over vertellen!

Een patent helpt bij zakelijk succes
Een patent kan een belangrijke factor zijn in het bereiken van commercieel succes. Investeerders durven vaak niet in te stappen wanneer er een risico bestaat dat er morgen een ander bedrijf hetzelfde product mag gaan maken. Ook biedt het een marketingvoordeel: je product wordt gezien als technisch vernieuwend en uniek, en daar zijn mensen gevoelig voor.
Daarnaast heb je natuurlijk het uitsluitende recht waarmee je anderen kunt verbieden om jouw uitvinding toe te passen. Alleen al dit feit kan mensen ervan weerhouden om jouw product, of iets wat er erg op lijkt, te gaan namaken. Ook zonder dat er rechtszaken gevoerd hoeven worden, kun je dus al anderen van de markt houden, waardoor jouw bedrijf kan groeien.

Je idee delen met de wereld
Het voelt misschien tegenstrijdig: een verbodsrecht aanvragen voor je uitvinding, omdat je wilt dat iedereen er gebruik van gaat maken. Toch is dit juist het achterliggende idee van het octrooirecht: exclusieve rechten in ruil voor het openbaar maken van je uitvinding. Want vergeet niet: anderhalf jaar na het aanvragen van je patent, wordt je uitvinding publiek bekend. Dit betekent dat anderen jouw idee kunnen gebruiken als inspiratie voor een nog betere technologie – iets waar de wereld dus alleen maar mee geholpen is. De octrooidatabase is immers een bron van kennis en wordt in menig R&D project veelvuldig geraadpleegd. Want waarom het wiel voor de tweede keer uitvinden?

Tesla, onder leiding van Elon Musk, heeft zich ingezet voor de verspreiding van elektrische voertuigen en duurzame energietechnologie. Tesla heeft openlijk zijn patenten vrijgegeven en aangegeven dat ze niet zullen aarzelen om anderen toe te staan hun technologie te gebruiken om de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Zo zie je dus dat een patent het toepassen van duurzame innovatie dus niet in de weg hoeft te zitten, maar hier juist essentieel voor kan zijn!

Bescherm ook je merk!
Met de toenemende aandacht voor milieubewustzijn en duurzaamheid is het beschermen van je bedrijfs- of merknaam van cruciaal belang voor je positie in de markt.
Een goede merkbescherming kan bijdragen aan het opbouwen van een loyale klantenkring en is essentieel voor het vergroten van de waarde van je merk. Met een merkregistratie leg je een solide basis voor langdurig succes en groei. Ook hier kun je denken aan Tesla®, een sterk (geregistreerd) merk!

Ben je benieuwd of jouw naam of product in aanmerking komt voor bescherming? Of heb je een uitvinding op het gebied van duurzaamheid? Neem vrijblijvend contact op met Janneke Wilzing via j.wilzing@aomb.nl. Welkom, we denken graag met je mee!

 

Simone van Bennekom is een van de kartrekkers van de energietransitie met een innovatieve twist! Als kwartiermaker bij Creatief Arnhem zet ze de Nederlandse creatieve ontwerpsector zowel regionaal, nationaal als internationaal op de kaart. Haar missie? Arnhem transformeren tot dé creatieve transitiestad. Dit doet Simone door transitievraagstukken op een creatieve manier aan te pakken door ontwerp-denkers en -doeners aan innovatieve processen toe te voegen. Met succes!

“Ontwerpkracht wordt vaak helemaal aan het eind bij een proces betrokken”, vertelt Simone. “Wanneer alle beslissingen zijn genomen, komt de creatieve professional aan bod. En dat terwijl deze mensen zoveel meer kunnen bijdragen dan alleen het eindproduct maken. Hun ontwerpende aanpak is een aanvulling op ieder innovatieproces.” Ontwerpers beschikken namelijk over allerlei methoden en technieken om ervaringen, wereldbeelden, perspectieven en belangen inzichtelijk te maken, te communiceren, en samen te brengen. Bijvoorbeeld door het reframen en verbeelden van mogelijke toekomsten, ideeën en concepten. Door de creatieve sector te linken aan andere sectoren in de stad, zorgt Creatief Arnhem voor een frisse wind aan innovaties. Met als eerste stop: de energiesector.

Een verenigde creatieve sector

De gemeente Arnhem was al langer zoekende naar een manier om creatieve professionals in de stad op meer plekken te benutten. Dankzij Simones achtergrond in de toneel-, beleids- en economische wereld, kan ze in het hoofd van alle betrokken partijen duiken. Maar waar begin je? “De creatieve sector in Arnhem is zeer gefragmenteerd. De kunst is dus om alle neuzen toch dezelfde kant op te krijgen. Dat doe je door veel te praten en nog meer te luisteren. Om gelijkwaardig met de gemeente samen te werken, is het belangrijk dat er één aanspreekpunt is. Maar diegene moet wel staan voor de belangen van alle creatieve professionals. Dat lukt me tot nu toe aardig!”

In samenspraak met de hele sector stelde Simone een uitvoeringsagenda samen. “Deze agenda is de stem van de Arnhemse creatieve industrie.” De inhoud is duidelijk: Arnhem moet een creatieve transitiestad worden op verschillende onderwerpen, aantrekkelijk blijven voor jonge professionals en de creatieve industrie moet strategisch gepositioneerd worden als goede gesprekspartner. Dit realiseert Simone door de kracht van een ontwerpende aanpak in te zetten, innovatieve samenwerkingen aan te gaan en met een knap staaltje marketing. “De punten staan op de agenda en we zijn nu bezig met de uitvoering. Op dit moment staan we aan de start van het meerjarige programma Creative x Energy. Samen met de gemeente gaan we aan de slag met drie projecten die begin 2024 starten. En daar heb ik heel veel zin in!”

Het Arnhemse netwerk

Alle pijlen zijn nu op de actuele energietransitie gericht, maar kunnen in een volgend stadium prima een andere kant op wijzen. De opgedane kennis over cross-sectoraal samenwerken in het Creative x Energieprogramma wordt in de toekomst op andere vraagstukken toegepast. “De grondstoffentransitie is in Oost-Nederland zeer relevant. We zijn van oudsher een textielstreek en hebben daarom van dat onderwerp veel kennis in huis. Arnhemse creatieve coalities, zoals onderwijsinstelling ArteZ, modepartners 025 en architectuurcentrum CASA, zijn van groot belang in het onderzoek naar alternatieven voor de grondstoffen waar we vanaf moeten. Onze stad heeft een groot netwerk en ecosysteem waarin het verschil gemaakt kan worden.”

Dat netwerk speelt een grote rol in het behalen van Simones doel. “Alle individuele clubs, brancheverenigingen en verzamelgebouwen samen, zijn mijn team.” En dat team kent grote verschillen. “Zo zijn er namelijk bedrijven in de mode-industrie die ver zijn op het gebied van innovatie. Deze agenda loopt dus al, maar we willen ze toch bij het geheel betrekken. Zij horen namelijk ook bij Creatief Arnhem, we doen dit samen als één geheel.” 

Verder dromen

Naast de punten op de agenda, heeft Simone nog een extra droom. “Ik zou het geweldig vinden als Arnhem in de top 10 steden voor bedrijven en beroepen in de creatieve sector komt. Het is eigenlijk voor mij totaal onduidelijk waarom we daar nog niet instaan. Voor mijn gevoel gebeurt het echt hier. Daarom is Arnhem de perfecte plek om je te vestigen als creatieve professional.” 

De stad bruist en is in beweging. Is Simones werk dan binnenkort klaar? “Als het aan mij ligt niet! Zodra alle huidige punten op de agenda zijn uitgevoerd, zijn er genoeg andere zaken waar ik mee aan de slag wil. Met ons werk in de energiesector stomen we onszelf klaar voor andere transitievraagstukken. Creatief Arnhem moet een begrip worden en blijven. Natuurlijk zou het mooi zijn als ik mezelf in de toekomst overbodig kan maken. Mijn missie is dat we als creatieve  sector professioneel en geëmancipeerd zijn en de ontwerpende aanpak integraal wordt toegepast op maatschappelijke vraagstukken. Daar ga ik alles aan doen.”

 

Wil je ook onderdeel zijn van Creatief Arnhem? Maandag 27 mei van 14:00 tot 16:00 uur staat in het teken van Creative x Energy met Community Lab sessie II en vanaf 15:30 uur de officiële lancering van het CxE programma tijdens de Arnhem Elektricity Week. Klik hier voor meer informatie.

Doe mee aan de Innovate Experience 2024. Op 18 oktober transformeert Musis Arnhem tot het grootste innovatie event van Gelderland. Ontdek meer dan 100 projecten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en nieuwe samenwerkingen inspireren.

Wat kun je verwachten?
🔹 Start-up markt met tientallen startups uit de regio
🔹 Interactieve expo waar je de nieuwste innovaties uit kunt proberen
🔹 Symposium met 10 lezingen van top-innovators
🔹 12 workshops over ondernemerschap en innovatie

Check de galerij hieronder voor meer informatie, of bekijk hem hier.

We nodigen innovatieve talenten uit om deel te nemen aan dit event! Of je nu een start-up hebt, een innovatief project wilt presenteren of gewoon wilt netwerken, er is voor iedereen wat te beleven.

Er zijn géén kosten verbonden aan deelname en toegang is gratis voor ons publiek. Jij neemt je innovatie mee en wij regelen verder alles: van een inspirerende locatie tot marketing, catering en meer.

Informatie en aanmelden: marjolein@innovatefestival.nl.

De nieuwste generatie impactmakers is essentieel om de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Daarom gaat INNOVATE op zoek naar de meest innovatieve student van Nederland 2024.

De jaarlijkse uitdaging wordt opnieuw georganiseerd in samenwerking met het grootste populair wetenschappelijk magazine van Nederland, Quest en rekent ook dit jaar op vele inzendingen uit het hele land. Daaruit worden in totaal 8 finalisten gekozen die een intensieve bootcamp doorlopen om hun initiatieven naar een hoger niveau te tillen.

Onze finalisten uit alle jaren hebben diverse signalen afgegeven dat zij veel aan hun deelname hebben gehad en inmiddels goeie stappen zetten. Zo won Jardo Stammeshaus in 2021 met Liion Power en is inmiddels verkozen tot een van de 50 ondernemersbeloften door het FD en heeft een succesvolle crowdfundingscampagne opgezet. In 2022 won Auke Bleij met Respyre en heeft inmiddels meerdere financieringsrondes afgerond. Afgelopen jaar won Lisanne Peters met Symbiomatter, waarbij ze haar eerste boek heeft uitgegeven en is uitgenodigd voor onder andere de Milan Design Week.

Tijdens de bootcamp maken ze kennis met waardevolle connecties zoals zakelijke adviseurs, coaches, investeerders en andere impactmakers. Op donderdagavond 17 oktober 2024 pitchen de finalisten hun ideeën voor een betere wereld in de grote parkzaal van Musis Sacrum in Arnhem.De winnaar van deze competitie mag zich niet alleen een jaar lang De Innovatiefste Student van Nederland noemen, maar wint ook de felbegeerde reis door Silicon Valley. 

INNOVATE nodigt alle studenten van Nederland uit om deel te nemen aan deze uitdaging en hun creatieve en innovatieve ideeën aan te melden. Samen kunnen we de wereld veranderen!

Meer informatie en inschrijven

 

 

Donderdag 20 juni 2024 is de langste dag van het jaar. Die avond brengt INNOVATE i.s.m. Radboud Universiteit en Quest, het grootste populair wetenschappelijk magazine van Nederland, een ode aan de zon.

Onze zon is de bron van ons licht, warmte en energie. Niet voor niets is de zon in vele culturen hét symbool voor het leven. Tijdens de Nacht van de Ruimte 2024 vertellen innovators, designers, wetenschappers, ingenieurs en kunstenaars ieder vanuit hun eigen perspectief over dit hot topic. Mis het niet!

Tickets & info

Praktische informatie:

  • Locatie: Openluchttheater Goffert Nijmegen
  • Inloop: 19.45u. Start programma: 20:30u. Einde programma: ±22.00u. Borrel tot 23.00u.
  • Studenten kunnen gratis tickets registreren op vertoon van een studentenkaart.

De avond wordt georganiseerd door innovatieplatform INNOVATE, in samenwerking met Quest Magazine, Radboud Universiteit (Radboud Radiolab) en European Space Agency.

Hoe weten we nog wat echt is en wat we kunnen vertrouwen?

Woensdag 17 april organiseerde INNOVATE De Toekomst van de Waarheid, als onderdeel van De Vrede van Nijmegen Penning. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan iemand die zich inzet voor vrede op het Europese continent, en is een initiatief van gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit en NXP.

Samen met Radboud Reflects is er een programma gepresenteerd waarin allerlei sprekers hun licht lieten schijnen op de ontwikkelingen in de journalistiek. Wat hebben we geleerd? En hoe staan bezoekers zelf tegenover de waarheid?

Bezoeker Frederique vertelt: “Als student journalistiek werd er door docenten altijd gehamerd op het belang van de waarheid. Dat vond ik altijd een beetje overdreven, maar in de praktijk merk ik pas echt welke gevaren er op de loer liggen. Daarom is het voor mij ontzettend waardevol om te horen hoe experts hierover denken, en om samen te sparren over hoe we van koers gaan veranderen.”

Onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank
De eerste spreker van de avond was niemand minder dan Eliot Higgins. Hij was in Nijmegen omdat hij dit jaar De Vrede van Nijmegen Penning ontvangt voor zijn inzet met burger-onderzoeksjournalistieknetwerk Bellingcat. “Het allereerste begin van Bellingcat was mijn blog Brown Moses”, vertelde Eliot. “Ik schreef daar stukken over de oorlog in Syrië en het telefoonhack-schandaal in Groot Brittannië. De kickstart van het platform was de crash van MH17. Toen ontstond er echt een community rondom Bellingcat van mensen die de waarheid boven tafel wilden halen.” Momenteel doet Bellingcat onderzoek naar de troepenbewegingen en bombardementen in Oekraïne, door foto’s, video’s en locaties te analyseren.

Eliot had ook nog advies voor de journalisten van de toekomst. “Het is belangrijk om te beseffen dat de nieuwe generaties op een compleet andere manier nieuws nuttigen. We moeten de interactie aangaan met de jongste consumenten op hun eigen platforms, om te laten zien dat de media nog steeds in dienst staat van het publiek. Het heeft geen zin om sociale media te verbieden, jongeren moeten juist tools krijgen om via sociale media nieuws te nuttigen waarvan ze weten dat het echt is.”

Journalistiek en misinformatie
Maurits Martijn van de Correspondent vertelde over de situatie rondom misinformatie. “Gemiddeld is misinformatie maar 5 procent van alle content die iemand tot zich neemt. We worden dus niet heel erg ge

confronteerd met nepnieuws. Aan de andere kant: er is ook een kleine, vocale groep die misinformatie juist heel erg opzoekt, omdat zij zich willen afzetten van de mainstream media.”

Moderator Eva Eikhout stelde een moeilijke vraag aan Maurits: “Is het nuttigen van nieuws via sociale media wel een goed idee?”. Na even wikken en wegen was Maurits voorzichtig negatief, maar ook realistisch. “Ik denk niet dat je er nog aan ontkomt. Daarnaast: zonder een platform als Facebook was de Correspondent nooit zo groot geworden. We moeten als journalisten gewoon heel erg bewust zijn van onze onafhankelijkheid. We zijn leveranciers van informatie, feiten, verhalen en perspectieven. Dat moet eerlijk en transparant gebracht worden.”

Verwarring zaaien
Filosoof Lisa Kampen voelde journalist Jelle Brand Corstius aan de tand. “Ik zie twee doelen van desinformatie”, zegt Jelle. “Het verspreiden van een narratief en het zaaien van verwarring. Die eerste tactiek gebruikt Rusland voor het binnenland, om het volk te vertellen dat zij omringd zijn door vijanden en dat Poetin de enige is die niet corrupt is.” De tweede aanpak is bedoeld voor het buitenland. “Dan maakt het niet meer uit of de theorieën die ze naar buiten brengen geloofd worden. Ze willen verwarring zaaien, zodat het te moeilijk wordt om te bepalen wat de echte waarheid is.”

Jelle eindigt met een positieve noot: “Telegram begint tegenwicht te bieden tegen het narratief van de Russische staatstelevisie. Populaire kanalen zeggen wat er waar en onwaar is, en leveren daar ook bewijs voor. Het is goed om te zien dat de nieuwste generatie Russen niet zomaar alles gelooft.”

Politiek gaslighten voor beginners
Filosoof Natascha Rietdijk sloot de avond af. Ze sprak over post truth; een tactiek waarbij iemand zoveel onwaarheden verspreidt, dat de waarheid niet meer te vinden is. “Als je jezelf vragen stelt zoals ‘Wat nou als het Kremlin toch gelijkt heeft?’, of ‘Is Oekraïne de oorlog toch zelf begonnen?’, dan heeft post truth al gewerkt.”

Gelukkig is er ook tegengif, volgens Natascha: “Er niet in mee gaan! Eerst moet je het leren herkennen en daarna moet je weigeren om mee te gaan in die denkbeelden.”

Wat is de toekomst van de waarheid?
INNOVATE-directeur Hilmer Thijs heeft natuurlijk ook ideeën over de waarde van waarheid: “In mijn ogen is de waarheid belangrijk voor ons vertrouwen, de wetenschap en de democratie. Vanavond heb ik geleerd dat we nieuwsgierig moet blijven naar de waarheid, en kritisch moet kijken naar de informatie die ons wordt gepresenteerd in het digitale tijdperk.”

“Ik vond het vooral bemoedigend om te horen dat de experts er nog vertrouwen in hebben”, vult bezoeker Anna aan. “Er kwamen pittige onderwerpen voorbij, maar gelukkig waren er ook positieve geluiden. Dan ga je toch met een gerust hart naar huis!”

Benieuwd naar de meetups van INNOVATE? Bekijk dan even de agenda op de website, zodat je er de volgende keer bij kunt zijn!

Dit artikel is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk

 

De Vrede van Nijmegen Penning wordt elke twee jaar uitgereikt aan personen of instituties die zich hebben ingezet voor vrede in Europa. De initiatiefnemers van de penning zijn de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit en NXP Semiconductors. We gingen in gesprek met directeur Jean Schreurs om hem te vragen waarom de Penning zo belangrijk is voor NXP.

De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2010, en is vernoemd naar de Vrede van Nijmegen die in 1678 werd gesloten, om een einde te maken aan de oorlogen op het Europese continent. Een onderwerp dat helaas weer actueler dan ooit is.

Waarom zijn jullie betrokken bij de uitreiking van de Penning?
“Om als bedrijf succesvol te zijn, op lokale én internationale schaal, moet je samenwerken en kennis uitwisselen. Je moet een rol van betekenis spelen in het ecosysteem. Het Nijmeegse ecosysteem is voor ons heel erg belangrijk. Het is de plek waar we ruim 70 jaar geleden begonnen, en nu zijn we de grootste particuliere werkgever in de stad.”

“Meewerken aan de Penning is voor ons een mogelijkheid om onderdeel te zijn van de Nijmeegse samenleving. Een kans om te laten zien dat we betrokken zijn bij wat er in de stad speelt. Als je op een zakelijke manier meedraait in een ecosysteem, vind ik dat je dat ook op een sociale manier moet doen.”

Waarom is het onderwerp vrede voor jullie zo belangrijk?
“Niet alleen mensen, maar ook ondernemingen hebben een extreem belang bij vrede. Bij een rustige situatie, stabiliteit. Dat heb je nodig om succesvol te zijn. Kijk maar naar Europa: we zijn als samenleving én economie in vredestijd tot bloei gekomen. En de laatste jaren laten alleen maar duidelijker zien hoe zeer we die vrede moeten koesteren. Voor ons is de Penning ook een manier om te laten zien dat we die vrede waarderen. Niet in woorden, maar met daden.”

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de Vrede van Nijmegen Penning?
“We zijn benaderd door de gemeente Nijmegen. Ze vroegen of wij daar als bedrijf interesse in hadden. Daar heeft mijn voorganger goed over nagedacht. Welke mensen hebben de penning al ontvangen en hoe serieus is die prijs eigenlijk? Al snel bleek dat er niet alleen verbinding was met de gemeente Nijmegen, maar ook met de Radboud Universiteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Grote, serieuze partijen die echte impact willen maken. Toen was het voor NXP geen moeilijke beslissing meer: daar dragen we graag aan bij.”

Dit jaar ontvangt Eliot Higgins, de oprichter van Bellingcat, de prijs. Wat is voor jou de waarde van openbare journalistiek?
“Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor een beursgenoteerd bedrijf als NXP zijn openbare journalistiek en transparantie extreem belangrijk. We zijn als bedrijf onderworpen aan transparantie-eisen, denk aan onze financiële resultaten en duurzaamheidsinspanningen. Maar ook in het algemeen: we hebben de onafhankelijke journalistiek hard nodig in een wereld die steeds meer te maken krijgt met fake news.”

“Voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers is het ook belangrijk. Ik merk dat mensen me aanspreken op kantoor wanneer er nieuws over NXP in de media te lezen is. Zeker als dat nieuws dan niet strookt met hoe wij het ervaren, leeft het heel erg. Stel je bijvoorbeeld voor dat onze chips gebruikt worden voor de verkeerde doeleinden. We doen ons best om dat tegen te gaan, maar het is heel goed dat partijen zoals Bellingcat daar onderzoek naar doen en ons een spiegel voorhouden. Die transparantie helpt ons om misstappen te voorkomen. Kortom: ik vind het buitengewoon eervol dat iemand als Eliot Higgins naar Nijmegen komt, en dat NXP betrokken mag zijn bij de uitreiking.”

Bellingcat is een platform voor burgerjournalistiek, gespecialiseerd in factchecken. De website is bekend geworden met berichtgeving rondom de Syrische burgeroorlog, de oorlog in Oekraïne en de vliegramp met MH17. Naast berichtgeving, laat Bellingcat ook zien hoe anderen op deze manier transparante journalistiek kunnen toepassen.

 

Interesse in dit onderwerp? Kom dan naar de Meetup De Toekomst van de Waarheid op 17 april in de Stevenskerk in Nijmegen en leer meer over de evolutie van nieuws, de uitdagingen van desinformatie en onze gezamenlijke zoektocht naar de waarheid in een tijd van digitale overvloed.

Met bijdragen van onder anderen Eliot Higgins, de ontvanger van de Vrede van Nijmegen penning en journalist, Ruslandkenner en programmamaker Jelle Brandt Corstius. 

HAN University of Applied Sciences en INNOVATE gaan samenwerken. Hun doel: nieuwe samenwerkingen tussen talent, studenten, ondernemers en kansen in de regio. Recent aangetreden Innovate bestuurslid en strategisch adviseur bij de HAN, Cécile de Boer: ‘De jongere generatie is ontzettend betrokken bij de ontwikkelingen in de wereld en wil zich laten zien en iets betekenen. Tegelijkertijd heeft de regio te maken met een human capital uitdaging en worstelen bedrijven met het aantrekken van talent. Innovate brengt dat dichter naar elkaar toe.’

Het partnership creëert nieuwe mogelijkheden voor studenten om in te stromen bij indrukwekkende projecten in de regio. Rob Verhofstad, Bestuursvoorzitter van de HAN: “Een mooi voorbeeld zijn de projecten bij apparatuurbouwer ATAG, waar onze studenten bezig zijn met slimme, schone en sociale oplossingen voor de consument en de professional. Onze studenten en onderzoekers houden zich bezig met innovaties en maatschappelijke vraagstukken, vanuit die verbinding versterken we samen onze regio en economie.”

Van Brazilië tot aan Bhutan
Cécile de Boer: ‘We leven in een transformatieve tijd. Overal om ons heen zien we verandering. Op maatschappelijk gebied, geo-politiek, maar ook in de wereld van media en cultuur – en wat dacht je van technologie, voeding en gezondheid. Het is daarin heel makkelijk om elkaar kwijt te raken, de deur dicht te doen of zelfs tegenover elkaar te gaan staan. Maar dat is niet de oplossing.’

De Boer heeft als adviseur in- en externe betrekkingen veel ervaring (in binnen- en buitenland) met het belang van verbinding tijdens maatschappelijk onrustige periodes. ‘Ik heb op meerdere plekken in de wereld kunnen zien hoe je positieve impact kan creëren door jezelf open te stellen; door vragen te stellen of door simpelweg te luisteren. Dat is echt nodig om tot oplossingen te komen. In Brazilië leerde ik wat dat betekende voor de grondrechten van kinderen, in Bhutan zag ik de impact van educatie en in Indonesië zag ik hoe een goed gesprek kan leiden tot meer gelijkheid.”

Wat AI met creativiteit te maken heeft
Wouter Sluis-Thiescheffer, docent Media & IT aan de HAN, ziet nog een belangrijk antwoord op de uitdagingen in deze tijd: creativiteit. “De World Economic Forum zegt dat we de komende 10 jaar de menselijke creativiteit en kritisch denken heel hard nodig hebben. We moeten namelijk na gaan denken over onze omgang met nieuwe technologieën, zoals AI. Hoe kunnen we deze technologieën inzetten om onze eigen processen te verbeteren? Ik ben bijvoorbeeld nu met studenten aan het kijken naar tools om het menselijke creatieve proces te verbeteren. Een vraag die daarbij vaak terugkomt is: gebruiken wij AI om aan betere ideeën te komen, of is AI een tool om onze ideeën uit te voeren?”

Wouter denkt dat het belangrijk is dat studenten zich bewust blijven van hun verhouding ten opzichte van technologie. “De huidige generatie die met AI werkt is nog deels ‘analoog’ opgevoed, zij hebben een soort richting of kader waarvan zij vinden dat AI aan moet voldoen. De jongere en komende generatie heeft dat nog niet of beperkt. Daarin schuilt een gevaar dat we onze creatieve autonomie verliezen, en we klakkeloos overnemen wat AI of een computer zegt. Ik denk dat we met de partnership tussen Innovate en de HAN nog scherper op kunnen halen welke kansen, maar ook risico’s en vragen er in de maatschappij leven rondom AI – om hier vervolgens met studenten aan te werken.”

Impact door verbinding
“Een antwoord formuleren op de complexe maatschappelijke uitdagingen lukt je niet in je eentje.” Innovate directeur Hilmer Thijs staat in het centrum van de nieuwe ontwikkelingen. “Nieuwe verbindingen tussen kennisinstellingen en bedrijven zijn nodig om talent in deze regio te behouden en om nieuw talent aan te trekken. Vanuit Innovate faciliteren we deze verbinding: tijdens onze evenementen zitten studenten naast beslissers in de zaal en staan ze samen op het podium. Dankzij het partnership met de HAN betrekken we nieuwe lectoren en docenten, dat geeft onze programma’s een inhoudelijke boost. Al met al laten we aan jong talent zien dat ze in deze regio van betekenis kunnen zijn en dat we samen impact maken op de maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen.”

Inmiddels zet De Boer, als bestuurslid bij Innovate én strategisch adviseur in- & externe betrekkingen bij de HAN, haar expertise in voor de regio Arnhem-Nijmegen. ‘Ik zie in deze regio een schat aan potentie, aan talent. Studenten die eager zijn om mee te doen en van betekenis te zijn, en tegelijkertijd bedrijven die met elkaar ook echt van betekenis willen zijn voor die jongere generatie en ook de kansen hebben om ze iets te bieden. Ik zie het als mijn taak om deze kansen en uitdagingen vanuit de Innovate-missie ‘impact door verbinden’ bij elkaar te brengen.”

Gerecycled garen, dat is toch niet zo bijzonder? Wel als het gaat om aramidevezels, want dat materiaal is niet alleen heel licht, maar ook heel sterk. Hoe sterk? Kogelwerend vest-sterk. Stan Maassen, project manager en researcher bij Teijin Aramid in Arnhem doet onderzoek naar het recycle-proces. Hoe gaat dat in zijn werk?

Teijin Aramid wil haar speciale aramidevezels uiteindelijk 100% circulair gaan produceren, legt Stan uit. “Ons huidige recycleproces is een vorm van downcycling, waarbij we gebruikte aramidevezels vermalen tot pulp. Die pulp wordt bijvoorbeeld gebruikt in remschijven. Dat is dus al een hele mooie toepassing voor gebruikt garen, maar vanuit onze ambitie vinden we dat het altijd beter kan.”

Industrieel opschalen
Hoe ziet het productieproces van de vezels er nu uit? “We hebben twee fabrieken in Nederland. Eentje in Delfzijl, die maakt polymeer. In Emmen maken we van dat polymeer dan de uiteindelijke vezels. Even versimpeld: we mengen het polymeer met oplosmiddel, en duwen het materiaal dan door kleine gaatjes, om het daarna uit te rekken. Als je het oplosmiddel dan wegspoelt, hou je aramidegaren over. Het is onze taak om dat proces duurzamer te maken.”

Het onderzoek van Stan begon klein. “We begonnen met de vraag of we aramidegaren met gerecycled materiaal konden maken. De kern van mijn onderzoek is vrij simpel: wat nou als we gebruikt garen in stukjes knippen, en in combinatie met het oplosmiddel opnieuw door die gaatjes duwen. Komt daar dan weer bruikbaar garen uit? Het antwoord bleek uiteindelijk ja te zijn, en toen zijn we gaan opschalen. Want aan een paar grammetjes gerecycled garen heeft de industrie natuurlijk niets. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een fabriekstest, waarbij we succesvol op industrieel niveau garen met gerecycled materiaal hebben geproduceerd.”

Het recyclen van garen is niet de enige manier waarop Teijin Aramid bezig is met verduurzamen. “We zijn ook bezig met chemisch recyclen. Daarbij kijken we niet naar de gebruikte vezels, maar naar het polymeer waarvan we die vezels maken. Want uiteindelijk zijn vezels niet meer sterk genoeg voor hergebruik. We kunnen die vezels ook weer terugbrengen naar de oorspronkelijke bouwstenen, om er nieuw polymeer van te maken. Dat is nog een stap verder terug in het productieproces. Het is goed om verschillende routes richting circulariteit beschikbaar te hebben.”

Gecombineerde ambities
Het Japanse moederbedrijf Teijin Group heeft al jaren als ambitie om iets terug te geven aan de wereld. Een soort morele plicht om als producent ook na te denken over de toekomst. “Die filosofie voel je ook heel sterk in alle dochterondernemingen, en dus ook bij Teijin Aramid. Onze aramideproductie vindt voornamelijk plaats in Nederland, en daar komt die ambitie heel goed van pas. In Nederland tel je eigenlijk niet meer mee als duurzaamheid niet op je agenda staat.”

Voor Stan is het persoonlijk ook fijn dat Teijin Aramid zo focust op duurzaamheid. “Sterker nog, na het afronden van mijn PhD was mijn belangrijkste eis dat mijn volgende baan nuttig zou zijn voor het milieu. De technische uitdaging in mijn werk is heel leuk, maar het feit dat ik zeker weet dat ik ook iets goeds doe, werkt voor mij heel motiverend.”

Het uiteindelijke doel is een circulair productieproces zonder footprint. “Een positieve impact zou zelfs nog beter zijn, voor zover dat mogelijk is. Want verduurzaming zit niet alleen in het productieproces, maar ook in de gebruiksfase. Als wij met ons garen de producten van onze klanten sterker en lichter maken, gaan ze langer mee. Dat is natuurlijk nog beter dan recyclen!”

Samenwerken
Recyclen doe je niet alleen, vertelt Stan. “Dat kan niet, want de meeste eindproducten zijn complex. Wij zijn dan wel verantwoordelijk voor onze eigen vezels, maar wat nou als die verwerkt zijn in een autoband? Wij kunnen niks met rubber in ons proces, dus we moeten samenwerken om het product ‘schoon’ te maken, voordat we het kunnen recyclen.”

Die zoektocht naar samenwerking is uniek, volgens Stan. “Veel bedrijven houden zo veel mogelijk in eigen huis. Wij zijn er open over dat we het niet alleen kunnen, en partners nodig hebben om tot een circulair proces te komen. Alleen samen kunnen we eindproducten zo compleet mogelijk recyclen.”

In het kader van samenwerking is de CEO van Teijin Aramid, Peter ter Horst, recent onderdeel geworden van het bestuur van de VNCI, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. “De industrie is veel groter dan alleen de aramidemarkt, dus dit is goed nieuws voor ons. Wij kunnen ontzettend veel nieuwe dingen leren, en nieuwe partners onze kennis laten zien. We hopen dat we uiteindelijk de hele chemische industrie kunnen helpen om nog duurzamer te worden!”

 

Meer weten over de wereldwijde toepassingen van aramidegaren, vezels en pulp? Neem dan vooral even een kijkje op hun website. Daar vind je ook meer informatie over werken, stagelopen of afstuderen bij Teijin Aramid.

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk