Joey vertelt het persoonlijke verhaal van innovatie

Vorig jaar startte Joey van Baarsel met de eerste editie van Pulse Magazine, een blad voor innovators in health & high tech. Als hoofdredacteur zoekt hij met zijn team de grenzen van innovatie, wetenschap en technologie op. “De wereld van health en high tech bruist en borrelt, soms onder de oppervlakte – het is heel inspirerend om die verhalen naar boven te halen en te kunnen delen met een breder publiek”. Deze maand lanceert hij de tweede editie met als thema The Future of Health & High Tech

Nijmegen heeft het allemaal: technologie, vooruitgang en innovatie. Tegelijkertijd is het een stad met een warm karakter en een sociaal hart, groen en open. “Dat zijn ook precies de kernwaarden van Pulse. Magazine. Er zijn natuurlijk wel meer tijdschriften over dit onderwerp op de markt, maar die voelden voor mij altijd een beetje zakelijk en afstandelijk”, vertelt Joey. “Ik miste de persoonlijke verhalen: wat betekent technologie voor de samenleving, waarom zijn mensen daarmee bezig en wat betekent het voor mij? We zijn in de corona-tijd best geïsoleerd geraakt, terwijl we volgens mij allemaal behoefte hebben aan verbinding, contact met en waardering van anderen. Die grenzen proberen we met Pulse. open te breken, want Nijmegen biedt daarvoor een geweldige voedingsbodem.”

Doos van Pandora

Pulse. is volgens Joey meer dan een magazine. “Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met deze scene van innovatie, wetenschap en technologie, voelde het alsof een soort doos van Pandora werd geopend. Ik viel van de ene verbazing en verrassing in de andere, en dacht: waarom weten niet meer mensen hiervan? Dat gevoel, en die verwondering wil ik met mensen delen. INNOVATE is daar een mooi voorbeeld van, en een inspiratiebron voor mij. Zij weten innovatie en vooruitgang op een toegankelijke en bijna vierende manier te brengen. Je krijgt er bijna FOMO van!”

“We willen een community zijn en de huiskamer van de health en high tech worden”, vertelt hij. “Dat doen we door niet alleen op zichzelf staande verhalen de wereld in te gooien, maar juist door mensen en ideeën samen te brengen. Zowel voor de personen die in het magazine staan als de lezers. Door de verhalen te lezen van mensen met dezelfde interesses en motivatie als jij, word je onderdeel van een groter geheel. Misschien inspireert het je om zelf ook iets te gaan doen. Zo creëren we samen een positieve beweging voorwaarts.”

Plannen voor Pulse.

“De samenleving blijft maar bewegen en ook in de wetenschap gebeurt ontzettend veel”, zegt Joey. “In de tweede editie van Pulse. Magazine kijken we daarom naar deze innovaties en de gevolgen daarvan op health en high tech.” Uiteraard staat ook dit keer het tijdschrift vol grote namen. “Ik had de eer om viroloog Marc van Ranst te interviewen en een bezoekje te brengen aan astrofysicus Marc Klein Wolt. Dit zijn unieke artikelen geworden over hun werk én persoonlijke verhaal. Waar komt die enorme drive vandaan? Het is bijzonder als mensen daar open over met je in gesprek gaan. Maar van lijstjes met veelbelovende startups en leuke content-tips kan ik ook enorm blij worden.”

En Pulse. wil groeien. Wat nu een magazine en online omgeving is, moet volgend jaar uitgroeien tot een breder platform voor innovatieve verhalen. “De mooie verhalen die we verzamelen, willen we toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen”, zegt Joey. “Nu zijn onze lezers vooral mensen die al in de wereld van innovatie en wetenschap zitten, maar de inhoud is eigenlijk voor iedereen boeiend. We slaan daarom aankomend jaar een slag in onze social mediakanalen en kruipen achter de podcast microfoon.”

Benieuwd naar de tweede editie van Pulse. Magazine? Kijk dan vooral even op de website van Noviotech Campus, daar kun je de online versie lezen: www.noviotechcampus.com.

Wil je een innovatie in health en high tech aandragen voor de derde editie van Pulse? Of een ander bijzonder verhaal om te delen? Laat het Joey weten: https://www.linkedin.com/in/joey-van-baarsel

Dit interview is ontwikkeld in samenwerking met Letterdesk.

Vrijdag 13 oktober vond in Musis Arnhem de Innovate Experience 2023 plaats. Iedereen die wil weten hoe de wereld van morgen er uitziet was daar welkom. En dat blijkt een flink aantal mensen te interesseren. Behalve 35 startups en 75 exposanten waren er 14 goed bezochte interactieve sessies en workshops. Alliander en ArtEZ University of the Arts verzorgden samen het programma ‘Creative x Energy’.

Innovate-directeur Hilmer Thijs: “We kijken terug op een zeer geslaagde editie, met zo’n twee keer zoveel bezoekers als vorig jaar. Behalve over de toekomst gaat Innovate vooral over het verbinden van changemakers. We willen zo veel mogelijk cross-overs maken: van onderwijs met bedrijfsleven, van kunstenaars met ondernemers, van techniek met de creatieve sector. Ik ben dus ontzettend blij dat de interactieve sessies deelnemers met zoveel verschillende achtergronden hadden.”

Grote maatschappelijke vraagstukken
“We willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Maar wel mensen die met innovatie bezig zijn of daarin geïnteresseerd zijn. Centraal staat iedereen die zich wil inzetten voor oplossingen op grote maatschappelijke vraagstukken. Zoals demissionair staatssecretaris Gunay Uslu stelde: ‘Maatschappelijke opgaven zijn open, dynamisch, genetwerkt en complex. Dat vraagt om een integrale aanpak. De ontwerpende aanpak wordt in de praktijk echter nog te vaak eendimensionaal ingezet. Daardoor wordt het potentieel van ontwerp nog lang niet altijd voldoende benut.’ 

Ik kom zelf van de kunstacademie, in 2010 afgestudeerd bij ArtEZ graphic design. Ik geloof enorm in de maakkracht van creatieven. Daarom onderschrijf ik de woorden van Gunay Uslu van harte: we moeten de creatieve sector professionaliseren en meer ruimte creëren voor ontwerpende aanpakken in de publieke sector.”

Kathedraal bouwen
“In Arnhem zijn energie en de creatieve industrie de twee grootste sectoren. Het cross-over symposium Creative x Energy dat Simone van Bennekom (Creatief Arnhem) en ik voor deze editie van Innovate bedachten heeft daarom een heel logisch thema. En dat sluit weer goed aan bij de rol van Innovate: zo veel mogelijk mensen van divers pluimage met elkaar in contact brengen. 

We moeten het echt samen doen, al die transities waar we middenin zitten. Ze noemen dat ook wel cathedral thinking: een kathedraal bouw je ook niet in je eentje. Daar heb je een grote diversiteit aan mensen, skills en materialen voor nodig. 

Kunstenaars en ontwerpers zijn gewend om vrij te denken, in scenario’s en vanuit menselijk gedrag. Zij hebben de unieke gave om tot heel bijzondere oplossingen te komen. Die denkkracht wordt echt nog veel nog te weinig ingezet.”

Complexe opgave
Hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan de energietransitie verkenden ArtEZ University of the Arts en Alliander tijdens Innovate Experience 2023 door middel van een kritisch debat en een co-creatie workshop.

Rosalie Apituley (critical designer, artist-in-residence bij Alliander), Kevin Rijke (directeur Industriepark Kleefse Waard) en Maartje Brans (directeur Innovatie Alliander) deelden hun visie op de energietransitie. Daarna gingen zij onder leiding van Jeroen van den Eijnde (lector Tactical Design bij ArtEZ University of the Arts) in gesprek met elkaar en met de zaal over de rol die de creatieve industrie kan spelen bij deze complexe opgave.

Nood breekt wet
Jeroen van den Eijnde: “De meest opvallende uitspraak tijdens dit ochtendprogramma kwam van Maartje Brans. Zij merkte op dat Alliander nou eenmaal wettelijk verplicht is om aansluitingen te regelen. En hoe creatief kun je zijn als je wettelijk een taak hebt om dingen te doen? De directeur Innovatie gaf aan bereid te zijn om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken. Ze stelde dat nood wet breekt en dat Alliander een verantwoordelijkheid heeft om de wetgevers erop te wijzen dat zaken op dat vlak gewijzigd moeten worden, wil je de transitie werkelijk mogelijk maken.”

Tijdens de middagsessie Creative Energy – Co-creatie workshop ‘Spelen met energie’ speelden deelnemers onder leiding van Jeroen van den Eijnde (lector Tactical Design bij ArtEZ University of the Arts) een bordspel om zich bewust te worden van de (on)mogelijkheden van hun gewenste energiegebruik in het dagelijks leven. Aan de deelnemers de uitdaging om gezamenlijk als groep de energietransitie de goede richting op te helpen.

Sociale innovaties
“Verder was er het besef dat je technologisch heel veel kunt innoveren, maar dat het nóg belangrijker is om na te denken over sociale innovaties. Hoe kunnen we mensen meekrijgen? Hoe kunnen we burgers zover brengen dat ze hun energiegedrag gaan veranderen? En dus moeten we informatie ophalen bij die burgers: wat willen zij zelf, hoe kunnen zij zelf bijdragen? 

Maartje Brans gaf aan geen compleet beeld te hebben van het gedrag van de doelgroep van Alliander. In dat opzicht is de organisatie zelf óók in transitie: omdat ze haar deuren moet openen, om die informatie op een goede manier binnen te halen.”

Diffuus
“Voor een maatschappelijk probleem als de energietransitie is gedragsverandering nodig, ook op systemisch niveau. Gedrag is heel moeilijk te veranderen. Daar kwam de rol van de creatieve industrie heel duidelijk naar voren. Creatieven worden vaak pas in een laat stadium gevraagd om mee te denken over innovatieprocessen. 

Het definiëren van het probleem bepaalt ook welke oplossingen mogelijk zijn, dus moet de creatieve sector al in de fase van de probleemstelling worden betrokken.

Uitdaging is nog wel dat de creatieve sector in Arnhem heel diffuus is. Er is geen sprake van een samenhangend geheel. Terwijl het voor een organisatie als Alliander juist heel belangrijk is dat ze precies weten waar de creativiteit zit en wie ze binnen die creatieve sector moet inschakelen. 

Als we willen dat creatieve partijen steeds vaker gevraagd worden om bij grote maatschappelijke opgaves betrokken te worden, moeten we wel klaarstaan om die rol te kunnen vervullen,” aldus Van den Eijnde.

100 jaar oud energiecluster
Ook IPKW-directeur Kevin Rijke nam deel aan deze sessie: “Met een ruim 100 jaar oud energiecluster en een internationaal erkende creatieve cluster hebben we als regio een unieke positie die nergens in Nederland zo sterk is. 

Het transitievraagstuk waar het energiedomein voor staat is ingewikkeld en uitdagend. Door de innovatiekracht van zowel energiesector als creatieve sector te bundelen kunnen we als regio versnellen en al die mooie innovaties naar de markt brengen. In regio Arnhem omarmen we elkaar.”

 “De creatieve sector in onze stad wordt steeds professioneler en daarmee een volwaardige gesprekspartner van de energiesector. Industriepark Kleefse Waard is de plek waar fysieke samenwerking gestimuleerd wordt. Al ruim tien jaar vindt hier samenwerking op verschillende niveaus en maten plaats, met vele nieuwe producten en bedrijven als resultaat.”

Creatieve denkkracht
Namens de gemeente Arnhem waren bestuursadviseurs Henk de Jonge en Paul Maassen aanwezig. Henk de Jonge: “Veel mensen kennen Arnhem als Modestad. Lang niet iedereen weet dat de creatieve en de energiesector de twee allergrootste werkgevers van deze stad zijn. We kennen prachtige partijen die op zoek zijn naar mensen die barsten van de ideeën, maar niet weten hoe ze die moeten ontwikkelen. Andersom heeft de energiesector de creatieve denkkracht van ontwerpers hard nodig. Volkomen gelijkwaardige partijen, die elkaar veel vaker en gemakkelijker zouden moeten vinden.”

Roomijs op de schaatsbaan
De Jonge vervolgt: “Zo nam ik in de ochtend deel aan een kritisch debat over de energietransitie naar een groene en duurzame samenleving. Daar ontvouwde Rosalie Apituley (critical designer, artist-in-residence bij Alliander) een stoutmoedig plan om voortaan in de zomer te schaatsen. Dat is een briljante oplossing voor de energieschaarste in de winter en het zonne-overschot in de zomermaanden. 

De kracht van haar idee is om energiegebruikers te helpen inzien dat je sommige activiteiten op termijn misschien wel op andere momenten moet ondernemen. 

En in plaats van koek en zopie serveer je dan natuurlijk roomijs! Dat wordt trouwens alleen geserveerd als de zon schijnt, want de ijsmachine werkt niet op (vervuilende) lithiumbatterijen.

Een goed voorbeeld van de originele en kritische manier waarop creatieven een complex probleem benaderen. Het gaat immers niet alleen om een technologisch vraagstuk, maar bovenal om een sociale, culturele uitdaging.” 

Partners van Innovate Experience 2023
Musis & Stadstheater Arnhem, Alliander, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ArtEZ University of the Arts, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Connectr, De Kempenaer Advocaten, Industriepark Kleefse Waard, Noviotech Campus, Startclub Arnhem, StartUp Nijmegen, Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen, The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, VNO-NCW Midden, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR), Stichting InDifferent, Ondernemersfonds Arnhem en vele anderen.

Fotos: Elske Nissen voor INNOVATE

Verslag door Nicole Beaujean | N.B. tekst & advies in opdracht van Creatief Arnhem. Creatief Arnhem is de vertegenwoordiger van de creatieve sector in Arnhem. Ze maken zich hard voor de creatieve sector in de volle breedte. Ze behartigen de belangen en initiëren eigen projecten. Ze zijn te bereiken via dit mailadres: wij@creatiefarnhem.nl. Volgen kan op LinkedIn

Op vrijdag 13 oktober bezocht een groot publiek de 75 exposanten, 35 startups en 14 interactieve sessies van de INNOVATE Experience. Blik nog een keer met ons terug op deze dag:

Word een Changemaker in Arnhem: Doe mee aan de Student City Challenge 2023!  

Ben jij klaar om de toekomst van Arnhem mede vorm te geven en positieve veranderingen teweeg te brengen? Arnhem Studiestad nodigt jou uit om deel te nemen aan de Student City Challenge 2023!   

Arnhem Studiestad, een dynamische samenwerking tussen ArtEZ, Van Hall Larenstein, HAN, Rijn IJssel en de gemeente Arnhem, zet zich in om te laten zien dat deze stad dé plek is om te studeren én te leven.

Tijdens de Student City Challenge krijg je de kans om samen met andere studenten uitdagingen aan te gaan die je dagelijks leven beïnvloeden. Tijdens de kick-off maak je zelf al een keuze voor één van de drie thema’s:

  • Ontdek studentenhuisvesting
  • Ontdek hotspots
  • Deel schone energie

Dit evenement begint met een kick-off op 20 november waarbij je samen met gelijkgestemde studenten je creativiteit en denkkracht aan het werk zet. Vervolgens duik je 23 en 24 november dieper in de uitdagingen, met ondersteuning van ervaren professionals en boeiende workshops die je helpen om innovatieve ideeën en oplossingen te bedenken.

De drie meest veelbelovende ideeën worden niet alleen beloond met geldprijzen, maar krijgen ook de kans om verder te worden ontwikkeld met de begeleiding van coaches en financiële ondersteuning.

Durf jij de uitdaging aan om als changemaker de toekomst in eigen hand te nemen? Schrijf je dan nu in!

Belangrijke info:  


Become a Changemaker in Arnhem: Join the Student City Challenge 2023!  

Are you ready to shape the future of Arnhem and bring about positive changes? Arnhem Studiestad invites you to participate in the Student City Challenge 2023!

Arnhem Studiestad, a dynamic collaboration between ArtEZ, Van Hall Larenstein, HAN, Rijn IJssel, and the city of Arnhem, is dedicated to demonstrating that this city is the ideal place to study and live.  

During the Student City Challenge, you will have the opportunity to tackle challenges that impact your daily life alongside other students. During the kick-off event, you’ll choose one of three themes:

  • Explore student housing
  • Discover hotspots
  • Share clean energy

This event kicks off on November 20th, where you will join like-minded students to unleash your creativity and brainstorm. Subsequently, on November 23rd and 24th, you will delve deeper into the challenges with the support of experienced professionals and engaging workshops to help you generate innovative ideas and solutions. The three most promising ideas will not only be rewarded with cash prizes but also have the opportunity for further development with the guidance of coaches and financial support. Do you dare to take on the challenge of being a changemaker and shaping the future in your own hands? Sign up now!

Important information: 

Digitale kopieën van de mens, dat klinkt misschien als sciencefiction, maar toch is dit waar OnePlanet Research Center aan werkt. Het is slechts één van de applicaties die bijdragen aan een gezondere wereld. Het onderzoekscentrum ontwikkelt applicaties voor voeding, gezondheid en gedrag en landbouw en milieu. Director of Health Thea Kemenade en dataplatform productmanager Jacob Beeuwkes vertellen over de innovatieve producten van OnePlanet Research Center. “We richten ons op innovaties die van maatschappelijk belang zijn, maar ook economisch gezond en duurzaam”, vertelt Thea. 

Zo richt OnePlanet zich bijvoorbeeld op de toenemende druk op de zorg. “Een overkoepelend probleem waar we een bijdrage kunnen leveren met onze applicaties”, legt Thea uit. “We ontwikkelen sensoren waarmee mensen thuis data kunnen verzamelen over hun gezondheid en levensstijl. Zorgverleners, informele mantelzorgers en de gebruikers zelf kunnen in afstemming met elkaar die data gebruiken om te voorspellen wat de beste behandeling is voor deze persoon of hoe iemand met  persoonlijk geoptimaliseerde voeding, eetgedrag en leefstijl zijn gezondheid of welzijn kan optimaliseren”

Bouwen aan maatschappelijke impact
OnePlanet gaat verder dan puur onderzoek en advies. “Er zijn een hoop instellingen die onderzoek doen, maar dat leidt niet altijd tot concrete oplossingen”, vertelt Thea. “Dat maakt OnePlanet onderscheidend en innovatief. Wij willen producten op de markt zetten. Daarbij denken wij aan de maatschappelijke impact voor de eindgebruikers, maar ook  of en hoe het product op de markt te introduceren is via industriële partners, zoals Medtech-bedrijven, farmaceutische en voedingsmiddelen industrie en maatschappelijke partijen in de zorgketen (ziekenhuizen, huisarts, wijkverpleging, zorgcentra, GGD/GGZ etc).”

“De producten moeten interessant zijn om bedrijven verder te brengen in hun eigen ontwikkeling en innovatie”, voegt Jacob toe. “Het is onze missie om de gezondheid van mens en te verbeteren en te werken aan de grotere duurzaamheidsuitdagingen op onze planeet. Door concrete producten te bieden die ook interessant zijn voor bedrijven en maatschappelijke partners, maken we dat mogelijk. We stellen hen in staat onze producten steeds verder te ontwikkelen en inzichten te delen.”

Zorgvuldige omgang met dat
OnePlanet ontwikkelt agri- en gezondheid gerelateerde oplossingen, waarin digitale technologie centraal staat. De thuismonitoring sensoren leveren data, die via kunstmatige intelligentie leiden tot voorspellende modellen. Met deze modellen kunnen gerichte en persoonlijke adviezen voor ieders gezondheid worden gegeven. Daarin is ook de veilige omgang met data cruciaal. OnePlanet heeft daartoe haar eigen data-infrastructuur ontwikkeld, waarin burgers op een veilige manier hun data kunnen delen, zolang ze daarvoor zelf toestemming geven. Tijdens het Innovate event, wordt dit data-platform getoond alsook een aantal projecten, waarin deze data een rol spelen.

Thea noemt in het bijzonder de projecten INGE3 en INtoEat, waarbij OnePlanet nauw samenwerkt met regionale MKB’ers. “Daarmee dragen we niet alleen bij aan een positieve maatschappelijke ontwikkeling, maar helpen we ook regionale ondernemers vooruit.”

“INGE3 heeft als doel om mentale gezondheid te monitoren met wearables, zoals smartwatches, in combinatie met gebruikersapps en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en ZorgNetwerkOmgeving (ZNO). De producten zijn te gebruiken in de research markt, voor het gebruik in de eigen leefomgeving (thuismonitoring) en voor persoonlijke behandelingen, door zorgprofessionals. Partners in dit project zijn naast OnePlanet Research Center, Noldus IT en Ivido/ Hinq.”

“INtoEat gaat over het inzicht in het eetgedrag. Dit kan toegepast worden in de eigen thuisomgeving, in een zorginstelling (bijvoorbeeld ouderenzorg) of specifiek als onderdeel van een behandeling. Daarbij worden verschillende sensoren en communicatiemiddelen gebruikt die eetgedrag kunnen meten en daarop kunnen reageren. Een van de producten is een slim dienblad, of een persoonlijke coach (Liz: ontwikkeld vanuit ConnectedCare) of een persoonlijke leefstijlapp, zoals door Salut ontwikkeld wordt.  Op basis van deze producten worden gebruikers ondersteund met  een gepersonaliseerd voedings- en leefstijladvies.” De betrokken MKB-instellingen, naast OnePlanet zijn: Connected Care en Salut.

Inslikbare pil
Een ander project waar OnePlanet supertrots op is, is het traject rondom preventieve maag-darmgezondheid. “We werken daarvoor aan een unieke sensor in de vorm van een pil die omzettingen in het maag-darmkanaal kan meten, als bijvoorbeeld verteringsproducten of afwijkingen hierin. Zo kunnen we een beeld krijgen welke invloed bepaalde veranderingen in dieet en levensstijl hebben, maar ook welke behandeling zou passen bij een specifieke doelgroep.”

“Parallel werken we aan een monstername pil, die op specifieke plaatsen in het maag-darm stelsel een monster kan nemen van de maag-darm flora. Dit leidt tot het beter begrijpen wat er in het maag-darm stelsel gebeurt en hoe deze darmflora op positieve manier kan worden beïnvloed met de juiste voeding of medicatie. Met deze slimme pillen kunnen we (real-time) metingen doen op plekken waar dat tot nu toe zeer uitdagend of zelfs onmogelijk was”, vertelt Jacob. 

“De data die we daaruit verkrijgen, helpen om een digitale tweeling te ontwikkelen met A.I. technologie. We ontwikkelen daarmee modellen, waarmee  we  ook voorspellen wat het meeste bijdraagt aan de gezondheid. Hiermee kunnen gezondheidsinterventies op de persoon zelf worden afgesteld, wat leidt tot een betere gezondheid of een beter behandelplan.  Zo dragen we bij aan meer persoonlijke en preventieve gezondheid.”

Samen kom je verder
Thea vertelt hoe OnePlanet ontstond. “Vanuit Wageningen University & Research, Radboud Universiteit en Radboudumc zochten we een technische partner om innovatieve oplossingen te verwezenlijken. Gelijktijdig bleek dat het wereldwijde onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie Imec Leuven een nieuwe vestiging wilde openen in Nederland. Sensoren en digitale technologie ontwikkelen vanuit de aanwezige kennis van de voeding en gezondheid applicaties, bleek en blijkt een gouden combinatie.” 

“Samen zagen we een mooie kans om OnePlanet Research Center neer te zetten”, zegt Jacob. “Door die partijen bij elkaar te brengen, kreeg de regio ineens geweldige innovatiemogelijkheden.” Ondertussen werken zo’n honderd medewerkers van uiteenlopende culturele en inhoudelijke achtergronden samen op één plek bij OnePlanet aan betekenisvolle oplossingen. Met al deze medewerkers geloven we dat technologie een kans biedt om het leven op aarde gezonder en duurzamer te maken. Dat is onze drijfveer.”

Verschillende duurzame innovaties van OnePlanet ontvangen subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwsgierig naar projecten, bij jou om de hoek? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl. Wil je meer lezen over OnePlanet zelf? Neem dan een kijkje op hun website! Je leest daar alles over hun laatste onderzoeken en bevindingen.

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk

 

Lisanne Peters van ArtEZ University of the Arts mag zich de Innovatiefste Student van Nederland 2023 noemen. Zij won met haar initiatief Symbiomatter de groeireis door Silicon Valley én de golden ticket naar The Next Web Amsterdam 2024.

Foam is doorgaans gebaseerd op plastic wat resulteert in enorm veel afval aangezien de levensduur van het materiaal veel langer is dan de gebruiksduur van het product. Symbiomatter biedt een oplossing die 100% biologisch afbreekbaar is.

De nationale wedstrijd werd uitgezet door Gelders innovatieplatform INNOVATE en het grootste populair wetenschappelijk magazine van Nederland, Quest. Voor het derde jaar op rij gingen zij samen op zoek naar de nieuwe generatie changemakers: studenten die de wereld duurzamer, gezonder en/of eerlijker willen maken. Uit een kleine 100 inzendingen vanuit heel Nederland werden de 8 meest veelbelovende initiatieven geselecteerd. Deze 8 finalisten doorliepen in september een intensieve bootcamp met diverse trainingen en coaching om hun initiatief verder te ontwikkelen. Op de finaleavond werd middels een live pitch battle in Musis Arnhem besloten wie de winnaar werd. De jury bestond uit: Maartje de Gruyter (adjunct-hoofdredacteur Quest), Christiaan Holland (directeur Startclub Arnhem) en Joep Stokkermans (directeur R&D ITEC).

Winnares Lisanne (Innovatiefste Student van Nederland 2023): “Nu laten we eindelijk zien dat we toe zijn aan een duurzame toekomst.”


Foto: Elske Nissen voor INNOVATE


Over INNOVATE
Innovatieplatform INNOVATE verbindt bedrijven, onderwijs en overheid met programmering over innovatie ten behoeve van de maatschappelijke vraagstukken. Middels verschillende activiteiten maakt INNOVATE een breed publiek enthousiast voor nieuwe technologieën en ideeën. INNOVATE is een initiatief van Stichting De Innovatiefabriek. Andere initiatieven van INNOVATE zijn De Nacht van de Ruimte, INNOVATE Festival, INNOVATE Experience en de INNOVATE Meetups. Klik hier voor meer informatie over Innovate.

Meer informatie en interviewverzoeken:

Julian Leijser
Community Manager De Innovatiefste Student van Nederland 2023
julian@innovatefestival.nl
+31 6 81483222

Valerie van Zuijlen
Projectleider De Innovatiefste Student van Nederland 2023
valerie@innovatefestival.nl
+31 6 53594639

‘Leo’, de ‘Battery Life Extender’ van de Nederlandse groene startup Liion Power is nu verkrijgbaar via Kickstarter. In ongeveer een dag na de launch op 12 september ontving de startup al meer dan €50.000,- euro aan pre-orders. Dit betekent dat het slimme apparaatje dat batterijen in laadbare elektronica duurzaam oplaadt op de markt komt. Een mijlpaal voor de jonge ondernemers Jardo Stammeshaus (28) en Reuben Moore (32), die verbonden zijn aan de VU StartHub Amsterdam. Na jaren van ontwikkeling en het winnen van diverse aanmoedigingsprijzen, waaronder de Green Challenge (2021) en de Innovatiefste Student van Nederland (2021), is er hard toegewerkt naar dit moment van lancering.

“Wij zien dat voor veel mensen een versleten batterij een belangrijke reden is om een nieuwe smartphone, koptelefoon, laptop of bijvoorbeeld muziekboxen te kopen. Dat is zelfs een groot onderdeel van het verdienmodel van elektronicaproducenten: de batterijen zijn dusdanig ingebouwd dat ze nauwelijks te vervangen zijn en er dus een nieuw apparaat moet worden gekocht. Op die manier wordt de groeiende berg e-waste een steeds groter probleem en daar willen wij met Liion Power iets aan doen.” – aldus de initiatiefnemers.

De ‘USB Battery Life Extender’ zorgt ervoor dat de lithium batterijen in oplaadbare consumenten elektronica slimmer en duurzaamer worden opgeladen. Hiermee wordt de levensduur van de batterij en daarmee van het apparaat met tot wel 50% verlengd. Zo vermindert de Battery Life Extender niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar bij gebruik voor meerdere apparaten is de terugverdientijd slechts enkele maanden.

Achtergrond

In 2020 ontstond het idee voor de Battery Life Extender tijdens een afstudeeronderzoek naar batterij degradatie voor de Master Natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de jaren die volgden werd het idee verder uitgewerkt en wonnen de initiatiefnemers diverse aanmoedigingsprijzen. Liion Power stond in 2021 in de finale van de duurzaamheidswedstrijd van de Postcode Loterij en won €100.000,- euro. Door die prijs kon er verder aan de ontwikkeling gewerkt worden. Ook won Liion Power een startup groeireis naar Silicon Valley, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (2022). Daar mochten zij hun innovatie pitchen voor o.a. Marc Tarpenning, een van de founders van Tesla.  Met de lancering via het platform Kickstarter, een Amerikaans initiatief waarop nieuwe, creatieve uitvindingen en projecten worden gelanceerd om productiekapitaal te verzamelen, hoopt Liion Power op een ruime internationale belangstelling.

Over de initiatiefnemers

Founder Jardo Stammeshaus (1995) won als student de felbegeerde titel ‘Innovatiefste Student van Nederland’ voor zijn idee van de Battery Life Extender na het simultaan afronden van zijn Masters in Natuurkunde (cum laude) en Science Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Co-founder Reuben Moore (1990) is afgestudeerd engineer aan de TU Delft en is tevens bezig met het ontwikkelen van air-to-water technologie, om het groeiende drinkwaterprobleem wereldwijd aan te pakken.

Aan de startup Liion Power werd in de ontwikkelingsfase al aandacht besteed in onder meer de Volkskrant, NRC, Trouw, De Telegraaf, Quote, Linda., Koffietijd en Humberto Tan (Radio 1).

De Kickstarter pagina van Liion Power en de Battery Life Extender is hier te vinden.

Na 3 jaar stopt Mark Spijker als algemeen directeur bij het Arnhemse innovatiefestival INNOVATE. “Ik kijk met veel trots terug op wat we de afgelopen jaren samen hebben neergezet en blijf INNOVATE natuurlijk nauw volgen”. Het bestuur van Stichting de Innovatiefabriek, de organisator van INNOVATE, bedankt Mark voor zijn inzet en toewijding de afgelopen jaren waarmee hij heeft gezorgd voor mooie en innovatieve programma’s zoals o.a. de Nacht van de Ruimte. Voorzitter Berry Kessels: ‘Mark heeft INNOVATE op een hoger niveau gebracht zowel online als met de verkiezing van de Innovatiefste Student van Nederland.’ De organisatie gaat de komende maanden in alle rust op zoek naar een vervanger voor Spijker. Creatief directeur Hilmer Thijs zal in de tussentijd de taken van algemeen directeur overnemen.

Chiptechnologie maakt ons super-human. Chips maken niet alleen het internet of elektrische auto’s mogelijk, ze maken onze generatie veel slimmer, gezonder en sterker dan voorgaande generaties. Daarnaast spelen ze ook nog eens een cruciale rol in het oplossen van de wicked problems zoals bijvoorbeeld het klimaat en de energietransitie. We kunnen er niet omheen: Wij zijn de chipgeneratie.

Maar, wat kunnen die kleine chips nu eigenlijk? En waar gaat deze ontwikkeling naartoe? Lopen we over 10 jaar allemaal rond met een chip in ons lichaam?

Ontdek de toekomst van chips op 24 november 2022 tijdens deze speciale INNOVATE meetup in de grote zaal van Lindenberg Nijmegen.

Inloop: 19.30, Start programma 20:00, Einde programma 21.30. Einde borrel 22.30.

Programmapartners van deze meetup zijn Nexperia, NXP en ITEC.

INNOVATE wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Rabobank, Industriepark Kleefse Waard en The Economic Board – Lifeport.

De Innovate Experience 2022 is gratis en voor iedereen die wil weten hoe de wereld van morgen eruit ziet. We nemen Musis Arnhem op zaterdag 15 oktober van 10:00 tot 17:00u over met een pop-up expositie vol innovaties die je kunt beleven en maar liefst 8 interactieve sessies.


Pop up expositie

Op de expositie kun je gratis de nieuwste innovaties bekijken en uitproberen. Kunstenaars, wetenschappers en technici tonen hier hun allernieuwste creaties. Maak kennis met de toekomst en de innovators die hier aan werken. Met bijdragen van o.a: Wonderfoon, Stichting CASTODIAN – Safe Helmets, NovioCare, Studio Synergy, Edibles, Helix Aerial Vision, Ecoforma, NXP, Radboud Universiteit, HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen, Alliander, Spectrum Solarteam, Hogeschool van Hall Larenstein Aeres Zonnebootteam, Arnhem Aan, Arnhem Klimaatbestendig, LABNEST, Foodswapp, Statieheld, Legendary Learning, Atelier Revive, BioPanel, Deftpower, Happy Soaps, Strito Studio, AeroCount, Rijnstate, Nexperia, Venema E-Mobility, Lilian van Daal, Reef Support, Van Hall Larenstein, 4×4 Electric, Studio Floris Schoonderbeek en meer!

Interactieve sessies

In samenwerking met diverse partners organiseren we een inhoudelijk programma met 3 areas vol interactieve sessies voor experts, startups, jong talent en ook algemeen publiek. Meer informatie over de sessies volgt. Wil je deelnemen aan één of meer interactieve sessies? Schrijf je dan in via onderstaand formulier:

De Toeslagenaffaire: waarom het gebruik van A.I. gaat over mensenrechten
Met: Vanja Skoric & Berna Keskindemir
Tijd: 11.00 – 12.00

Afgelast: Wat zijn NFT’s en hoe werken die in de echte wereld? 
Met: Yan Paul Dubbelman van ThisIsReal.xyz
Deze sessie gaat helaas niet door.

De Metaverse. Wat is dat? En wat kunnen we er nu eigenlijk mee?
Met: Randall van Poelvoorde
Tijd: 12.15 – 13.15

Energie van de toekomst; hoe innovaties de energietransitie versnellen
Met: Peter de Koning, Alliander
Tijd: 13.30 – 14.30

Innovatie in educatie door inclusie 
Met: Elmar Noteboom van InDifferent
Tijd: 13.30 – 14.30
Let op: Inschrijven voor deze workshop is niet meer mogelijk

Hoe we met de Ocean Cleanup de grootste plastic opruimactie ooit begonnen
Met: Florian Dirkse mede-oprichter Ocean Cleanup
Tijd: 14.45 – 15.45

Gaat crypto de financiele wereld overnemen?
Discussie met o.a. Toon Schraven (BLOX) o.l.v. Edwin Verdurmen
Tijd: 16.00 – 17.00

Afgelast: Hoe maken we van Arnhem de Energiehoofdstad van Europa?
Met: Jeroen Herremans, Connectr
Deze sessie gaat helaas niet door.