NXP en de HAN zoeken naar ‘lastpakken’ die écht anders durven te denken

 “De Innovatiefste Student van Nederland” wordt bijgestaan door prachtige bedrijven en instanties met dezelfde, gedeelde missie. Onze moderne wereld staat bol van complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en technologie. Daarvoor moeten we samenwerken, kennis delen en bevlogen jongeren kansen geven om met verfrissende oplossingen te komen. Oude denkpatronen hebben definitief geen bestaansrecht meer vanwege de toegenomen druk. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en NXP Semiconductors denken hier net zo over en gaan een samenwerking aan waarin kennis, kunde en creativiteit uitgewisseld wordt. Dat gaat zorgen voor onverwachte oplossingen vanuit nieuwe invalshoeken! 

Innovatie is absoluut noodzakelijk om de uitdagingen van vandaag én morgen het hoofd te bieden. O.a. klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwcrisis kunnen alleen opgevangen worden op het moment dat we er flink de schouders onder gaan zetten als maatschappij. Om zo voorbereid mogelijk de toekomst in te gaan is het van belang dat het onderwijs, de bedrijfswereld én onze overheid samenwerken om tot de juiste oplossingen te komen. Rob Verhofstad van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Jean Schreurs van NXP Semiconductors vertegenwoordigen hun eigen instituut en zetten gezamenlijk een handtekening onder het document genaamd: Verkenning Duurzame Samenwerking. 

Bright minds die slim, schoon én sociaal kunnen denken en handelen

Rob is voorzitter van het College van Bestuur bij de HAN en Jean is de directeur van NXP Nederland. Eenmaal in gesprek zit de energie er bij beide heren goed in. “Bringing together bright minds, dát is wat we hier aan het doen zijn” stelt Jean gepassioneerd. “We willen zoveel mogelijk kennis bij elkaar brengen én technologische oplossingen bedenken om de wereld veiliger, beter, duurzamer en socialer te maken.” Dat is iets waar Rob zich ook direct in herkent. “Slim, schoon en sociaal. Dát zijn de speerpunten van de HAN. We willen echt dat al onze 37.000 studenten en 4300 medewerkers motortjes worden om de samenleving nog beter te maken. Daarnaast willen we dat ze altijd in gedachten houden: ‘Met welk achterliggend doel doe ik dit?’”.

Wie (onder)zoekt zal vinden

Beide partijen begrijpen hoe noodzakelijk kennisdeling tegenwoordig is. “Die kennis en nieuwe, verfrissende ideeën hebben we écht nodig om vooruit te komen. Om die reden investeren we als bedrijf in het delen van kennis en sponsoren we talloze studententeams om hen niet alleen financieel, maar zeker ook met onze producten en technisch advies te ondersteunen” vertelt Jean trots. Ook bij de HAN zijn ze intensief bezig met kennisdeling. “We hebben toevallig binnenkort een meetup met lectoren van verschillende hogescholen om te praten over energietransitie en het gebruik van waterstof. Iedereen praat daar vanuit zijn eigen specialisme om zo de gezamenlijke missie zo goed mogelijk te dienen. 

Met het ‘Verkenning Duurzame Samenwerking’ document tekenen beide heren voor een samenwerking die veel dieper gaat dan het aanleveren van stagiaires en lectoren. Het moet oplossingen bieden voor de vraagstukken die in rap tempo op onze maatschappij afkomen. Middels deze samenwerking brengen de HAN en NXP denkkracht en creativiteit van jonge, gemotiveerde studenten bij elkaar om écht van betekenis te kunnen zijn. Jonge, ambitieuze mensen gaan hierdoor in de nabije toekomst een nóg grotere rol spelen in het oplossen van deze problemen. 

Missie gedreven samenwerkingen vormen de oplossing voor de toekomst

Overal in Nederland (en ver daarbuiten) poppen onderzoeken en ideeën op die bijdragen aan een betere toekomst. “Het is prachtig om te zien dat een bedrijf als Lightyear dit jaar de eerste auto’s produceert voor consumenten die  rijden op zonne-energie. Dat project startte ooit met World Solar Challenge in Australië en het bedrijf heeft nu ruim 500 medewerkers. Veel mensen beseffen niet dat uit dat soort projecten de oplossingen voor de toekomst kunnen ontstaan.” stelt Jean van NXP. Een ander onderwerp waarbij techniek en innovatie prachtig samenkomen is ‘platooning’. 

Dat is een nieuwe techniek – waaraan overigens ook NXP bijdraagt – waardoor vrachtwagens heel dicht op elkaar kunnen rijden waardoor tot 10% minder brandstof wordt verbruikt vanwege de geringere luchtweerstand. Een perfect voorbeeld van hoe innovatie kan leiden tot minder energieverbruik. Rob licht verder toe: “Platooning klinkt fantastisch, maar we moeten dan ook de aanpassing aan bruggen, wegen en infrastructuur niet vergeten.” Dat is de reden dat een multidisciplinaire benadering zo noodzakelijk is voor een duurzame toekomst! 

Nieuwe doelgroepen aanboren op het gebied van techniek

Naast het delen en samenbrengen van kennis is ook het verbreden van de ‘technische’ doelgroep van groot belang. “Bij NXP hebben we recent meiden uitgenodigd en in gesprek laten gaan met uitvinders van NXP. Gewoon om dat gesprek op gang te brengen. Eén van onze uitvinders liet daar zien dat je met alleen een appel genoeg elektriciteit kunt opwekken om een lampje te laten branden. In fruit zit tenslotte ook energie. Als je de reacties kijkt van die meiden dan zie je direct hoe gaaf zoiets kleins kan zijn. Je brengt daarmee de techniek naar jongeren toe.” vertelt Jean. 

Ook bij de HAN zijn ze bezig met doelgroepen die actief zijn met techniek. “Het verbinden van een purpose aan techniek is een mooie manier om een bredere doelgroep aan te spreken.” stelt Rob. “Zo zien we heel duidelijk dat Circulaire Techniek beduidend meer meiden aantrekt dan bijvoorbeeld Civiele Techniek. Missie gedreven bedrijven komen daarnaast makkelijker aan personeel om dezelfde redenen” vertelt Rob. “Bij een bedrijf in Utrecht dat bussen ombouwt tot elektrische lichtgewicht bussen werd mij verteld dat het heersende personeelstekort totaal niet van toepassing is op hen. Zo zie je maar hoe belangrijk purpose is bij een bedrijf. Ook in het aanroepen van talent en personeel.”

Op zoek naar rebellen, lastpakken en omdenkers 

Die missiegedreven bedrijfsvoering zien we daarnaast terugkomen in de ‘employer branding’ van NXP. “Jonge mensen willen het gevoel hebben dat ze actief bijdragen aan de maatschappij. Als werkgever moet je dat dan ook uitdragen. De medewerkers die het anders en beter willen doen moet je de ruimte en de middelen geven om ernaar te handelen. Zo kom je samen verder.” Jean ligt dat toe met een voorbeeld. “Recent kreeg ik bericht van ons facility management. Ze hadden het plan om waterbesparende toiletten te installeren in een gebouw. Helemaal top! Maar binnen tien minuten kwam daar een mailtje achteraan van een jonge medewerker die zich afvroeg waarom we niet naar toiletten keken die helemaal geen water gebruiken. Dát is de instelling die we zoeken.” 

“Het zijn die lastpakken die wij willen opleiden!” zegt Rob lachend. “Dat is echt onze ambitie. Vorig jaar zaten studenten van ons in de finale van ‘De Innovatiefste Student van Nederland’. Dat is nu nog een voorhoede, het zijn tenslotte maar een paar studenten. Wij streven ernaar dat iedere student die onze school verlaat de vraag kan beantwoorden: Waarin maak jij het verschil? Dan mag het antwoord nog zo divers zijn. Het gaat erom dat we die vraag normaliseren en dat we studenten bewust maken van hun kracht om actief bij te dragen aan betere toekomst.”

Wie durft het aan? 

“Uiteindelijk zoeken we naar jonge mensen die écht een knuppel in het hoenderhok durven te gooien. Die verder durven te denken.” stelt Jean. Rob vult dat direct aan: “Inderdaad. Dat is een bepaalde disruptie die voortkomt uit urgentie. En dat is nodig. Het triggert mij direct zodra ik iemand hoor zeggen ‘Dat doen we dus helemaal verkeerd’. Een winnaar van een wedstrijd zoals ‘De Innovatiefste Student’ moet mijns inziens ook aan kunnen tonen waaróm diegene zijn innovatie bijdraagt aan een betere wereld.” Jean vult aan: “We hebben in principe nog 5 jaar om met iets op de proppen te komen dat ons kan redden in de toekomst. Dan houden we een krappe twee jaar over om de gezamenlijke doelen voor 2030 ook daadwerkelijk te bereiken.”

Hét idee dat de toekomst gaat redden.
De samenwerking tussen HAN en NXP is een van de vele vormen die bijdraagt aan de gezamenlijke doelen van 2030. Uiteindelijk is dat ook het doel voor ‘De Innovatiefste Student van Nederland. Wie weet wordt in de finale hét idee geopperd waarmee we de energietransitie, verduurzaming of huidige woningcrisis constructief kunnen aanpakken. Dat creëert een betere wereld voor onszelf én alle toekomstige generaties. Hoe mooi zou dat zijn? De finale van ‘De Innovatiefste Student van Nederland’ vindt plaats op 13 oktober. Houdt de kanalen van INNOVATE in de gaten voor meer informatie.

 

 

De 3D-printer gaf ontwerper Michiel van der Kley de kans om buiten de gebaande paden te denken. “Bedenken, maken en verkopen: je kan het opeens allemaal zelf doen. Dat maakt de wereld een stuk democratischer. Heel interessant!”

De claim van de 3D-printer was ‘now your imagination is your only limitation’, maar daar is Michiel het niet mee eens. “Er kan nog heel veel niet met een 3D-printer. Maar een 3D-printer heeft wel een compleet andere vormentaal. Daar was ik erg benieuwd naar.” Van hout maak je bijvoorbeeld rechte planken, want daar zijn zaagmachines op ingesteld. Bakstenen en staal hebben ook logische lijnen. “De 3D-printer is echter vrij, dus wat is dan de vormtaal?”

Michiel wil dat bouwen net zo democratisch wordt als foto’s maken. “Iedereen heeft een telefoon met een camera en kan foto’s maken. Zo moet het ook met bouwen gaan. Natuurlijk gaan bouwbedrijven zich      verzetten tegen dat proces. Maar we moeten die stap naar toegankelijkheid gewoon zetten. Nu heb je als leek nog totaal geen kansen, en ik vind dat dat beter moet. Een 3D-printer kan daar een grote rol in spelen.” 

Samen bouwen

“Waarom zou je met een 3D-printer rechte vormen bouwen? Die zijn er al!” Project EGG was voor Michiel de eerste stap naar een nieuwe ontwerpfilosofie. “Ik vroeg iedereen die een 3D-printer had om mee te doen. Het project sloeg in als een bom, want dit was in de tijd dat iedereen nog de Eiffeltoren printte.”

In Project EGG mocht iedere deelnemer één bouwsteentje van een grotere constructie ontwerpen. “Uiteindelijk waren het 5000 unieke blokjes. Heel anders dan bij bakstenen, waar elk onderdeel precies gelijk moet zijn. Elk blokje had een specifieke vorm en plaats, en het bouwwerk kan maar op één manier in elkaar gezet worden.”

Impact maken met nieuwe technieken

Project EGG was voor Michiel een prachtige eerste stap, die naar meer smaakte. “Ik gaf een lezing in Nijmegen, op een bijeenkomst van de Provinciale Staten. Ik had het over mijn Project EGG en mijn verdere ideeën. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de provincie Gelderland mij financierde om testen te draaien met het printen van beton.”

Na twee jaar testen kreeg Michiel hoog bezoek. “Het ministerie van Infrastructuur en Waterwegen kwam samen met Rijkswaterstaat een kijkje nemen. Ze hadden door dat ik op een nieuwe, andere manier wilde bouwen. Ik vond de bouwwereld extreem conservatief en wilde het bouwproces vrijer maken. Innovatiever. Elk bouwbedrijf zegt innovatief te zijn, maar dat zijn ze uiteindelijk helemaal niet.”

“Door een 3D-printer te gebruiken zit je niet meer vast aan bouwbedrijven die met trage, vastgeroeste methodes werken. Als ik iets ontwerp en print, kan ik het plaatsen. Je slaat alle stappen met constructeurs en ingenieurs over”, vertelt Michiel. “Zij kunnen hun kennis gebruiken in het voortraject, bij het digitale model.” Uiteindelijk kreeg Michiel de vraag of hij een brug wilde ontwerpen voor Nijmegen, als aandenken aan de titel European Green Capital 2018.

Vormen uit de natuur

“Alles liep anders dan ik had verwacht. Mijn printplannen bleken té experimenteel. Uiteindelijk ben ik gaan samenwerken met de TU Eindhoven.” Michiel kijkt in zijn ontwerpen niet alleen naar de techniek en de impact, maar natuurlijk ook naar de schoonheid. “Daarom werk ik graag met vormen uit de natuur. De brug in Nijmegen heb ik gebaseerd op een schelp. Je volgt automatisch de lijntjes door het materiaal.”

3D-printen geeft Michiel ook de mogelijkheid om veel duurzamer te werken. “Je rekent uit waar de krachten lopen in een ontwerp en print dan alleen de delen die nodig zijn.” In theorie klonk hem dat fantastisch in de oren, maar de praktijk viel een beetje tegen. “Ik moest samenwerken met bestaande bedrijven, die helemaal terugvielen in hun oude manieren van werken. Terwijl ik juist met dit project op zoek was naar nieuwe manieren. Dat vind ik de taak van een ontwerper: écht nieuwe dingen maken, iets verbeteren.”

Nieuwe doelen

Michiel focust zich nu op 3D-geprinte tiny houses in Vlaanderen. “Ik vind veel bestaande tiny houses niet echt goed. Vaak is er ook niet nagedacht over de ontwerpbasis, waardoor de huizen niet elegant of gebruiksvriendelijk zijn. Dat wil ik oplossen. Ook wil ik de huizen beter laten passen bij het landschap.” 

Circulair bouwen is zijn nieuwe uitdaging. “Onderdelen uit oude producten halen en daar iets nieuws van maken, dat is toch top. Dat triggert me. Als je panelen voor huizen print, laat je gewoon ruimte over voor isolatie, stroom en verwarmingen. Zo heb je veel minder materiaal nodig en kan je als gebruiker ook nog zelf aan de slag.”

We willen allemaal nog lang kunnen genieten van onze planeet. Maar als we dan moeilijke keuzes moeten maken, kiezen helaas nog steeds de meeste mensen voor gemak. Jeanne van Ittersum is oprichtster en mede-eigenaar van Trash’ure Taarten en gaat wel voor de moeilijke keuzes. “Van bedrijfsvoering tot aan ingrediënten: wij zijn duurzaam en dat kan lang niet iedereen zeggen.”

“Tijdens mijn studie Milieukunde zat ik op kamers. Dat was tijdens de periode dat die 35%-stickers op producten kwamen. Als je het dan niet kocht, werd het product weggegooid. Ik merkte dat ik het deprimerend begon te vinden om boodschappen te doen, want ik kon nooit genoeg kopen om al die stickers te laten verdwijnen. Zo is het idee voor Trash’ure Taarten ontstaan.”

Nog voor Trash’ure Taarten

Voordat Jeanne begon met Trash’ure Taarten, hield ze zich al bezig met duurzaamheid en eerlijk ondernemen. Zo analyseerde ze de levenscyclus van een koffiezetautomaat, vooral qua duurzaamheid. “Van de productie tot aan de end-of-life-fase analyseerde ik het product. Ik merkte dat er in de productindustrie erg veel gesjoemeld wordt met duurzaamheid. Energielabel A zegt bijvoorbeeld helemaal niks over hoe het product is geproduceerd. Als je dan een product duurzaam noemt, vind ik dat je het gewoon volledig moet doen”, legt Jeanne uit.

“We zijn een banketbakkerij. We maken hartige en zoete gebakjes van reststromen zoals groente en fruit dat anders wordt weggegooid. Zo hopen we voedselverspilling tegen te gaan. Maar we gaan nog een stuk verder! Zo zijn ook onze ingrediënten duurzaam, dat doen we door ons zoveel mogelijk te richten op de kortste ketens. Granen uit Gelderland bijvoorbeeld, die ondersteunen weer de biodiversiteit”, legt Jeanne uit.

Kijken naar de impact

Trash’ure Taarten doet er alles aan om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. “We gaan volledig plantaardig te werk om nog meer planeetwinst te behalen. Alles is veganistisch. Zo houden we niet alleen rekening met mensen, maar ook met dieren. Daarnaast kijken we per ingrediënt wat de milieu-impact is. We gebruiken bijvoorbeeld heel weinig chocola en kokos, want deze hebben een grote impact op het milieu.” 

Als je dacht dat het niet duurzamer kon, is ook de bedrijfsvoering milieuvriendelijk! “Vanaf het begin af aan rijden we volledig elektrisch. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk met duurzaam verpakkingsmateriaal te werken. Zo zijn de verzenddozen en de kaartjes die je mee kan sturen, gemaakt van paperwise. Dit zijn bladeren en stengels die overblijven van de oogst en worden verwerkt tot grondstof voor papier. Ook draaien we volledig op Hollandse groene stroom.”

Thuis voelen in een land waar je woont

Jeanne voelt met Trash’ure Taarten een grote verantwoordelijkheid. Daarom maakt het bedrijf zich niet alleen sterk voor duurzaam eten, maar ook voor eerlijk eten. “We veroorzaken als westerse landen een klimaatprobleem met veel migratie als gevolg. Om maar even een voorbeeld te noemen: brood is het meest verspilde product in Nederland. Een product dat zorgt voor uitdroging en werkloosheid. En wij gooien dit in grote aantallen gewoon weg, zonder er over na te denken.” 

Daarom zet Jeanne vluchtelingen in als medewerkers. “Ieder jaar hebben we ongeveer 25 medewerkers die bij ons een traject starten. We begeleiden ze op verschillende manieren, zodat ze uiteindelijk een definitieve aanstelling krijgen, een studie gaan doen of ander werk vinden waardoor ze geen uitkering nodig hebben. We vinden het belangrijk om ook deze mensen zich thuis te laten voelen in het land waar ze nu wonen. We hopen dat ze zich daardoor onderdeel gaan voelen van Nederland.”

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk

In de wereld van morgen moeten we kennis en kunde van verschillende branches efficiënt met elkaar verbinden. Om creatieve oplossingen te verzinnen heb je andere invalshoeken nodig. Florine Dams is projectleider en business coach bij Mercator Launch in Nijmegen, de preincubator van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Dagelijks zijn zij druk met het verbinden van ondernemende studenten, onderzoekers en innovatie. Geen wonder dat Mercator Launch een perfecte partner is in de zoektocht naar ‘De Innovatiefste Student van Nederland’!

ALLEEN SAMEN IS HET PAKKET COMPLEET

Als Projectleider en Businesscoach bij Mercator Launch help ik studenten, alumni en onderzoekers om de wildste (business) ideeën, producten of startups te ontwikkelen. We stimuleren hen om innovatieve ideeën uit te werken waarmee écht impact gecreëerd kan worden. Om die reden dichten wij het gat tussen een idee, de markt en alle bijhorende risico’s. We kijken in iedere situatie naar wat nodig is om daar vervolgens zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Mercator Launch is dan ook niet gericht op resultaten die uitsluitend zijn gericht op KPI’s of omzet. “Zowel studenten als onderzoekers kloppen vaak bij ons aan met een nieuw idee. Onze rol is om alle betrokkenen te voorzien van zo sterk mogelijke hulp. Als daarvoor een verbinding gelegd moet worden, dan faciliteren we die. De ‘probeerfase’ is in dat traject van levensbelang. Dat is dan ook een inherent onderdeel van de trajecten die je bij ons kunt volgen,” stelt Florine. ” samen gaan we altijd op zoek naar de levensvatbaarheid van een mogelijk impactvol idee.” 

SPRINGPLAK VOOR ENTHOUSIASTE CREATIEVE STUDENTEN

Het woord “Launch” is dan ook niet voor niets onderdeel van de naam. “We bieden echt een springplank. Zodra een startup eenmaal is gevestigd en klaar is om te groeien, dát is het moment dat wij ons terugtrekken. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk studenten, onderzoekers en jonge ondernemers helpen om hun ambities waar te maken.” De uiteenlopende trajecten die Mercator Launch aanbiedt ondersteunen dan ook op verschillende niveaus. Van verkennende trajecten tot aan het serieus zakelijk uitbouwen van je onderneming. 

De meeste ideeën ontstaan bij creatieve, andersdenkende studenten óf komen voort uit onderzoek. “De onderzoeken die gedaan worden bij (o.a.) de Radboud Universiteit zijn doorgaans zeer vooruitstrevend. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar technieken die gebaseerd zijn op computers die op dit moment nog niet eens bestaan. Dat is ongelofelijk he? Daar zijn we dan ook erg trots op. Op de gemiddelde innovatiebeurs kunnen we wat dat betreft meedoen met de grote spelers op de markt.” 

VELE HANDEN MAKEN ALLES BEHALVE GEMIDDELD WERK

Door de uiteenlopende sectoren die zich bevinden binnen de Radboud Universiteit, doen zij mee met die grote spelers. Dat ten opzichte van veel hogescholen en/of universiteiten die zich richten op één sector of branche. Dat maakt het werk voor Florine zo leuk. “De onverwachtse combinaties die ontstaan vind ik zo bijzonder. Daar krijg ik persoonlijk heel veel energie van. De verbinding leggen tussen studenten, onderzoekers, sectoren en dat ze elkaar opzoeken en vinden wanneer dat nodig is.” 

Ondanks dat er voor studenten geen kosten aan het traject verbonden zijn, wil Mercator Launch daar één ding duidelijk voor terug: commitment. “We vinden het zo belangrijk om te werken aan de uitdagingen van de toekomst. Maar dat doen we alleen zodra de student in kwestie ook echt gemotiveerd is. Dat vergroot de slagingskans van de startup en zorgt in the end voor veel meer impact in onze maatschappij. Daarnaast gunnen wij het studenten ook heel erg om impact te kunnen maken. En dat voelt goed! Win-winsituatie dus.” 

DE TYPISCHE JUST DO IT MENTALITEIT

Florine is dan ook blij met de samenwerking rondom ‘De Innovatiefste Student van Nederland’. “Het zou toch eeuwig zonde zijn als mensen met een goed idee dat voor zichzelf houden op hun zolderkamer. Nee, je moet er gewoon voor gaan! En natuurlijk gebeurt dat met vallen en opstaan. En daar helpen we je bij.” Van een ‘Discovery’ traject tot aan een ‘Venture’ programma waarbij je écht gaat starten met je onderneming: Mercator Launch got your back! Check hier welke trajecten zij aanbieden. 

Innovatie is van belang in ieder vakgebied. Zelfs een sector die vaart op historie en een oud ambacht ontkomt niet aan een zeer snel veranderende toekomst. Zo is de advocatuur bij uitstek een beroepsgroep die qua opleiding nog gestoeld is op de wijze uit de tijd van het gilde. Daarnaast heeft de juridische wereld ook een ‘behoudend’ imago. Volgens Erik en Claudine van De Kempenaer Advocaten slaan zij de brug tussen deze historie en de innovatieve technieken en omgangsvormen die nu relevant zijn. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Samen met De Kempenaer zoekt INNOVATE gepassioneerde studenten met hét gouden idee voor de vraagstukken van morgen.

OUD MAAR VERTROUWD

“Het eeuwenoude ambacht van de advocatuur heeft ons geleerd om altijd door te vragen in plaats van meteen het antwoord proberen te geven op de gestelde vraag.” Stelt Claudine Hermesdorf. Met haar jarenlange ervaring als advocaat en meerdere bestuurlijke functies is Claudine altijd op zoek naar diepgang. “We kijken altijd verder dan ‘alleen de zaak’. Weten wat er speelt, welke invloed bepaalde keuzes hebben en welke ontwikkelingen momenteel gaande zijn in de specifieke branche en/of de wereld. Dát maakt dat we een sterke dienst leveren.”

Haar collega Erik Duinkerke werd op de middelbare school gegrepen door het recht. Debatteren, doorprikken en alert zijn op onuitgesproken zaken zorgden voor de ‘spark’ die zijn advocatenvuur aanwakkerde. Ook hij vraagt door en pluist alle factoren die meespelen in een zaak grondig uit. “Doordat je de cliënt leert kennen, kun je beter en specifieker problemen oplossen. Ik krijg er ook écht een kick van als ik het schrijven van processtukken ineens zo’n welbekend eureka moment ervaar.”


Erik Duinkerke

BETROKKENHEID IS KEY!

Het is tekenend voor de aanpak van De Kempenaer. Écht contact maken, zakelijk betrokken zijn maar vanuit een persoonlijke en ongedwongen sfeer. Dat vormt het cement waarop De Kempenaer al meer dan 200 jaar bouwt aan het bedrijf. In al die tijd is de techniek nog nooit zo snel verandert als nu. “In de tijd dat ik begon hadden we per twee advocaten één secretaresse en was faxen de enige mogelijkheid om elektronisch iets te versturen. Een specifiek vonnis nodig hebben betekende urenlang bladeren in de bibliotheek. Tegenwoordig is dat allemaal bereikbaar met 3 drukken op de knop” vertelt Claudine. 

KENNIS DELEN = VOORUITGANG 

De bereikbaarheid, beschikbaarheid en deelbaarheid van kennis is een belangrijk goed voor Erik en Claudine. “Zowel binnen ons team als met onze cliënten blijven we onderling altijd in gesprek. Om nieuwe inzichten op te doen, om onze creativiteit aan te wakkeren of simpelweg om een andere kijk op zaken te krijgen.” Stelt Claudine. “Zo blijven we onze kennis opfrissen en creëren we een ruimer perspectief voor onszelf en de betrokkenen.” 


Claudine Hermesdorf

Zo was Erik vorig jaar bij de finale van de Innovatiefste Student en dat is hem goed bevallen. “Daar heb ik het inderdaad enorm naar mijn zin gehad en het was inspirerend om te zien welke creatieve innovaties daar werden gepresenteerd. Wat het extra interessant maakte was dat één student een innovatieve oplossing voor het juridisch werkveld presenteerde.” Zowel Erik als Claudine willen de studenten dan ook vragen om zich massaal op te geven om oplossingen te bedenken voor de (juridische) gaten in de markt van nu én van morgen. 

WANT, HOE PAKKEN WE DAT AAN?

Dat De Kempenaer kennis willen blijven delen staat vast. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot volgens Claudine. “De hamvraag is natuurlijk: Hoe gaan we dat nóg beter doen? De middelen zijn tegenwoordig massaal voorhanden, maar zitten mensen te wachten op een podcast of op geschreven artikelen? We zitten boordevol met relevante kennis, ervaring en modellen maar de vraag is hoe we dit over kunnen brengen op de wereld, zonder dat we in clichés vervallen.”

Zij hopen dan ook van harte dat kennisdeling een thema is dat behandeld gaat worden door de studenten. Daarnaast wil De Kempenaer jonge studenten informeren dat advocaten (en juristen) veel meer voor je kunnen betekenen dan men soms denkt. “Hoe start je een onderneming? Hoe bescherm je jouw unieke idee of product? En waar moet je op letten als je patent wil aanvragen bijvoorbeeld? Wij zijn ervan overtuigd dat de studenten van nu hun eigen toekomst en die van ons in handen hebben. Om die reden vindt De Kempenaer het altijd belangrijk om te investeren in de jeugd of andere innovatieve initiatieven.” 

WANT HET GEHEEL AAN KENNIS IS MEER DAN DE SOM DER DELEN

De vraag van De Kempenaer aan de studenten betreft dus het thema ‘Kennis delen’ en is luid en duidelijk: Wat zouden jullie bedenken om onze kennis over te brengen? Heb jij hier het gouden idee voor? Of kun jij wel wat kennis gebruiken? Neem dan contact op met De Kempenaer. Wil je meer weten over De Kempenaer? Tik dan hier!

De energietransitie moet sneller. We bevonden ons al in een race tegen de klok om het klimaat, maar met het wereldnieuws van nu is de energietransitie relevanter dan ooit. Hoe komen we los van ‘slechte energie’, en hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2035 energieneutraal zijn? Kom er achter tijdens de (gratis!) INNOVATE Meetup op 12 oktober op Industriepark Kleefse Waard.

Samen met programmapartner CONNECTR zorgen we voor een spectaculair programma waarin wetenschappers, ondernemers en ontwerpers je meenemen langs de allerlaatste innovaties op het gebied van de energietransitie. We leren over praktische toepassingen die in onze regio en daarbuiten gaan leiden tot een duurzamer en gezonder leven voor de huidige en toekomstige generaties. In een panelgesprek verkennen we diverse obstakels op de weg naar dit ideaalplaatje.

Kortom, een avond vol inspiratie en we gaan aan de slag! En dat begint met jouw aanmelding voor deze avond:

Ga naar de eventpage over de Energy Meetup

 

Het is geen geheim dat we binnen de energietransitie voor enorme uitdagingen staan. Innoveren is daarom niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Tot dit vurige besef kwam ook Hannah Hogenkamp, Directeur Innovatie A.I. bij Alliander. ‘We zullen we ons werk echt sneller, slimmer én anders moeten gaan doen”. Niet gek dus dat Alliander wil investeren in de generatie van de toekomst. Met de competitie ‘De Innovatiefste Student van Nederland’ zoekt INNOVATE studenten met ideeën om de wereld beter, eerlijker of duurzamer te maken. We doen dit niet alleen, maar met een aantal gelijkgestemde partners. Met trots stellen we je voor aan een partner die een belangrijke rol speelt in de oh zo belangrijke energietransitie: Alliander.

WERKEN AAN DE ENERGIE VAN VANDAAG ÉN MORGEN

We kennen allemaal een buurman die wild gepassioneerd is over zijn zonnepanelen. We hebben massaal een slimme meter thuis hangen en ons huishouden wordt steeds slimmer. Dat zijn duidelijke signalen dat wij als lokale bevolking een andere rol hebben gekregen in het gebruiken en opwekken van stroom. Hannah Hogenkamp werkt bij Alliander en is een van de mensen die hier flinke stappen in heeft gezet. Zij was, samen met een afdeling binnen Alliander én een team van deskundigen, verantwoordelijk voor de slimme meter in Nederland. En dat ging naar niet zonder slag of stoot.

“Het vroeg om een compleet nieuwe aanpak en we moesten écht pionieren. Het was diezelfde periode dat het begrip energietransitie om de hoek kwam kijken. Doordat consumenten tegenwoordig ook stroom aanbieden op het elektriciteitsnet is het klassieke concept van ‘vraag en aanbod’ compleet veranderd. Een huishouden is tegenwoordig zelf net zo goed in staat om energie op te wekken. Het elektriciteitsnet moet daarop aangepast worden. We moeten anders denken over opwekking, distributie en de verdeling van stroom. Maar boven alles: we moeten ons gebruik drastisch aanpassen.”

VAN NATIONAAL TERUG NAAR LOKAAL 

Hannah maakt duidelijk in hoeverre deze uitdaging onze hele samenleving aangaat. “We zullen het écht samen moeten doen. Als maatschappij moeten we gezamenlijk anders naar energie gaan kijken. De luxe dat energie altijd beschikbaar is zal in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zijn. In plaats daarvan gaan we ons gebruik aanpassen aan de (lokale) beschikbaarheid van energie. Zo zorgen we dat energie eerst lokaal verdeeld wordt en daarna pas landelijk, in plaats van andersom.”

Alleen door samen te werken en lokaal te kijken naar mogelijkheden kunnen energie-issues écht getackeld worden. Hannah haar eigen energie is overduidelijk voelbaar wanneer ze praat over deze onderwerpen. Het gaat haar aan het hart en dat merk je. Het vuur waarmee ze praat over de uitdagingen van morgen zoekt ze ook in de studenten die zich inschrijven voor ‘De Innovatiefste Student’. “De denkkracht van de nieuwe generatie kan essentieel zijn voor het oplossen van deze diepgewortelde problemen. Samen met hen willen we stukje voor stukje die puzzel leggen voor een duurzame toekomst.”

OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR UITDAGINGEN VAN NU

“We zoeken studenten die creatieve ideeën hebben voor onze twee grootste uitdagingen. Aan de ene kant: hoe veranderen we het gedrag van consumenten? Hoe maken wij hen bewust en hoe motiveren wij hen om écht anders met energie om te gaan? Aan de andere kant moeten we ons net uitbreiden en aanpassen maar hebben we daar niet altijd de mensen en middelen voor. Hoe vinden we de mensen die dit gaan doen? Dat zijn bij uitstek de twee grootste uitdagingen waar Alliander mee te maken heeft met oog op een toekomst waarin energie lokaal opgewekt, gebruikt en uitgewisseld gaat worden.”

“We gaan straks véél flexibeler om met energie. Om dat te bereiken moeten we slimmer gebruik maken van schaarse ruimte, middelen efficiënt inzetten en zullen we slimme oplossingen moeten verzinnen om overbelasting van het net te voorkomen.” Zo verkent Alliander het gebruik van een HoloLens om o.a een medewerker op meerdere plekken tegelijk in te zetten en hebben zij ‘Vluchtstrook’ opgezet. Dat is een noodverbinding die gebruikt wordt bij storingen. Dat is maar zo’n 5 dagen per jaar. Die overige dagen kunnen zij klanten hierop aansluiten voor duurzame energie. Deze klanten weten dan ook dat ze bij een storing tijdelijk geen stroom terug kunnen leveren.


WE DOEN HET SAMEN

Dat is uiteindelijk het allesomvattende credo waarmee Alliander zichzelf en de rest van Nederland voorbereid op een toekomst waarin het gebruik onze omgang van met energie een totaal andere rol gaat spelen. Alliander fungeert als groep waarin verschillende dochterondernemingen het netbeheer regelen, duurzame technologieën ontwikkelen en innovatieve oplossingen bieden voor energiemetingen en energiemanagement. Samen met de studenten die meedoen aan de ‘Innovatiefste Student van Nederland’ werkt Alliander aan een duurzame toekomst. 

 

Meer weten over Alliander en hun innoverende aanpak? Check hier hun verhaal.

 

“Minder beesten op je bord maakt de wereld anders, beter. Dat besef staat centraal in het restaurant.” Emile van der Staak is eigenaar en chef-kok bij restaurant de Nieuwe Winkel, dat tegenwoordig een bijna compleet veganistische kaart heeft. 

Emile vertelt dat hij nu 11 jaar bezig is met De Nieuwe Winkel. “Toen we begonnen, waren we een restaurant met weinig vlees en vis op de kaart.. Dat veranderde langzaam in een kaart waarin vlees en vis alleen nog maar garnituren waren. Op dit moment gebruiken we in het hele restaurant enkel nog een kleine hoeveelheid zuivel: room, boter en soms crème fraîche.”

Om alternatieven voor dierlijke producten te vinden heeft het restaurant een testkeuken ingericht. “In die keuken doen we onderzoek naar verdere oplossingen. Als je de weg van “minder beesten, meer planten” helemaal afloopt, ga je uiteindelijk ook van de zuivel af. Nu is dat nog lastig te vervangen voor iets dat net zo lekker is, maar we komen vast met een oplossing”

Midden in het gesprek wordt Emile onderbroken door een collega uit de keuken. “Ik ben bezig met dit bijgerecht Emile, maar hoe kan ik het slim snijden?” Ze bespreken vervolgens wat de meest efficiënte manier is, om snijafval zo veel mogelijk te voorkomen.

Chef regelzaken

Omdat Emile naast chef-kok ook eigenaar is, doet hij veel meer dan alleen in de keuken staan. “Ik ben overdag eigenlijk de hele dag bezig met ondersteunen en regelen. Het voorbereidende werk in de keuken voor ’s avonds doe ik niet meer. Dat heeft plaats gemaakt voor administratie, maar ook het stellen van belangrijke vragen. Waar gaat het bedrijf heen en hoe verhoudt dat zich tot de wereld om ons heen?”

Aan alles merk je dat het idee ‘wat wij eten, kan anders’ centraal staat in het restaurant. “Als je leest, ziet, en hoort hoe ons menu samenhangt met grote thema’s in de wereld, zie ik geen andere optie dan daar op reageren. Het milieu, de biodiversiteit, het klimaat, voedselethiek: we zien gewoon dat het niet werkt.” Emile noemt een eenvoudig voorbeeld: “Als je leest dat paling mede door overbevissing een bedreigde diersoort wordt, dan haal je het toch van de kaart? Dat is voor mij heel simpel.” 

Verander de norm

Met de Nieuwe Winkel wil Emile mensen laten zien dat we de norm kunnen veranderen, zonder dat het vervelend is. “We zijn nog steeds een restaurant dat gastronomie op de eerste plek heeft staan. We gaan mensen geen lekker eten afnemen, maar het vervangen door iets dat net zo lekker of lekkerder is.”

De ster en de groene ster die de Nieuwe Winkel van de Michelingids kreeg en de 2e plek ter wereld in de groene gids ‘We’re Smart’ laat zien dat het qua kwaliteit wel goed zit. “Dat is fijn, die erkenning. Met de voortrekkersrol die we  innemen, beïnvloeden we de opinie. Dat kan natuurlijk alleen als je kan laten zien dat het eten nog steeds lekker en van hoge kwaliteit is.”

Meer dan alleen de norm

De blik van Emile reikt verder dan het veranderen van de norm. Hij plaatst ook kanttekeningen bij de manier waarop we landbouwbedrijven. “Als je in ons klimaat niks zou doen, groeit er automatisch een bos. Wij werken samen met Wouter van Eck. Hij bedacht een systeem van landbouw dat is geïnspireerd op de werking van een natuurlijk bos en is op dat gebied echt een pionier.”

“Het is een revolutionaire vorm van landbouw. Die meebeweegt met de natuurlijke werking van een bossysteem. Als je dat een keer aanplant, aan de hand van een goed doordacht ontwerp gaat het vanzelf. De bodemvruchtbaarheid neemt toe en jaarlijks groeit het voedselbos in volume. Zonder input.”

Uiteindelijk heeft Emile als doel om met het restaurant grond te kopen en een eigen voedselbos aan te leggen. “Ik zie de noodzaak en draag daar graag aan bij. Wouter heeft me wat dat betreft echt geïnspireerd. Je hoort weleens de kritiek dat zo’n voedselbos niet de hele wereld kan voeden. Andersom kan je zeggen dat onze huidige vorm van landbouw, gericht op de zuivel en vlees dat zeker niet doet. In voedselbos Ketelbroek zie je in elk geval dat de oogst exponentieel toeneemt. Het werkt.”

De Oude Winkel

“Uiteindelijk hoop ik dat er meer initiatieven komen waarin planten centraal staan. Dat het gewoon normaal wordt en dat er grote talenten in mijn vak aanhaken om het mooier en beter te maken. Ik wil dat de Nieuwe Winkel een ouderwets restaurant wordt, waar niemand meer over praat. Dat we in de vergetelheid raken door nog mooiere initiatieven. Dan ga ik in een fijne stoel zitten met een goed boek en kijk ik toe hoe anderen de ideeën verder brengen.”

Damir Perkic is als oprichter van BE O Lifestyle van plan om de markt voor huishoudelijke producten helemaal om te gooien. “We willen de nieuwe plantaardige Tupperware worden. De BE O Bottle is de eerste stap.”

Het idee voor BE O Lifestyle begon met een waterfles. “Mijn zusje wilde voor mijn verjaardag een Dopper voor me kopen, maar die was uitverkocht. Ik ben toen meer over het product gaan lezen en kwam er achter dat het verhaal heel goed is, maar dat het nog veel beter kan op het gebied van duurzame materialen. Dat wilde ik zelf beter doen en zo is het idee voor de BE O Bottle ontstaan.”

Damir deed eerder al veel ervaring op in de plasticindustrie. “Ik werkte voor RPC, een van de grootste plasticfabrikant ter wereld. Ik leerde daar ook meer over bioplastics. Normaal plastic wordt gemaakt van aardolie. Wereldwijd wordt er meer aardolie verbruikt in de plasticindustrie dan in de gehele luchtvaartindustrie bij elkaar.”

Een duurzaam alternatief

“Veel producten van plastic zijn slecht ontworpen, waardoor recyclen heel moeilijk is. Daardoor komen die producten vaak in een verbrandingsoven terecht, wat opnieuw slecht is voor het milieu.” Het eerste product van BE O Lifestyle wordt daarom gemaakt van een bioplastic op basis van suikerriet en is de fles zo ontworpen dat het 100% gerecycled kan worden. “Dat materiaal neemt CO2 op tijdens de groei, waardoor het een veel duurzamere keuze is dan plastic van aardolie.”

Daarnaast wil Damir werken aan producten die herbruikbaar zijn. “Duurzaam produceren is maar één kant van het verhaal. Onze waterfles is herbruikbaar en daardoor ook duurzaam in het gebruik.” Een bijkomend voordeel voor het bedrijf is het feit dat mensen hun waterfles op veel verschillende plekken bij zich hebben. “Zo maken mensen toch een beetje reclame voor je merk.”

Meer dan een fles

Damir is nu samen met zijn team bezig met het ontwikkelen van meer producten. “De Bottle loopt al goed en wordt nu ook in andere winkels verkocht. In de WAAR-winkels, Odin supermarkten en in de Bijenkorf bijvoorbeeld. Maar het is als bedrijf altijd goed om een assortiment aan te kunnen bieden. Dat maakt je veel interessanter voor partners.”

Er komt daarom binnenkort al een tweede product aan, maar daar kan Damir verder nog niks over vertellen. “We zijn daarnaast ook aan het kijken naar nieuwe materialen, zoals bijvoorbeeld frituurolie. Dat soort materialen gooien we normaliter weg, maar daar zitten nog veel bruikbare grondstoffen in.”

Hij heeft verder grote plannen voor het bedrijf. “De logische stap is nu meer producten lanceren. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Eerst de Benelux en dan de rest van Europa.” Daar heeft het bedrijf niet alleen nieuwe investeerders voor nodig, maar ook een sterk team. “Marketing, sales, financiën en productontwikkeling, ons team moet het bedrijf op alle mogelijke vlakken ondersteunen om lekker te kunnen groeien.”

Alles uit eigen land

Volgens Damir zie je vaak dat bedrijven een fles uit het buitenland halen, om er dan hun eigen merk op te zetten. “Dat is veel goedkoper, maar het past niet bij onze duurzame idealen. We doen alles in Nederland, behalve de productie van matrijzen. Dat is helaas nog niet mogelijk op een andere manier.” 

Lokaal produceren is eerlijker, logischer en veiliger. “Internationale supply chains komen steeds vaker in de problemen door bijvoorbeeld de coronacrisis, of sancties die nu gelden tegen Rusland. Wij ontwikkelen onze producten daarom gewoon in Nederland met Nederlandse partners.”

Vanuit eigen keuzes

“Als we zien dat concurrenten ook de stap naar plantaardige alternatieven voor plastic zetten, dan denk ik dat we voldoende bereikt hebben met BE O Lifestyle.” Volgens Damir denken we in Nederland nog te veel in hokjes. “Eet minder vlees, doe langer met je kleding, ga voor bewuste merken. Als je dat in één woord wil zeggen, dan krijg je bewustwording. We moeten ons bewust worden van de keuzes die we maken en de invloed van die keuzes.”

Volgens Damir is het veel krachtiger als mensen die keuzes uit zichzelf maken. “Mensen die bewust zijn en zelf de juiste keuzes maken voor zichzelf, anderen en de wereld, dat vind ik mooi. Mooier dan een marketingmachine die je precies vertelt wat je moet doen.”

“We zijn als mensen te ver van de natuur afgedreven en dat moeten we terugbrengen in onze directe omgeving”, zegt Daan Bruggink. Hij is architect en oprichter van ORGA Architect. Het bedrijf focust zich op ecologisch, circulair en biobased bouwen. Vanuit deze visie zoeken Daan en zijn team bij ieder project naar zoveel mogelijk synergie tussen architectuur, mensen en natuur.  

Van jongs af aan wist Daan duidelijk welk pad hij wilde bewandelen. “Toen ik klein was, namen mijn ouders me altijd mee naar de bossen. Ik wilde altijd al iets met natuur doen”, vertelt Daan. “De combinatie van architectuur en natuur bleken een perfecte match te zijn. Ik koos voor de opleiding Bouwkunde Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Hier bleek dat de verbinding tussen architectuur en natuur nog niet vaak gemaakt werd. Deze combinatie was dus heel nieuw.”

Mens, natuur en milieu als motivatie

“Voor mij is een combinatie van natuur en architectuur altijd heel logisch geweest. Ik heb me altijd afgevraagd waarom anderen het niet deden”, legt Daan uit. Hij ziet ORGA Architect ook niet zozeer als innovatief, maar eerder als vooruitstrevend. “Door de jaren heen zijn duurzaamheid, biodiversiteit en het milieu belangrijke thema’s geworden, maar daar hadden wij al een voorsprong in.”

“Bij mij kwam de motivatie niet vanuit de vraag, maar het zat er altijd al in. Iedereen kan innoveren. Je wilt vooruit voor de mens, de natuur en het milieu en wat we bij ORGA Architect doen wordt gezien als innovatie, omdat anderen het nog niet deden.” De bouwwereld is dan ook een erg traditionele sector, waarin verandering erg langzaam tot stand komt. “We proberen te laten zien dat op een schone manier bouwen, met schone materialen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.” 

Gezonde gebouwen, gezonde omgeving, gezonde mensen

De prijswinnende projecten van ORGA Architect komen voort uit een biofilische visie. “’Bio’ staat voor natuur en ‘filie’ is houden van”, legt Daan uit. “Het draait allemaal om onze relatie met de natuur. Wij als mensen bestaan voor 99% uit natuur. Hoe meer je als mens in verbinding komt met de natuur, hoe beter je je voelt. Daarom proberen wij in ieder project zoveel mogelijk natuurlijke aspecten terug te brengen.”

“Iedereen wil iets doen wat goed is voor het milieu en de biodiversiteit en wij bieden oplossingen.” Maar hoe ziet zo’n oplossing er dan uit? Een van de hoogste bekroonde projecten van ORGA Architect is de Verwondering: een ecologisch schoolgebouw, waarin natuur en duurzaamheid een uitzonderlijke leeromgeving creëren. 

“Bij de bouw van de Verwondering hebben we gebruik gemaakt van veel natuurlijke materialen”, vertelt Daan. “Het is niet voor niets dat het de meest ecologische school van Nederland is. Zo hebben we bijvoorbeeld hout en houtvezel gebruikt, waardoor we koolstofdioxide uit de lucht halen en het langdurig opslaan in het gebouw. Dit maakt impact, want het is goed voor het milieu.”

“Ook in de school zelf komen veel natuurlijke elementen terug. We hebben gebruik gemaakt van veel daglicht, veel groen en een natuurlijke ventilatie. Er is zelfs een openluchtlokaal met kippen en tomatenplantjes,” vertelt Daan enthousiast. Het project ging er zelfs vandoor met de prestigieuze Gouden Kikker in 2021. 

Daan Bruggink

Haal natuur in huis, dan hoef je nooit meer op vakantie

Daan is van mening dat innoveren helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. “Kijk naar de natuur en blijf bij je eigen visie. Ieder innoverend idee kent tegenslagen, maar je moet je niet uit het veld laten slaan. Een idee bedenken is makkelijk, maar het realiseren is net zo belangrijk. Mensen gaan vaak op vakantie om helemaal tot rust te komen in de natuur, maar waarom zou je het ver weg zoeken als je letterlijk de natuur in huis kunt halen?”, vraagt hij zich af. “Als je meer natuur in je eigen omgeving creëert, door bijvoorbeeld een ecologische woning te bouwen, kun je zelf al voor veel verandering zorgen.”

Dit interview is gepubliceerd in samenwerking met Letterdesk