Arnhem studiestad als fundament voor de student

Studenten in Arnhem: opgelet! Samen met jullie wil Arnhem Studiestad bouwen aan een betere, inclusievere en leukere stad. Voor (toekomstige) studenten én alumni. Marieke Wittenhorst zet samen met haar collega’s de schouders eronder om studenten in de stad welkom te heten en in hun kracht te zetten. Met de Arnhem Student City Challenge, een dijk van een website en talloze samenwerkingen wil Arnhem Studiestad jongeren leren om het écht anders te doen. 

Arnhem Studiestad is een samenwerking tussen de gemeente Arnhem en de drie hogescholen en het MBO in de stad. De stichting heeft als voornaamste doel om Arnhem als toffe studentenstad te presenteren. Daarnaast bieden ze studenten een rijke leeromgeving aan waar ze impact kunnen maken op de maatschappelijke vraagstukken van de stad. ”We laten graag zien hoe divers de stad is. We delen actief wat de gemeente doet om studenten te helpen, dit doen we op basis van een aantal thema’s: studentenhuisvesting, sociaal welzijn, de campus van de toekomst en lokaal voedsel.” vertelt Marieke.

HET PARADEPAARDJE: DE STUDENT CITY CHALLENGE 

Deze vier thema’s vormen ook de basis voor de Student City Challenge die Arnhem Studiestad ieder jaar organiseert. “We dagen met de Student City Challenge studenten uit om binnen 15 uur een probleem op te lossen binnen de vier eerdergenoemde thema’s.” vertelt Marieke trots. “Niet alleen de ideeën die daaruit voortkomen zijn de moeite waard. Ook de contacten en het netwerk dat studenten opbouwen groeit hierdoor aanzienlijk.”

“Doordat Arnhem Studiestad zichzelf verbindt aan bedrijven en ondernemers in de regio kwamen we bij INNOVATE uit. De Student City Challenge kan wat dat betreft een prima springplank zijn waaruit kandidaten voort kunnen komen voor de ‘Innovatiefste Student van Nederland’.” Dat Marieke een ‘aanpak’ mentaliteit heeft is duidelijk. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk als zij praat over het verbinden en samenbrengen van studenten en de stad Arnhem.

ARNHEM STUDIESTAD IS OP EEN MISSIE

Arnhem Studiestad heeft een duidelijke visie: “We willen een inclusieve, fijne stad worden en de studenten daarop wijzen. Soms is dat een flinke uitdaging. Je merkt dat studenten steeds komen en gaan. Samen met de gemeente, bedrijven, grenswerkers en studentambassadeurs kijken we voortdurend naar hoe we een solide basis neer kunnen zetten. Zo zorgen we ook op lange termijn voor een fundament waarop we Arnhem als studentenstad kunnen profileren.”

Inspirerende voorbeelden zijn er genoeg. Marieke vertelt over Tom Korthof, die met de Universiteit van Wageningen samenwerkt. “Hij heeft een knuffelwand voor demente mensen ontwikkeld waarin ook muziek is te ontdekken. Dat zorgt voor herkenning en warmte. Ik vind het mooi om te zien hoe zo’n jong iemand zich met hart en ziel inzet om het leven van demente ouderen beter en fijner te maken.” 

DUURZAAMHEID KOPPELEN AAN BREDE WELVAART

Één van de redenen waarom Marieke het bovenstaande voorbeeld sterk vindt is dat Tom gekeken heeft naar ‘brede welvaart’. Dat houdt in dat iedereen in hun behoefte wordt voorzien en dat we het zo doen dat de volgende generatie net zo goed voorruit kan. Geen snelle winsten en goed nadenken dus. “Ook als (duurzaam) fiscalist ben ik daar mee bezig. Hoe kun je duurzaamheid doortrekken in belastingen zodat we meer belasten op (vervuild) gebruik en minder op inkomen?”

We weten allemaal hoe lastig dat soort ontwikkelingen zijn vanwege grote multinationals, internationale lobby’s etc. “Dat is de reden waarom we willen starten bij jongeren, bij de nieuwe kennis generatie. Het liefst wil ik dat we studenten zo opleiden dat ze in staat zijn om te zeggen: ‘Als je niet verandert zijn dit de risico’s.’ Dat ze aan al die mensen durven te tonen hoe ze het beter kunnen doen. Wij als Arnhem Studiestad willen studenten zo goed mogelijk helpen om in die positie te komen.”.

STUDENTS UNITE

Het mag duidelijk zijn. Arnhem bevat meer dan genoeg initiatieven om studenten te introduceren aan het werkveld en elkaar. Om samen duurzaamheidsvraagstukken en sociale issues aan te pakken, of simpelweg elkaar op te zoeken voor een goede avond stoom afblazen. Meer weten over Arnhem Studiestad? Check hier hun website. Ook de finale van onze eigen “Innovatiefste Student van Nederland” is hier integraal terug te kijken.