Bescherm duurzame innovaties: Het belang van octrooien en merken

Een octrooi, ook wel bekend als een patent, beschermt een technische uitvinding, zoals een nieuw of verbeterd product, een werkwijze of apparaat. Zo kun je voorkomen dat anderen jouw uitvinding zomaar kopiëren.

Octrooien spelen een cruciale rol in het stimuleren van innovatie, aangezien ze uitvinders en organisaties aanmoedigen om tijd en middelen te investeren in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, producten of processen.

Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen octrooien aangevraagd, en in Nederland alleen al varieert dit aantal in de duizenden.

Hoewel het indienen van een octrooi gepaard gaat met kosten, wordt het vaak beschouwd als een strategische investering die organisaties kan helpen hun intellectuele eigendommen te beschermen en zelfs nieuwe inkomstenstromen te genereren door licenties of verkoop van octrooirechten. Het speelt dus niet alleen een cruciale rol in het beschermen van innovaties, maar kan ook een waardevolle financiële bron zijn voor innovatieve bedrijven.

Duurzame uitvinding – wel of niet beschermen met IE (intellectueel eigendom)?
Eén van de redenen waarom mensen twijfelen of ze wel patent (=octrooi) moeten aanvragen voor hun uitvinding is dat ze eigenlijk vinden dat iedereen hun uitvinding mag gebruiken. Dit horen we vooral vaak wanneer het gaat om uitvindingen op het gebied van duurzaamheid (energietransitie, materiaaltransitie en voedseltransitie). Toch kan juist het niet beschermen van een uitvinding er ironisch genoeg voor zorgen dat deze uiteindelijk minder wordt gebruikt. Hoe zit dat?
Onze partner AOMB Intellectual property kan je hier meer over vertellen!

Een patent helpt bij zakelijk succes
Een patent kan een belangrijke factor zijn in het bereiken van commercieel succes. Investeerders durven vaak niet in te stappen wanneer er een risico bestaat dat er morgen een ander bedrijf hetzelfde product mag gaan maken. Ook biedt het een marketingvoordeel: je product wordt gezien als technisch vernieuwend en uniek, en daar zijn mensen gevoelig voor.
Daarnaast heb je natuurlijk het uitsluitende recht waarmee je anderen kunt verbieden om jouw uitvinding toe te passen. Alleen al dit feit kan mensen ervan weerhouden om jouw product, of iets wat er erg op lijkt, te gaan namaken. Ook zonder dat er rechtszaken gevoerd hoeven worden, kun je dus al anderen van de markt houden, waardoor jouw bedrijf kan groeien.

Je idee delen met de wereld
Het voelt misschien tegenstrijdig: een verbodsrecht aanvragen voor je uitvinding, omdat je wilt dat iedereen er gebruik van gaat maken. Toch is dit juist het achterliggende idee van het octrooirecht: exclusieve rechten in ruil voor het openbaar maken van je uitvinding. Want vergeet niet: anderhalf jaar na het aanvragen van je patent, wordt je uitvinding publiek bekend. Dit betekent dat anderen jouw idee kunnen gebruiken als inspiratie voor een nog betere technologie – iets waar de wereld dus alleen maar mee geholpen is. De octrooidatabase is immers een bron van kennis en wordt in menig R&D project veelvuldig geraadpleegd. Want waarom het wiel voor de tweede keer uitvinden?

Tesla, onder leiding van Elon Musk, heeft zich ingezet voor de verspreiding van elektrische voertuigen en duurzame energietechnologie. Tesla heeft openlijk zijn patenten vrijgegeven en aangegeven dat ze niet zullen aarzelen om anderen toe te staan hun technologie te gebruiken om de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Zo zie je dus dat een patent het toepassen van duurzame innovatie dus niet in de weg hoeft te zitten, maar hier juist essentieel voor kan zijn!

Bescherm ook je merk!
Met de toenemende aandacht voor milieubewustzijn en duurzaamheid is het beschermen van je bedrijfs- of merknaam van cruciaal belang voor je positie in de markt.
Een goede merkbescherming kan bijdragen aan het opbouwen van een loyale klantenkring en is essentieel voor het vergroten van de waarde van je merk. Met een merkregistratie leg je een solide basis voor langdurig succes en groei. Ook hier kun je denken aan Tesla®, een sterk (geregistreerd) merk!

Ben je benieuwd of jouw naam of product in aanmerking komt voor bescherming? Of heb je een uitvinding op het gebied van duurzaamheid? Neem vrijblijvend contact op met Janneke Wilzing via j.wilzing@aomb.nl. Welkom, we denken graag met je mee!